جهانیان باید برای نجات سوریه ٬ برعلیه جنگ آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل متحد شوند
مترجم : احمد مزارعی مترجم : احمد مزارعی

 

نوشته : تونی کرتلوچی ٬ سایت:  Neworientnews.Com

ahmad mazaei1

 ٬ ششم آوریل ۲۰۱۳

تایپ و ویرایش : آمادور – اشتراک

*از سال ۲۰۰۷ ٬ سه کشور آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل با مسلح کردن بنیادگرایان اسلامی ٬ بطور مستقیم وارد جنگ برعلیه سوریه شدند.

*غرب اعتراف کرده که عربستان و قطر هزاران تن اسلحه به تروریستهای سوریه داده و بیشترین امکانات جنگی به سازمان القاعده و بخش عمده آن به جبهه نصره تحویل داده شده و در حال حاضر٬ بهترین اسلحه ها و تجهیزات در اختیار آنانست تا برعلیه دولت سوریه بکار گیرند.

*وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرد که سوریه از طرف سازمان القاعده مورد تهدیدست ولی درعین حال درخواست نمود تا سوریه تحت محاصره قرار گرفته و نتواند اسلحه تهیه کند.

*آمریکا و عربستان تروریسم را برعلیه ملت سوریه تشویق کردند که شامل مسلمانان سنی نیز میشد . در سوریه «دمکراسی» و «تفکرات طایفه ای» علت درگیریها نیست ٬ بلکه هدف اصلی تخریب کشور سوریه است.

   امروز دیگر بوضوح ثابت شده که آمریکا ٬ انگلیس ٬ عربستان و اسرائیل از سال ۲۰۰۷ ٬ با بکارگرفتن جریانات بنیادگرا و بطور عمده طرفداران القاعده و سایر نیروهای تندرو٬ بویژه اخوان المسلمین ٬ برعلیه سوریه وارد یک توطئه شدند تا این کشور را تخریب کنند ٬ در حالیکه بظاهر اینگونه تبلیغ میشود که دعوا بر سر مبارزه برای دمکراسی است ٬ اما با گذشت زمان ما مشاهده میکنیم که در سوریه تنها جنگ طایفه ای و مذهبی جریان دارد.

   جنایاتیکه آمریکا و عربستان و اسرائیل از طریق مزدوران خود در سوریه مرتکب شدند ٬ مسلمانان سنی را نیز دربر میگرفت و این جنایات شامل حوادث زیر میباشد :

*حمله به دانشگاه دمشق بوسیله گلوله های خمپاره که باعث قتل ۱۵ دانشجو و مجروح شدن دهها نفر دیگر گردید و ساختمان دانشگاه به خرابه تبدیل گردید.

*قتل دو نفر از روحانیون معروف اهل سنت در مساجد.

*منفجر کردن مسجدی معروف در دمشق و قتل روحانی شناخته شده ای که باعتدال معروف بود و از غرب درخواست میکرد که مانع کشتار طرفداران دولت سوریه شوند.

  غرب کوشید تا از اهمیت انفجارات و کشتارهای مذکور بکاهد و آنرا به «طرفداران دولت» نسبت دهد ٬ اما حقیقت اینستکه مخالفان مسلح دولت که عمدتا از بنیادگرایان هستند ٬ در داخل سوریه از نظر امکانات مالی و غیره تقویت و در خارج نیز از آنان پشتیبانی سیاسی بعمل میآید . از همه مهمتر اینکه آنان بهیچ عنوان حامی منافع و مصالح مردم سوریه نیستند.

   هدف روشن غرب هیچ رابطه ای با برقراری «دمکراسی» در سوریه نداشته ٬ بلکه منظور غرب نابودی دولت ملی و قومی سوریه بطور کامل ٬ از جمله از میان بردن سنی هائیکه طرفداران غرب نیستند.

   بدون شک این جنگ هر روز شدت بیشتری پیدا خواهد کرد ٬ زیر جنگجویان بنیادگرا به نمایندگی از طرف نیروهای خارجی میجنگند ٬ اما قوانین بین المللی میطلبد که باید همه گونه کوششی را بکار برد تا این جنگ تجاوزکارانه متوقف شود.

   خبرگزاری اسوشیتدپرس مقاله ای را با این عنوان منتشر نمود :« افزایش بیسابقه ارسال اسلحه برای مخالفان دولت سوریه»: وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس مخالفان دولت سوریه در ایتالیا شرکت کرده بود ٬ اظهار داشت که اسلحه های ارسالی بدست جنگجویان «سکولار» رسیده است. وی ادامه داد : هم اکنون من اینرا میگویم ٬ در سوریه نیت جدی وجود دارد که مخالفان اسلحه را در میان نیروهای معتدل توزیع کنند و این اقدام بعلت فشارهائیستکه بر آنها اعمال شده است.» (این اظهار نظر جان کری که اسلحه بدست سکولارها و معتدلین قرار گرفته ٬ در حقیقت به ریشخند گرفتن افکار عمومیست ٬ چه هر روز که گذشته بر دامنه جنایات «سکولارها» افزوده شده است.مترجم)

و اینهم گزارشی از قول خبرگزاری فرانسه :

  تعداد افراد مخالف دولت سوریه در ۱۵-۲۰ ٬ گردان جنگی عمل میکنند که عمدتا در اطراف شهر دمشق فعالیت میکنند و همگی دارای تمایلات بنیادگرائی اسلامی هستند. همچنین در کنار اینها جبهه نصره که از قویترین سازمانهای تروریستی است ٬ قرار دارد که دوش بدوش سایرین برعلیه دولت سوریه میجنگند.

و اینهم بیانیه وزارت خارجه آمریکا که جبهه نصره را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده است:

   در ماه نوامبر ۲۰۱۱ ٬ جبهه نصره اعلام نمود که در این ماه ۶۰۰ عملیات نظامی داشته که ۴۰ مورد آن ٬ انتحاری بوده و بعضی نیز بصورت بمبگذاری انجام گرفته است. این عملیات بطور عمده در شهرهای اصلی همچون دمشق ٬ حلب ٬ حماه ٬ درعا ٬ حمص ٬ ادلب و دیرالزور بوده است.

   بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا ٬ جبهه نصره ٬ صدها عملیات انفجاری در سراسر سوریه انجام داده است. این جبهه موفق به تشکیل شبکه گسترده ای در سراسر سوریه گشته که زیر نظر مأموران کشورهای خارجی عمل میکند ٬ مهمتر اینکه وزارت خارجه آمریکا اعتراف میکند که جبهه نصره در مرز سوریه – ترکیه تشکیلاتی دارد که مأموران سی آی ای (سیا) آنرا اداره میکند.

   روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی در ماه ژوئن ۲۰۱۲ ٬ نوشت : «سازمان «سیا» در انتقال اسلحه برای مخالفان دولت سوریه همکاری میکند».

توضیح:

« در مرز ترکیه و سوریه تعدادی از افسران «سیا» بطور محرمانه به مخالفان دولت سوریه کمک میکنند تا اسلحه های لازم را بدست آورده و بتوانند با دولت سوریه بجنگند . اینان در همآهنگی با مسئولان آمریکائی و افسران اطلاعاتی کشورهای عربی عمل میکنند. در چند ماه گذشته کشورهای عربی با کمک ترکیه ٬ کمکهای خود را به مخالفان مسلح دولت سوریه افزوده اند و سازمان «سیا» نیز بآنان کمکهای لازم را نموده است. در گزارش سپس افزوده شده است که سازمان سیا در حمل و نقل اسلحه باین کشورها نیز کمک میکند ٬ بطوریکه بر فعالیت پروازهای هواپیماهای حامل اسلحه بسیار افزوده شده و هواپیماهای اردنی و قطری ۱۶۰ محموله اسلحه را به فرودگاه «آسنبوغا» در نزدیکی آنکارا ٬ انتقال داده اند . همچنین مأموران «سیا» ٬ به مسئولان کشورهای عربی کمک کرده اند که اسلحه های مناسب را از کشور«کرواسیا» خریداری کرده و طریق انتقال آنرا به سوریه تسهیل کنند.»

   واقعیتهای موجود با موضعگیری وزارت خارجه آمریکا در تضادست ٬ زیرا هیچ دلیلی در دست نیست که اسلحه بدست افرادی معتدل رسیده باسد ٬ بلکه آمریکا ٬ عربستان و قطر اسلحه ها را بطور مستقیم در اختیار تروریستها قرار میدهند و این برنامه از سال ۲۰۰۷ ٬ تنظیم شده است.

برنامه تخریب سوریه از سال ۲۰۰۷ ٬ و نه از سال ۲۰۱۱

   غرب همیشه میکوشد تا سوریه را بزیر نفوذ خود در آورده ٬ زیرا این کشور در منطقه ای قرار دارد که حوزه منافع غرب بجساب میآید ٬ بهمین جهت آنها کوشیدند از سال ۲۰۰۷ ٬ برنامه دقیقی را برای جنگ برعلیه سوریه تدارک ببینند. در سال ۲۰۰۷ ٬ کشورهای آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل اعتراف کردند که برنامه ای را تنظیم نموده تا نیروهای بنیادگرا ٬ بویژه اخوان المسلمین را بر ضد دولتهای ایران و سوریه تجهیز کنند.

   سیمور هرش ٬ روزنامه نگار معروف آمریکائی و دارنده جایزه پولیتزر ٬ در سال ۲۰۰۷ طی گزارش مفصلی ٬ طرح آمریکا برای مبارزه با ایران ٬ سوریه و حزب الله لبنان را توضیح داد.

   بسیار روشنست که آمریکا ٬ عربستان و اسرائیل برنامه بکارگیری بنیادگرایان اسلامی را از سال ۲۰۰۷ شروع کردند ٬ هم اکنون شاهدیم که آنان میکوشند بوسیله اسلحه های فراوان و گوناگونی که از آمریکا و همپیمانش دریافت میدارند ٬ سوریه را کاملا تخریب کنند . گزارش سیمور هرش در اینزمینه کاملا درست بوده است.

وظیفه واجب و اخلاقی ما در قبال نجات سوریه

   امروز سوریه در تعرض یک تهاجم ظالمانه قرار دارد که با اصرار نیروهای بیگانه و استعمارگر که مزدورانی را در استخدام گرفته اند و میکوشند بهر شکل که شده بر سوریه تسلط پیدا کنند . جهانیان در قبال دولت و ملت سوریه وظیفه واجب اخلاقی دارند تا در برابر این تهاجم ٬ از نظر سیاسی و همچنین لجستیکی بدفاع برخیزند.

   وزیر خارجه آمریکا که قادر نیست از عملیات مسلحانه سازمان القاعده و جبهه نصره وابسته بآن ٬ برعلیه سوریه جلوگیری کند و مانع سر ریزشدن سیل اسلحه بسوی آنان گردد ٬ از عراق خواست که مانع «ارسال کمک» از ایران بسوی سوریه شود.

   آمریکا در سال ۲۰۰۱ ٬ جنگی را بنام مبارزه با تروریسم ٬ برعلیه القاعده براه انداخت ٬ اما چرا وزیر خارجه آمریکا به سوریه که در درون مرزهایش با سازمان القاعده میجنگد ٬ کمک نمیکند؟

   اعتقاد نداریم که مسلح کردن «معتدلان» در سوریه ٬ استراتژی مناسبی باشد برای رو در روئی با سازمان القاعده در سوریه که نفوذش هر روز در سوریه بیشتر میشود.

   آمریکا بطور مستقیم مسئول پیدایش و ادامه فعالیتهای سازمان القاعده و سایر گروههای تندرو و بنیادگرای دیگر در سوریه میباشد و سایر کشورهای غربی نیز مسئول بنیادگرایانی هستند که در درون مرزهایشان زندگی میکنند و از آنان بعنوان نیروهای ترور استفاده شده و به سوریه فرستاده میشوند.

   هم اکنون نیاز مبرمی وجود دارد تا جبهه ای از کشورهائیکه مخالف تروریسم هستند ٬ بوجود آید تا برعلیه این توحش تروریستی کاری انجام داده و کمکهای سیاسی و لجستیکی خود را در اختیار دولت سوریه قرار دهند تا موفق شوند این توطئه را در کشورشان شکست دهند.


April 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی