حقوق بشر و دولت پلیسی، قانون و عدالت
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

فرانسه : زندانی سیاسی سوری

از 13 مارس 2013 در اعتصاب غذا به سر می برد


به گزارش بهار کیمیونگور

Bahar Kimyongür

مرکز مطالعات جهانی سازی، 25 آوریل 2013

منطقه : اروپا

تحلیل : سوریه

 خانم ها، آقایان برگزیدۀ جمهوری،

خانم ها، آقایان روزنامه نگار،

خانم هاف آقایان دمکرات،

در اعتصاب غذا از 13 مارس 2013 !

«هیچکس نباید تحت شکنجه و بد رفتاری یا تحقیر غیر انسانی قرار بگیرد.»

مادۀ 3 منشور حقوق بشر اروپائی

 

یک شهروند جوان فرانسوی (از تبار سوریه)، پدر یک دختر خردسال که در چند روز آینده نیز همسرش یک پسر به دنیا خواهد آورد، در حال حاضر در مقابل دیدگان همگان در وضعیت تحقیر آمیز، خطرناک و غیر دموکراتیک به سر می برد... !


این شهروند جوان از تاریخ ژانویه 2013 در بازداشتگاه شهر فرن (در جزیرۀ فرانسه – حومۀ پاریس) در زندان به سر می برد. او به دلیل نظریات سیاسی اش پس از دادگاه ناعادلانه زندانی شد. و باید دانست که این واقعه در رسانه ها به هیچ عنوان منعکس نشد.

جای آن دارد که جرم او را یادآور شویم، او متهم است که به شکل صلح آمیز طرفداری ا ش را از مبارزۀ سیاسی یک جنبش مارکسیستی و ضد امپریالیستی ترکیه طی یک کنسرت، و تظاهرات اول ماه می ابراز داشته است، پخش اعلامیه و مجلات قانونی ترکی. این شهروند جوان نظیف اسکی نام دارد.

اگر چه او حکمی را که 20 دسامبر 2012 علیه او صادر شد رد کرد و از دادگاه پاریس مطالبۀ دادخواست نمود، ولی نظیف تصمیمی را که «به نام مردم فرانسه» اعلام کرده اند زیر علامت سؤال نمی برد، اعتصاب غذای او که به زودی به پنجاهمین روز می رسد، و موجب کاهش 15 کیلو از وزن او شده، و اگر زندگی اش را بخطر انداخته برای اعتراض به رأی دادگاه علیه او نیست، بلکه اگر با شجاعت و در خستگی دست به چنین کاری زده است، برای این بوده است که علیه شرایط بازداشت و رفتار نگهبانان در خروج از دادگاه اعتراض کند.

در واقع، نظیف خلاف مقررات مادۀ تریبونال اداری دائما در خروج از هر اجلاس دادگاه به شکل عریان مورد تجسس بدنی قرار گرفته است.

نظیف را روی زمین خواباندند، لباسهایش را پاره کردند، و یکی از سه نگهبان با تمام وزنش روی دوش او نشست و با فشار روی سینه دو کپل او را از هم باز کرد.

داستایوسکی می گفت : « برای قضاوت در مورد درجۀ تمدن یک ملت، باید زندان های آن را بازدید کرد.» 

ما می توانیم از داستایوسکی دورتر برویم : می توانیم درجۀ تمدن یک ملت را زیر علامت سؤال ببریم، و حرکات غیر انسانی دستگاه زندان را محکوم کنیم. نظیف تنها می خواهد از حقوق قانونی اش برخوردار باشد.

 

آخرین پیغام نظیف اسکی

امروز دوشنبه 22 آوریل 2013، 41 روز است که از اعتصاب غذای من می گذرد. من به جستجوی کامل بدنی و چنین تحقیری اعتراض دارم که یک عمل فاشیستی چیز دیگری نیست.

امروز صبح برای رفتن به بیمارستان لاریبوآزیه در پاریس قرار ملاقات داشتم. این قرار ملاقات با توجه به خشونتی که به من تحمیل کرده بودند اهمیت زیادی داشت : در اصطلاح پزشکی به آن سر درد خوشه ای می گویند. ولی متأسفانه اجازه ندادند که به بیمارستان بروم چون که نمی خواستم به دست و پایم دستبند بزنند. احساس می کنم که دوران نازی ها دوباره خودنمائی می کند. تنها اردوگاه هست که هنوز از آن پرده برداری نشده.

به همین دلیل، هر اتفاقی که برای من روی دهد، دستگاه اداری فرن را مسئول آن می دانم.

 (این گزارش را به زودی در طریق سایت میشل کولن نیز پی گیری خواهیم کرد)

منبع :

http://www.mondialisation.ca/france-un-detenu-politique-syrien-en-greve-de-la-faim-depuis-le-13-mars-2013/5332954

 


April 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی