اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


شعر خواندم از "ثنا"‌پرغم شدم

من چو او در شکوه وُ ماتم شدم

هرغم ام  در زندگی  تصویر شد

از غم گیتی  چو  پیری خم  شدم

                     زیب  زینت رفته از فصل ام  دگر          

بس سخنران درغم عالم شدم

هیچ شد هر حاصل ام در زندگی

هر قدر من  در  پی حالم   شدم

سوختهُ   برباد   شد  هر  آرزو

نی به کَس " محبوب" دراین عالم شدم

 

 

 

تاریخ نوشتن سوم جولای 2013

کاته سه کابل July 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان