حمله به سوريه خطر بروز جنگ جهاني سوم را در پي دارد
رييس آكادمي ژئوپليتيك فرانسه رييس آكادمي ژئوپليتيك فرانسه

 
پاريس - رييس آكادمي ژئوپليتك فرانسه درگيري در سوريه را در چارچوب مسايل داخلي اين كشور ارزيابي كرد و گفت: اگر با مداخله كشورها، درگيري جاري ابعاد بين المللي بگيرد، خطر وقوع جنگ جهاني سوم دنيا را تهديد مي كند.
 
دكتر علي راست بين با اشاره به تلاش آمريكا و فرانسه براي انجام يك اقدام نظامي در سوريه به بهانه استفاده از سلاح شيميايي نزديك دمشق، افزود: بايد نخست هدف را در نظر گرفت و ديد كه كشورهاي تهديد كننده با چه هدفي اين كار را انجام مي دهند و اگر هدف اين است كه بحران بوجود آمده را كه داخلي بوده و بعدا ابعاد بين المللي به خود گرفته است حل و فصل كنند، بايد گفت كه طبيعتا اين اقدام جوابگو نخواهد بود.

*** مخالفت سازمان ملل با اقدام نظامي
رييس آكادمي ژئو پليتيك فرانسه در ادامه منطقه خاورميانه را آبستن بحران و تنش دانست و گفت: اگر درگيري ها در سوريه ابعاد بين المللي به خود بگيرد، اين خطر وجود دارد كه جنگ جهاني سوم رخ دهد.
راست بين شرايط كشوري و منطقه اي سوريه را متفاوت از ديگر مناطق شاهد درگيري در جهان دانست و افزود: هم اينك بحران سوريه كه جنبه هاي بين المللي به خود گرفته است، كشورهايي نظير چين، روسيه، برخي اعضاي اتحاديه عرب و كشورهاي غربي به سركردگي آمريكا و اتحاديه اروپايي دخيل هستند و در نتيجه اگر وقايع نظامي رخ دهد و با تاييد و مشروعيت سازمان ملل نباشد، به صورت اتوماتيك به جنگ جهاني سوم تبديل خواهد شد.

*** اقدام نظامي فاقد مشروعيت قانوني
راست بين با اشاره به سخنان اخير فرانسو اولاند رييس جمهوري سوسياليست فرانسه كه اظهار داشته است ما در صدد تبينه دولت بشار اسد به دليل استفاده از گاز شيميايي هستم، گفت : اين موضوع در هيچ جاي حقوق بين الملل وجود ندارد. تنبيه كشوري كه قانون اساسي و مشخصات يك دولت را داراد به هيچ عنوان در هيچ كجاي منشور سازمان ملل مورد اشاره قرار نگرفته است.
وي ضمن هشدار به كشورهاي غربي كه به طبل جنگ عليه سوريه مي كوبند، گفت: اين ها مي توانند جنگ را شروع كنند ولي به هيچ وجه اطميناني وجود ندارد كه بتوانند به آن پايان دهند.
رييس آكادمي ژئوپليتيك فرانسه گفت: مساله اي كه در سوريه اتفاق افتاده يك موضوع داخلي بوده كه بين المللي شده است. بايد ديد كساني كه قصد حمله را دارند از كجا و از كي مشروعيت مي گيرند؟ براي چه هدفي اين كار را مي كنند؟ اين ها مواردي است كه بايد مورد بررسي قرارگيرد.
راست بين در ادامه اپوزيسيون سوريه را نيز فاقد مشروعيت لازم دانست و افزود: كشورها عنوان مي كنند كه اپوزيسيوني وجود دارد، است ولي بايد گفت كه 80 درصد اعضا اپوزيسيوني را كه در زمان حاضر عليه دولت دمشق مي جنگند، مزدوراني هستند كه توسط 20 كشور و مليت خارجي به خاك سوريه اعزام شده اند و بايد گفت با در نظرگرفتن اين موضوع، اپوزيسيون مشروعيت لازم را ندارد.
راست بين تصريح كرد: اين كشورهاي خارجي هستند كه در واقع به نام اپوزيسيون در سوريه مي جنگند. مساله اي كه در مورد همين بازيچه به اصطلاح استفاده از سلاح شيميايي در حومه دمشق كه معلوم نيست در صورت صحت موضوع چه كسي و با چه هدفي از آن استفاده كرده است، نمي تواند دستاويزي براي حمله به سوريه بدون مجوز سازمان ملل باشد.

*** درگيري هاي سوريه يك دسيسه در راستاي طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ
وي با اشاره به طرح خاورميانه بزرگ مورد نظر سناريونويسان و طراحان آمريكايي و غربي گفت: دقيقا اين همان نقشه اي است كه به عنوان خاورميانه بزرگ از سوي آمريكا مطرح شده و اين در همان مسير و راهبرد حركت مي كند و گرنه هيچ بحراني در هيچ شرايطي راه حل جنگ ندارد.
راست بين در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از ادعاي دموكراسي خواهي غربي در زمينه ديگر كشورها نيز گفت: اصولا اين كشورها همه مدعي حقوق بشر هستند كه در واقع ما براي دفاع از دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي حركت مي كنيم، ولي عملي را كه اين كشورها در زمينه جنگ در كشورهاي ديگر انجام مي دهند اقدامي ضد انساني، ضد امنيت، ضد آزادي و ضد آسايش، آرامش و رفاه جامعه است.

*** جنگ عامل فقر و بيچارگي براي مردم سوريه
رييس آكادمي ژئو پليتيك فرانسه در بخش ديگري از مصاحبه گفت: جنگ عليه سوريه هيچ پيامد مثبتي براي سوري ها نداشته و جز فقر و بدبختي چيز ديگري به ارمغان نخواهد آورد.
راست بين در ادامه با تاكيد بر اينكه در صورت تحميل جنگ به سوريه، رنج و درد مردم اين كشور افزايش خواهد يافت و فقر براي ساليان مديدي دامن آنها را خواهد گرفت، افزود: نمي توانيم بگوييم، جنگ منشاء خير و بركات براي ملت ها است، زيرا هميشه فقر، مصيبت، بدبختي و ناامني كشورها را به همراه داشته است.
وي همچنين با اشاره به اينكه سوريه در جهان عرب يكي از كشورهاي لاييك با سابقه تاريخي درخشاني است، افزود: سوريه با جنبه و پشتوانه تاريخي قوي خود و برخورداري از ملتي لايق، شايسته اين قبيل اقدامات نبود.

*** حضور تاريجي فرانسه در سوريه
دكتر علي راست بين با اشاره به اينكه سوريه يكي از پايگاههاي قوي فرانسه در ميان كشورهاي منطقه بود، افزود: فرانسه جايگاهي كه در سوريه داشت در هيچ يك از كشورهاي عربي جز لبنان نداشت و جاي تاسف است كه به يك چنين اقدامي عليه سوريه دست مي زند.
وي افزود: فرانسه كه از آن به عنوان مهد آزادي و دموكراسي ياد مي شود به جاي اينكه لشكر كشي كرده و پيام آور جنگ باشد، بهتر است كه به مناطق محروم اطراف پاريس جايي كه در واقع هموطنان خاورميانه اي ما اسكان دارند، بپردازد و امنيت ايجاد كند تا اينكه دنبال ماجراجويي در سوريه باشد.

*** راه حل بحران سوريه سياسي است
رييس آكادمي ژئوپليتيك فرانسه راه حل مساله سوريه را سياسي دانست و افزود: هيچ مساله اي با جنگ حل نمي شود و هيچ موضوعي نيز بدون مذاكرات سياسي راه برون رفت ندارد.
وي با طرح اين پرسش كه ديپلماسي در جهان كنوني چه كاربردي دارد؟ گفت: نقش ديپلماسي در حل بحران ها است. شاه كليد حل بحران ها در مناطق شاهد تنش و بحران تنها از طريق ديپلماسي ميسر است و اين سياستمداران هستند كه بايد دور ميز نشسته و مشكلات را حل و فصل كنند.
وي تاكيد كرد: متاسفانه امروز در موضوع سوريه مشكل بين روسيه و آمريكا است و مشكلي ميان دمشق و ديگر كشورها در كار نيست.

*** سياست يك بام و دو هواي فرانسه
راست بين همچنين با انتقاد از سياست يك بام و دو هواي پاريس در مواجهه با واقعيت وجود شورشيان در كشورهاي مختلف، گفت: بايد توجه كرد كه فرانسه در شرايط بحران اقتصادي بسر مي برد و اين تصور وجود دارد كه براي رد كردن بحران بايد جنگ ايجاد كرد تا بتوان از اين مسير اقتصاد را احيا كرد.
وي در پايان با اشاره به حمايت مالي كشورهاي عربي از ائتلاف غربي ضدسوري، گفت: همانگونه كه برخي مقامات غربي اذعان كرده اند، متاسفانه برخي كشورهاي ثروتمند عرب منطقه كه مخالف سوريه هستند در همسويي با غرب، به آمريكا و ائتلاف غربي پيشنهاد تامين هزنيه هاي جنگ عليه سوريه را را ارايه داده اند.

September 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی