تکرار اشتباه جنایت است
فرهاد فرهاد

 

با جامه خوب زشت زیبا نشود

                                                      با سعی کلال سنگ مینا نشود

ای شیخ به این ریش و به این تسبیح وردا

                                                      خرمهره تو گوهر یکتا نشود

 

( مرحوم فانی )

 

نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی یک هفته بعد تفاهمنامه همکاری امنیتی بین روسای جمهور افغانستان امریکا در واشنگتن مثل سایر تفاهمنامه و راهبردها در عقب دروازه های بسته به امضا خواهد رسید .

گردانندگان امور غرض زمینه سازی عقد پیمان متذکره گریز از واقعیت های موجود تن ندادن به خواستهای مردم و پوشانیدن اشتباهات عظیم و نا بخشودنی گذشته خویش طرحها ‚ نظریات و اخبار گمراه کننده را زیر عنوان خروج قوت های خارجی بعد از ختم سال 2014 نشر و پخش نموده تا بتوانند چند روز دیگر مردمان کشور ما و جهان را یک بار دیگر اغفال نمایند .

زیراکه آنها ادعا نموده و مینمایند که ترورزیزم در افغانستان ضعیف و مواد مخدر کاهش یافته نتیجه مبارزه بخاطر ایجاد حکومت داری خوب  ‚ رشد دموکراسی ‚ احیا و بازسازی ‚ دفاع از حقوق زن ‚ بشر وغیره قناعت بخش بوده حالا مشکلات عمده از ناحیه احیای دوباره تروریزم در افغانستان وجود ندارد که مانع خروج قوت های خارجی گردد .

یک جنرال امریکایی که رهبری قوت های خارجی را در افغانستان به عهده دارد .

بتاریخ  14/10/1391 سه گزینه را بخاطر حضور قوت های شان در افغانستان بعد از ختم سال 2014 به پنتاگون ارایه نموده که در گزینه اول حضور شش هزار دوم ده هزار سوم بیست هزار نظامیان امریکایی بعد از ختم سال 2014 در افغانستان نیاز دانسته شده .

آگاهان امور ومردم ما ارایه طرح فوق الذکر را خاک زدن به چشم مردمان و یک فریب مخض خوانده میافزایند بعد از حادثه یازدهم سپتمبر سال 2001 بیش از چهل کشور جهان با تعهدات رسمی زیر نظر سازمان ملل متحد بخاطر مبارزه با تروریزم ‚ مواد مخدر ‚ احیا و بازسازی ‚ حکومت داری خوب ‚ رشد دموکراسی ‚ دفاع از حقوق زن ‚ بشر وغیره به کشورما با صد ها هزار افراد مسلح مجهز با ماشین الات محاربوی پیشرفته زمینی و هوایی هجوم آورده با سرازیر شدن ده ها میلیارد دالر کشورهای مذکور نتوانستند یا نخواستند که وظایف محوله را به خوبی انجام دهند در حالیکه زیر نام مبارزه با مواد مخدر و تروریزم تمام نهادها زیربیناهایی حیاتی ‚ اقتصادی ‚ نظامی ‚ اجتماعی ‚ تولیدی ‚ خدماتی ‚ تجارتی ‚ فرهنگی مارا زیر بهانه های مختلف و بازیهای ریاکارانه و خصمانه نیست و نابود کردند کشت ‚ ترافیک ‚ قاچاق مواد مخدر صدها مرتبه افزایش یافته وطن جنت نشان ما به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر ‚ میدان نبرد کشورهای متخاصم ‚ بازار مصرفی اجناس و مواد خارجی ‚ تهیه کننده مواد خام ‚ آزمایش انواع ایدولوژیها و سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی کشورهای منطقه و جهان مبدل شده  ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند که بزرگترین پایگاه هراس افگنان جهان میباشد از طرف اداره ای اس ای ‚ سران سعودی ‚ کشورهای خلیج و سایر کشورهای جهان بشمول مافیای مواد مخدر تمویل ‚ تسلیح ‚ و آموزش داده میشود غرض انجام اعمال تخریبکاری به کشور اعزام میگردند تا هنوز مسدود نگردیده.

به نسبت کنار زدن افراد مسلکی ‚ متجرب ‚ ماهر ‚ صادق از نقاط کلیدی بخش های نظامی ارتش و پولیس و امنیت ملی هنوزهم توان دفاع مستقلانه از کشور را ندارند به نسبت عدم اگاهی و پائین بودن مورال نظامی و اعمال نفوذ دشمن دربعضی  ارگانهای فوق ذکر تعداد ضایعات و فرار از صفوف قوای مسلح جریان داشته مسولین از ناحیه نبود تجهیزات پیشرفته و سایل محاربوی بخصوص هوایی سخت به تشویش میباشند آقای جاوید کوهستانی میگوید در وزارت داخله قریب به صد تن جنرالان متجرب وجود دارد آنها با استفاده از تمام امتیازات در دوره احتیاط وظیفه انجام میدهند و ازتجارب و مهارت کاری آنها استفاده لازم صورت نگرفته .

به گفته اگاهان امور انتقال قدرت از قوت های خارجی به داخلی صرف به پائین کردن بیرق قوت های خارجی و بالا کردن بیرق افغانستان به قطعات مربوط اکتفا شده از ناحیه احیا پروژه های اقتصادی ایجاد ادارات حکومتی تطبیق یکسان قانون عدالت اجتماعی و کاریابی در اکثریت جاها کارهای مناسب صورت نگرفته .

به گفته شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه خانه ملت یعنی پارلمان به خانه دفاع از زورمندان مبدل شده اکثریت اعضای پارلمان درین اواخر مصروف بازیهای پشت پرده بخاطر حمایت از گروهای مورد نظر شان  مصروف بوده تا بتوانند عده از وزرا را که در ولسی جرگه استیضاخ شده اند نجات دهند .

فساد گسترده در کشور بیداد میکند اگاهان امور را عقیده برانست باوجود تعهدات محکم حامد کرزی در ماه جوزا سال جاری غرض معرفی افراد که متهم به فساد بوده در مقامات بلند دولتی قرار دارند کاری را انجام نداده از جانب دیگر بعضی نهادها مقامات ذیصلاح دولتی را به نقض قانون اساسی طی یازده سال گذشته متهم نموده اند زورمندان به غضب زمین های دولتی ادامه داده سرو صدای مردم به آسمانها بلند شده  کسی نیست که به خواستهای آنها رسیده گی نماید فقر در حال گسترش است در بعضی از نقاط کشور عده بخاطر بدست آوردن یک لقمه نان حاضر شدند که اولادهای خویش را بفروش برسانند بالای عده از زنا ن و کودکان تجاوز صورت گرفته در سال جاری صدها واقعه خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات ثبت شده .

مردم از ناحیه حملات انتحاری ‚ ماین گذاری روی جاده کشتار افراد بیگناه سرقت های مسلحانه ادم ربایی ها در هیچ نقطه کشور بشمول شهر کابل احساس مصونیت نکرده طبابت به تجارت تبدیل شده درین سرمای سرد زمستان اکثریت مردم در شهر ها و روستاها به تداوی مجانی دسترسی نداشته .

قاچاق سنگ های قیمتی آثار باستانی قطع چنگلات مثمر و غیر مثمر ادامه دارد .

ادامه وضع موجود مثل ماه عسل برای زورمندان ‚ عاضبین میلیون ها جریب زمین ناقضین حقوق بشر‚  فساد سالاران ‚ تریاک سالاران مافیای بین المللی مواد مخدر جنایت کاران سازمان یافته قانون ستیزان زن ستیزان مردم ستیزان فرهنگ ستیزان و حامیان خارجی آنها بوده که از برکت این دستاورد های بزرگ گروهای فوق ذکر توانسته اند قصر ها ‚ بلند منزلها ‚ شهرک ها ‚ تجارتخانه ها ‚ در داخل و خارج اعمار نمایند و ازهمین لحاظ است به هیج وجه در عمل خواهان صلح و ثبات واقعی در کشور نبوده و نمیباشند در مقابل میلیونها مردم طی بیش از سه دهه جنگ خونین قربانی دهن گوشت توپ و مواد سوخت کشور کشایان شده باتاسف هنوزهم این وضع ادامه دارد .

پس روی کدام دلایل کشورهای مهاجم ادعا مینمایند که در افغانستان حالا به مراد و مقصود خویش رسیده اند بجای پذیرش شکست ننگین خویش در مقابل مردم جهان که یازده سال قبل تعهد نموده بودند بی شرمانه از پیروزی حرف زده تا بتوانند زمینه فرار خود را بخاطر وسعت بخشیدن زمینه فعالیت هراس افگنان یعنی گماشتگان اداره ای اس ای وهابی های سعودی آخند های ایران مافیای مواد مخدر بین المللی و سایر جنایت کاران و متجاوزین جهانی با دادن رنگ وبوی جدید مساعد سازند .

برای بازیگران پشت پرده یکبار دیگر یاداور میشویم .

که در ین راه میروید این راه مسیر قبلا طراحی شده انگلستان است نه راه مردم افغانستان .

مردم در طول تاریخ به قیمت خون میلونها تن افغانها سربلند و با عزت این مسیر خم و پیچ را طی نموده و تکرار آن را نه برای خود و نه برای دیگران مجاز میدانندو از نقض نمودن فیصل ژینف که در زمان حاکمیت حزب وطن به رهبری دکتور نجیب اله شهید بواسطه آنهائی که در پای آن امضا نموده بودند درس بزرگ گرفته تکرار  آن را جنایت عظیم و نابحشودنی دانسته میافزایند  .

وقت آن رسیده بجای انجام بازیهای خونین و تکراری غرض مبارزه با تروریزم مواد مخدر جلوگیری از مداخلات خارجی ها تامین صلح و ثبات واقعی تطبیق عدالت اجتماعی احیا و بازسازی واقعی تقویه قوای مسلح و مجهز نمودن با سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی ایجاد یک اداره سالم و کارایی متکی به قانون و مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروزیزم در آنطرف خط دیورند ‚ زمینه تدویر انتخابات شفاف دموکراتیک ریاست جمهوری پارلمانی شورا های ولایتی ولسوالی ها و شاروالی ها را که در سال های آینده در نظر است مساعد سازیم .

باید افزود بخاطر رسیدن به همچو اهداف بزرگ و انسانی محدود نمودن صلاحیت گروهای قانون ستیز مردم ستیز و قطع مداخله خارجی جلب اتحاد همکاری نیروهای سالم اندیش و سازمانهای صلح جو ترقی پسند کشورهای منطقه و جهان از جمله پارلمانها یک امر حیاتی میباشد .

در غیر از آن با مساعد شدن فرار کشورهای مهاجم چالش های امنیتی اقتصادی اجتماعی ازین بیشتر شده کشور و جامعه را بسوی بدبختی های بیشتر سوق خواهند نمود .

در آن وقت به گفته نیاکان ما بعد از مردن گریه کردن سودی ندارد و نخواهد داشت .


January 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات