ختم جنگ به برخورد واقعبینانه نیاز دارد
فرهاد فرهاد

دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یک رنگ است

(بیدل )

اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در بخش سخنرانی سالانه اش برای مردم امریکا در مورد حروج سی و چهار هزار سربازان امریکایی تا آخیر سال جاری میلادی و ختم جنگ در افغانستان تا آخیر سال 2014 وعده نمود افزود که القاعده و طالبان ضعیف شده اند .

درین رابطه وسایر رویداد های مهم که طی یک هفته اخیرماه دلو سال جاری صورت گرفته خواستم خواننده گان گرامی را در جریان قرار دهم .

ازینکه مردم از تکرار وعده های سرخرمن سخت خسته شده از تجارب خونین سه دهه بخصوص یازده سال گذشته آموخته اند میگویند .

با ادامه وضع موجود به ختم جنگ تامین صلح و ثبات واقعی باور کامل نداشته خواهان برخورد واقعبینانه در مورد قضایای کشورما که بتواند زمینه ساز برای ختم جنگ اعلان ناشده باشد اقدام لازم صورت گیرد .

بباور آگاهان و مردم ما یکی از عوامل و علت اساسی جنگ برخورد کشورهای توسعه طلب غرض دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ نفت و گاز آسیای میانه و میخ کوب نمودن گماشتگان غیر ماهر فاسد شان برفرق ده ها میلیون مردم ما بوده و میباشد ازین لحاظ با ادامه وضع موجود به ختم جنگ باور مند نمیباشند .

اداره بازرسی ویِژه ایالات متحده امریکا در گزارش که به کانگرس داشت گفت .

دولت افغانستان توان مصرف هشت میلیارد دالر را در بازسازی کشور خویش ندارد اضافه نمود دولت افغانستان به فساد مبتلا میباشد مسولین مبارزه با فساد میگویند ازینکه بیست ودو فیصد از کمک های که بنام افغانستان صورت میگیرد کشورهای تمویل کننده بنام مصارف اداری اخذ مینمایند ازین لحاظ بهتر است که پولها مستقیما به دولت افغانستان انتقال داده شود .

خبری که از طریق وسایل اطلاعات جمعی به نشر رسید دولت امریکا میخواهد از طریق موسسه آبادی یک صدو پنج میلیون دالر را در چهار سال آینده غرض انکشاف موسسات کوچک و بزرگ همکاری نماید مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست که با موجودیت زورمندان ҆ عاملین فساد در اریکه قدرت کمک های متذکره مثل شصت میلیارد دالر که بنام کمک به مردم افغانستان سرازیر شد از گاو غدود آن به مصرف نرسید به هدر خواهد رفت میافزایند کمک های فوق ذکر زمانی اثر گذار میباشد که از طریق رهبری اتحادیه های صنعت کاران ҆ پیشه وران و کوپراتیف ها به مستحقین آن صورت گیرد .

سفیر امریکا در کابل در سفریکه به ولایت ننگرهار داشت یکبار دیگر از تدویر انتخابات شفاف حرف زده گل آقا شیرزی والی ولایت مذکور میگوید در مورد کاندیدی خویش به مقام ریاست جمهوری با سران قوم در مشوره و مذاکره است بعد از عطا محمد نور والی ولایت بلخ این دومین از والیان سرشناس است که از کاندیدی خویش در ریاست جمهوری حرف میزند .

مردم میگویند آزموده را آزمودن خطا ست .

بعضی از آگاهان امور حضور نظامیان امریکایی را بعد از سال 2014 برای مدت ده سال یک نیاز دانسته درین رابطه نورالحق علومی میگوید .

اگر قوت های نظامی امریکا از افغانستان خارج شوند دولت افغانستان توان پرداخت معاشات سربازان خویش را ندارد .

جنرال خالد معین اسبق وزارت داخله نیز موجودیت سربازان امریکایی را بعد از سال 2014 برای مدت ده سال یک نیاز میخواند .

بازرگانان افغان میگویند باوجودیکه از عقد پیمان تجارتی و ترانزیتی بین کابل و اسلام آباد بیش از یک سال سپری میشود هنوزهم موترهای باربری تجار افغانی اجازه رفتن به بنادر پاکستانی را ندارند .

بتاریخ 26/11/1391 صدها تن از زنان شهر کابل به نسبت خشونت علیه زنان دست به راهپیمایی زدند آنها از ناحیه افزایش خشونت علیه زنان از جمله تجاوزات جنسی اظهار نگرانی نموده علت آنرا گسترش فرهنگ معافیت خوانده میافزایند ازین لحاظ است که طی نه ماه سال جاری بیش از سه هزار و نه صد واقعه خشونت علیه زنان در ارگانهای ذیربط ثبت گردیده .

بعضی از اعضای ولسی جرگه میگویند که شاهراه های کندهار و هرات به کشتار مردم بیگناه مبدل شده که از چشم رسانه پنهان مانده میافزایند که در انجام حملات بالای تانکرهای تیل پولیس دست داشته مسولین پولیس ولایت فراه این اتهامات را رد کرده میافزاید انجام این عمل کار شرکت های امنیتی میباشد عده دیگر میگویند مالکین تانکرها و دریوران آن بخاطر بدست آوردن خسارات خویش تانکر ها را آتش میزنند میافزایند پولیس شاهراه های فوق ذکر بجای همکاری با مسافرین در جمع آوری تیل مصروف میباشند .

سخنگوی اداره مبارزه با فساد سازمان ملل متحد بتاریخ 20/11/1391 ازطریق تلویزیون طلوع نیوز علت گسترش فساد را چنین بیان نمود .

1 . مصونیت فاسدین در ارگانهای ذیربط

2 . نبود اراده بخاطر مبارزه با فساد

3 . موضوع سروصدای بیرون شدن قوت های خارجی در سال 2014

موالدین از جمله صنعت کاران و پیشه وران از ناحیه عدم توجه مقامات ذیصلاح بخاطر بازار یابی تولیدات شان شکایت داشته میافزایند .

پشم گوسفند از تمام نقاط کشور جمع آوری به پاکستان انتقال داده میشود و در مقابل آن پاکستانی ها غرض بدنام ساختن قالین افغانی تارهای پلاستیکی را به کشورما صادر مینمایند که بعد از بافت قالین کش پیدا میکند ازین لحاظ است که اعتبار قالین افغانی در مارکیت های داخلی و خارجی کاهش یافته .

پوستین ازینجا به پاکستان برده میشود بعد از تسلیمی تجاران پاکستانی در مقابل هر کانتینر مال شش هزار دالر برعلاوه قیمت آن برای مالکین آن داده و پوستین متذکره بدون پرداخت مالیه محصولات گمرگی به مارک پاکستان به کشورهای آسیای میانه از جمله قزاقستان و قرغزستان صادر میگردد شرکت های بار چالانی پاکستان در مقابل هر کیلو گرام صرف دو دالر کرایه اخذ مینمایند نظر به عقد و پیمان که بین پاکستان و کشورهای متذکره صورت گرفته اجناس متذکره از راه افغانستان به کشورهای فوق ذکر انتقال داده میشود کشورهای آسیای میانه حق اخذ مالیات و محصولات گمرکی را از جناس فوق ذکر ندارند و مفاد آن به جیب دلالان پاکستانی میریزد سنگ های قیمتی و زینیتی نیز از افغانستان به پاکستان قاچاق بعد از پروسس به مارک پاکستان به مارکیت های جهان صادر میگردد در افغانستان اگر کسی بخواهد سنگ های متذکره را به خارج صادر نماید مجبور است به اداره گمرکات وزارت معادن و یک شرکت دیگر مراجعه و محصولات گران پبردازد از جانب دیگر اگر کسی بخواهد از راه افغانستان اجناس خویش را به خارج صادر نماید از قرار فی کیلو گرام ده دالر کرایه باید پبردازد به نسبت قیودات که گردانندگان امور در گمرکات وضع کرده اند یک نفر نمیتواند به آسانی  یک تخته قالین را به خارج کشور همرای خود ببرد ازهمین لحاظ است که اکثریت تولیدات صنایع دستی در مارکیت های جهان به مارک پاکستان صادر میشود در ادامه میگویند کسانیکه حاضر شده اند بخاطر رشد تولیدات داخلی صدها هزار دالر را سرمایه گذاری نمایند باتاسف مسولین امور به وعده های خویش از ناحیه توزیع برق و مواد مورد ضرورت وغیره عمل نکرده ازهمین لحاظ است یک تعداد موسسات کوچک و بزرگ که زمینه جذب هزاران تن را غرض کاریابی در کشور مساعد میساخت تاهنوز غیر فعال بوده در مقابل برای ده ها هوتل های مجلل عروسی در شهرها از جمله شهر کابل به اندازه برق توزیع شده که خارج از ضرورت آنها میباشد  .

روز بیست و ششم دلو سال جاری بیست و چهار سال از عودت قطعات محدود شوروی از کشورما سپری میشود مردم و آگاهان امور میگویند .

اتحاد شوروی وقت که گردانند گان امور و حامیان خارجی شان آنرا متجاوز میخوانند توانست خدمات عظیم و بزرگ را در وقت زمانش از ناحیه اعمار صد ها فابریکه بزرگ انرژی ҆ خانه سازی ҆ ҆ رشد و انکشاف تعلیم و تربیه ҆ تحصیلات عالی ҆ فارم های زراعتی ҆ مالداری ҆ دام پروری ҆ اعمار سیلوها و اسفالت هزاران کیلومتر سرک ҆ اعمار بند ها کانالهای آبیاری ҆ سروی و استخراج قریب به هفت صد معادن و ایجاد چندین شرکت های ترانسپورتی  ҆ تقویه قوای مسلح مدرن مجهز و سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی ҆ و تربیه افسران مسلکی که در حقیقت ستون فقرات اقتصادی نظامی ҆ تجارتی ҆ علمی و فرهنگی کشورمارا در آن زمان تشکیل میداد برای مردم و کشورما انجام دهند ازهمین لحاظ است که مردم حق شناس و با سپاس ما در محافل مجالس از خدمات ҆ صداقت و همکاری دوستانه آنها به نیکویی یادآوری نموده و مینمایند و در مقابل می پرسند چهل وسه کشور زیر بهانه مبارزه با تروریزم مواد مخدر ҆ حکومت داری خوب ҆ احیا و بازسازی ҆ دفاع از حقوق زن ҆ بشر ҆ وغیره به کشورما آمده اند با سرازیر شدن قریب به شصت میلیارد دالر زیر نام کمک به مردم افغانستان دستاور های آن چه میباشد ؟.

یکی از عوامل عمده که مانع اساسی ختم جنگ در کشور بوده و میباشد موجودیت گروهای جنگ افروز ҆ ناقضین حقوق بشر ҆ غاضبین میلیونها جریب زمین ҆ عاملین فساد گسترده ҆ قاچاقبران سنگهای قیمتی ҆ آثار باستانی҆ جنگلات ҆ مافیای مواد مخدر ҆ اقتصادی ҆ در اریکه قدرت بوده و میباشد .

خلاصه اینکه مهمترین عوامل که سبب گسترش چا لش های فوق ذکر در کشور گردیده اتخاذ تصامیم پادر هوا غیر واقعی ҆ وغیر انطباقی ҆ محاسبه غلط و نداشتن نظریات نیک گردانند گان امور عده از کشورهای منطقه و جهان و گماشته گان غیر ماهر و فاسد آنها در رابطه به کشور و مردم بوده ومیباشد .

حالا وقت آن رسیده که بخاطر بیرون رفت از وضع موجود تمام نیروهای سالم اندیش با جلب همکاری صادقانه سازمانهای صلح جو ҆ ترقی پسند از جمله پارلمانها تصامیم عالمانه و عاقلانه و واقعبینانه را جهت مساعد نمودن  زمینه انتخابات شفاف آزاد و دموکراتیک ریاست جمهوری ҆ پارلمانی ҆ شوراهای ولایتی ҆ ولسوالی ҆ شاروالی ها که در سالهای آینده پیشرو است صادقانه اتخاذ نمایند .

در غیر از آن با تکرار وعده های سرخرمن و ادامه وضع موجود جنگ خاتمه نخواهد یافت  .

صلح و ثبات واقعی در کشور تامین نخواهد گردید .


February 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات