جور روزگار
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


دلم یک دم به درد آمد زجور روزگار امروز

برم ساقی نداد یک جام که باشم من خمار امروز

نمیدانم  که  کی  هستم  دراین گیتی  پر غوغا

زچشمم  خون  میبارد زمن  رفته  قرار امروز

دلم  آب است  قلبم دُور نمیخواهم  جنایت ها

زهردم مردن و وحشت   بَگیریم از شکار امروز

خداوندا   نمیدانم    چرا  سوزم  به   رسوایی

دلم احساس این دارد که هستم خوار زار امروز

نمیخواهم دگر باشم دراین گیتی به کس "محبوب"

دلم  بستم  بدان این  را زهر دارُ  ندار  امروز  

 

 

تاریخ نوشتن

2013/5/15

ساعت نوشتن 3 بجه روز چهارشنبه

کارته سه دفتر افکک


May 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان