جنایات ارتش مصر را محکوم میکنیم
حزب کمونیست کارگری ایران حزب کمونیست کارگری ایران


ارتش مصر تهاجم خونینی را به تظاهرات و تجمعات نیروهای مدافع اخوان المسلین به جریان انداخته است. آمار رسمی خود دولت تا این لحظه مرگ بیش از ٥٠٠ نفر را تایید میکند. اما اخوان المسلمین از کشته شدن بیش از ٢٠٠٠ نفر و زخمی شدن شماری بسیار بیشتر سخن میگوید. در شهرهای مختلف مصر حکومت نظامی اعلام شده است. در مجموع روشن است که ارتش مصمم است هرگونه حرکت نیروهای حامی مرسی را قلع و قمع کند.

جنایات و کشتار تظاهر کنندگان با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و باید از طرف همه نیروهای انسان دوست و رادیکال محکوم شود. نفس این کشتار و جنایت یک اقدام ضد انسانی است. اما در عین حال ارتش دارد با این تهاجم خونین جای پای خود را محکم میکند تا نه فقط حرکات نیروهای ارتجاعی نظیراخوان المسلمین بلکه کلا هرگونه تحرک انقلابی را نیز سرکوب کند و جامعه را به شرایطی مشابه قبل از انقلاب بازگرداند. این  ضعف رهبری و تحزب و برنامه انقلابی در صف انقلاب بود که به ارتش که در جریان انقلاب بشدت تضعیف شده و عقب رانده شده بود امکان  داد که فرصت را برای به زیر کشیدن انقلابی اخوان و مرسی از مردم بگیرد و با یک تیر دو نشان بزند. هم خود را همراه اکثریت عظیم مردمی که خواهان برکناری مرسی بودند نشان بدهد و هم خود زمام امور را در دست بگیرد و به وسط صحنه سیاست پا بگذارد. این روندی بسیار خطرناک و علیه انقلاب است و جبهه انقلاب باید با هوشیاری با این حرکت ارتش مقابله کند.

اعتراضات هرروزه و تظاهرات چند ده میلیونی مردم انقلابی مصر علیه مرسی و اخوان المسلمین در ماه ژوئیه (تیرماه)، یک حرکت تاریخی برای عبور دادن مصر از ارتجاع و تحجر و یکه تازی نیروهای ارتجاعی اسلامی نظیر اخوان المسلمین به سمت یک جامعه انسانی بود. اما یک وظیفه دیگر غیرقابل چشم پوشی و تاریخ ساز انقلاب این است که با هوشیاری، ارتش و کل بقایای نظام سابق را از صحنه سیاست جارو کند و اجازه ندهد که ارتش انقلاب را به شکست بکشاند.

نفرت از ارتجاع اسلامی و مرسی نباید باعث شود که مردم انقلابی بر کشتار حامیان آنها توسط ارتش چشم ببندند و اجازه دهند که ارتش در سرکوب بیرحمانه تظاهرات و تجمعات دست بازی پیدا کند. هیچ تردیدی نباید داشت که هم ارتش و هم ارتجاع اسلامی نماینده و ابزار حاکمیت بخشهای مختلف یک اقلیت مفتخور سرمایه دار هستند و هرچه ارتش فرصت قدرت نمایی بیشتری پیدا کند و در سرکوب تظاهرات و تجمعات رقبای اسلامیش دست بازتری پیدا کند، بدون هیچ تردیدی این قدرت خود را فردا علیه آزادیخواهان و انقلابیون نیز به کار خواهد گرفت. مردم انقلابی باید خواهان کنار رفتن هم ارتش و هم "اخوان" از قدرت شوند و خود از طریق متشکل شدن در شوراهایشان قدرت را بدست گیرند. این تنها راه پیروزی انقلاب و تحولی اساسی در جهت خواستهای مردم و انقلاب است.

جبهه انقلاب باید بعنوان صاحب انقلاب قدم جلو بگذارد، از ارتش سلب اختیار کند و در قدم اول جدایی دین از دولت، آزادی تجمع و تحزب و تشکل، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، برابری کامل زن و مرد و  لغو اعدام و همچنین رفاه و آموزش و درمان رایگان برای تک تک مردم را بعنوان قوانین جامعه اعلام کند و از آن قاطعانه دفاع کند. این ها گامهای اساسی و فوری برای زنده نگاه داشتن انقلاب و پیشروی آن تا محو کامل سلطه دیکتاتوری یک اقلیت مفتخور بر جامعه است.

 

٢٤ مرداد ١٣٩٢، ١٥ اوت ٢٠١٣


August 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها