حرف بدون عمل درخت بی ثمر
فرهاد فرهاد

 

 

چو کسب علم کردی در عمل کوش

که علم بی عمل زهریست بی نوش

(سعدی)

در هفته سوم ماه اسد سال 1392 خورشیدی اعضای شورای امنیت ملل متحد نگرانی خویش را از ناحیه گسترش تهدیدهای طالبان، القاعده و سایر هراس افکنان در رابطه به کشور و مردم ما ابراز نموده می افزایند حمله تروریستی بر قونسلگری کشور هندوستان در شهر جلال آّباد نگران کننده میباشد. مردم و آگاهان در این رابطه و سایر رویدادهای مهم هفته اخیر دیدگاه و نظریات خویش را چنین بیان نموده اند:

مردم و آگاهان امور را عقیده بر آنست بیش از سه دهه میشود که ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله آی. اس. آی، آخندهای ایران، عربستان سعودی، یک عده کشورهای خلیج و سایر کشورهای بزرگ صنعتی با تحمیل نمودن جنگ اعلان ناشده از جارج غرض میخ کوب نمودن افراد گماشته، فاسد و غیر ماهر خویش بر فرق ده ها ملیون مردم دست به بازیهای ریاکارانه زیرنام مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، حکومت داری خوب، احیاء و بازسازی، دفاع از حقوق بشر، زن و غیره زده توانستند کشور جنت نشان ما را به گرداب های خون، و کوره های آتش مبدل سازند با تأسف این سناریو هنوز هم ادامه دارد و عده ای از نهاد از جمله شورای امنیت ملل متحد که در ظاهر امر خود را مدافع ملل جهان میخوانند در خفا طبق دلخواه بازیگران با تدویر جلسات و اتخاذ تصامیم پا در هوا غرض اغفال نمودن ده ها ملیون مردم کشور و جهانیان با پخش و نشر اعتراضات نمایشی و فرمایشی رفع مسئولیت نموده، می افزایند اگر چنین نیست پس چرا آنها گرداننده گان این بازی های خونین و جنایت کاران جنگی از جمله عاملین کشتارهای جمعی و جنگهای خانمانسوز بیش از سه دهه گذشته را که در تمویل تنسیلح، تجهیز، آموزش، پرورش و اعزام هراس افکنان، تروریستان القاعده به کشورهای منطقه از جمله کشور ما نقش اساسی را بازی نموده و مینمایند به دادگاه و محاکمه جهانی معرفی نمی نمایند؟

آقای اوباما در سخنان اخیرش از سرکوب القاعده و دستاوردها در رابطه به کشورها حرف زده افزود ما هیچگاه اجازه نمیدهیم دوباره افغانستان به پایگاه هراس افکنان مبدل شود. مردم میگویند اگر هراس افکنان، تروریستان القاعده و غیره از حمایت ادارات استخباراتی کشورهای مهاجم برخوردار نباشند توان یک هفته مقاومت را در مقابل فرزندان دلیر این کشور را نداشته و ندارند. می افزایند اگر آقای اوباما به گفته های خویش صادق میباشد چرا به مسدود نمودن ده ها، هزار لانه های تروریزم که در آنطرف خط دیورند زیر نام مدارس دینی فعالیت مینمایند عملا دست به کار نمیشود. با تأسف هنوز هم آقای اوباما از دستاوردهای در یازده سال گذشته حرف میزند نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی و ده ها میلیارد از کشورهای جهان زیر نام کمک به افغانستان سرازیر شده از گاو غدود آن به مصرف نرسیده از دروازه داخل از راه کلکین خارج پس دستاوردهای آنها به غیر از آسفالت سرک های بی کیفیت، لیلام نمودن هزاران دستگاه بزرگ و کوچک تولیدی خدماتی، تجارتی، دولتی، مختلط زیرنام خصوصی سازی ورشکست ساختن ده ها هزار دستگاه های بزرگ و کوچک تولیدی خدماتی خصوصی، غارت و قاچاق به قیمت هزاران میلیارد دالر سنگهای قیمتی، آثار باستانی، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، غصب چهار میلیون هکتار زمین به واسطه غاضبین، گسترش فساد در همه عرصه ها، افزایش بیکاری، بیماری، فقر، خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، تجاوز جنسی بالای عده ای از زنان، کودکان، گسترش فرهنگ معافیت عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، جاری شدن سیل های خون، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، اختطاف سرمایه داران، اطفال که توسط گماشته و یک عده افراد گوش به فرمان آنها بالای این ملت زجرکشیده انجام شده دیگر چه میباشد؟

ملا محمد عمر در پیام تبریکی عیدی خویش به مناسبت عید سعید فطر یک سلسه نرمش نشان داده مخالفت خود را با تجزیه کشور و انحصار قدرت نشان داده است. مردم میگویند ای کاش آقای ملا محمد عمر و سایر یارانش از خود استقلال و صلاحیت کاری میداشتند، اگر میداشتند بزرگترین جنایات تاریخی و جبران ناپذیر را بالای ملت افغانستان از جمله مبدل ساختن سرزمین انگور به سرزمین سوخته و انفجار بت های بامیان، کشتارهای دسته جمعی در ولسوالی های یکاولنگ، قیصار ولایت بلخ، قطع دست و پا، اعدام های خودسرانه، کیبل زدن زنان در محضر عام، بسته نمودن دروازه های علم، معرفت و کار بر روی زنان، محکمه های صحرایی و غیره را انجام نمیدادند. از این لحاظ این گفته ها و حرف های وی در ظاهر امر نرمش زا و شرین جزء اعمال تکتیکی اداره آی. اس. آی و حامیان خارجی شان چیز دیگری بوده نمیتواند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی از وارد کردن ضربه مهلک و کشنده بر طالبان در جریان عملیات ولسوالی ازر ولایت لوگر خبر میدهد میافزاید در این جریان قریب دو صد تن طالبان چی چن، ازبک، پاکستانی و غیره کشته و دستگیر شده اند. وسایل اطلاعات جمعی به تاریخ 19/5/1392 خبری را به نشر رسانید. در آن گفته شده که قیوم کرزی به درخواست حامد کرزی به شمول معصوم ستانکزی و یک عده اعضای شورای صلح در کشور قطر با سران طالبان دیدار پنهانی داشته اند، مردم این نوع بازیهای پشت پرده را تکرار جنایات گذشته خوانده میافزیاند نباید از این به بعد مردم ما را بازیچه دست بازیگران معامله گر ساخت.

قومندان نظامی امریکا در افغانستان میگوید امضاء تفاهم نامه امنیتی پیام صریح به کشورهای منطقه به خصوص به طالبان میباشد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید کوشش میشود که در تفاهم نامه متذکره منافع ملی هر دو کشور انعکاس و درج گردد. آقای سعیدی یک تن از کارشناسان کشور چانه زنی های حامد کرزی را یکنوع امتیاز گیری از کشور امریکا خوانده میافزاید حامد کرزی با انجام این کار خویش میخواهد کاندید ریاست جمهوری مورد نظر خویش بالای دولت امریکا به قبولاند تا در آینده مسئولین مقامات ذیصلاح و تیم کاری وی از ناحیه انجام کارهای غیرقانونی مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند. مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست بدون ایجاد یک اداره سالم کارائی متکی به قانون مسئول جوابده مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند، قطع مداخلات ادارت استخباراتی کشورهای منطقه و جهان، محدود نمودن صلاحیت های زورمندان، جنگسالاران، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده، قاچاق بران سنگهای قیمتی، آثار باستانی، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، زن ستیزان، مردم ستیزان، قانون ستیزان، فرهنگ ستیزان، از قدرت هر نوع فیصله های روی کاغذ از جمله امضاء تفاهم نامه امنیتی با امریکا نمیتوانند زخم های ناسور و خونین دیرینه ده ها میلیون مردم ما را مرحم گذاری بلکه مثل قریب به دوازده سال گذشته از این بیشتر خونین و خونین تر خواهد شد.

معاون والی هلمند میگوید: مردم از ناحیه گسترش غضب زمین به واسطه زورمندان و افزایش فساد اداری در ادارات محل سخت نگران میباشند. در پروگرام صدای مردم از طریق طلوع نیوز که در شهر قندهار تهیه شده بود به نشر رسید. لالی عضو ولسی جرگه میگوید: در ولایت کندهار اداره ملی و جوابگو وجود نداشته چند والی در ولایت متذکره وجود داشته، والی و قومندان هر کدام از خود زندان های شخصی دارند. والی و قومندانی که به واسطه حامد کرزی مقرر شده در خدمت وی میباشند. در تشکیل محاکم قندهار یک صدونه تن قضات و مامور بوده صرف نه تن در اداره موجود میباشد، این جا کسی به دموکراسی احترام نداشته هیچ کس حق ندارد برخلاف رشوت، فساد اداری و سایر جنایات حرف زند و صدای خود را بلند نماید.

آقای ایوبی عضو ولسی جرگه نیز در جلسه متذکره نظریات خویش را چنین بیان داشت: مردم از ناحیه گسترش فقر، بیکاری، کشت مواد مخدر و سایر مشکلات به ستوه آمده اند.

مولوی صاحب یک تن از اشتراک کننده نیز در جلسه فوق الذکر گفت: با آمدن چهل و سه کشور در کندهار امنیت وجود ندارد.

والی ولایت غور در صحبت با خبرنگار تلویزیون طلوع گفت: در مرکز و ولسوالی های ولایت غور یک صد و سی و سه گروه مسلح غیرمسئول وجود داشته کمیت آنها قریب به هشت هزار تن میرسد آنها با داشتن قریب به پنج هزار میل سلاح های مختلف النوع بر علاوه اینکه در کشت قاچاق مواد مخدر دست داشته عده ای از مردم ما را محاکمه صحرائی نموده با داشتن اخاذی ها و انجام سایر جنایات سبب اذیت و آذار و ترک یک عده مردم از خانه هایشان گردیده اند. با تأسف که گروه های فوق الذکر توسط عده ای از اعضای کابینه و پارلمان حمایت میشوند.

بازیگران پشت پرده با نشخوار نمودن خروج قوت های خویش بعد از سال 2014 از افغانستان فضای ترس و وحشت را غرض اطاعت پذیری شان خلق کرده اند. مردم و آگاهان در حالی که این سروصداها را یکنوع تهدید غرض وارد ساختن مردم ما بخواست بازیگران خوانده میافزایند با خروج بی موقع قوت های خارجی از کشور نه تنها ضربه مهلک از ناحیه دامن زدن جنگهای خونین به واسطه ادارات استخباراتی بر مردم و کشور وارد میگردد بلکه مایه شرمسازی و شکست ننگین برای کشورهای مهاجم خواهد گردید که سبب رو آوردن کشورهای متخاصم منطقه و جهان به دوران جنگ سرد خواهد شد.

خلاصه اینکه تجارب خونین قریب به دوازده سال گذشته ثابت میسازد یکی از عوامل گسترش دشواری های فوق الذکر عدم قاطعیت و صداقت عده از کشورها، نهاد، سازمان ها از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در مبارزه با عاملین تمویل تسلیح، تجهیز، پرورش و آموزش دهنده گان واقعی تروریزم مواد مخدر بوده و میباشد که نهادهای متذکره صرف با نشر و پخش اعلامیه ها و ابراز اعتراضات نمایشی و فرمایشی را رفع مسئولیت نموده و مینماید.

غرض بیرون رفت از وضع موجود و وادار ساختن نهادها و سازمان های فوق الذکر از جمله شورای امنیت سازمان ملل وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، ترقی پسند، آزادی دوست، دست اتحاد صادقانه را بسوی هم دراز غرض مساعد نمودن تدویر انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، پارلمانی، ولسوالی و شاروالی ها که در سالهای آینده پیش رو است تا آخرین توان دست به کار شوند، در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور و مردم از این بیشتر بسوی بحران های عظیم و جبران ناپذیر سوق و پیامد جبران ناپذیر را در پی خواهد داشت.


August 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات