خفاشان دیده ی خورشید بین ندارند(درحاشیه ی نجیبه ها معلم بشریت هستند)
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

 

بمناسبت  هفته ی جهانی گرامی داشت  معلم  مطلبی کوتاهی را با عنوان (نجیبه ها معلم بشریت هستند) نوشتم ودر پایان نوشته  بطور نمونه از دکتر سیما سمر ونجیبه وظیفه دوست یادنموده بودم و بعنوان انسان های که  رنج های انسان ها را فرومی کاهند وگل امید در باغ جان می شکوفاند ، تقدیر کردم.

آن نوشته  از طرف دوستان وخوانندگان عزیز با واکنش های متفاوت مواجه شد وسایت های  که بنام دفاع از هزاره مشهور است  و ببهانه  دفاع از هزاره به دین وشخصیت های دینی  انگ ارتجاع  می زنند، به علت که آن نوشته را یک آخوند عمامه بسر نوشته بود، نشر نکردند چنان که نوشته قبلی من را در باره جایزه حقوق بشر گرفتن نجیبه بانوی بزرگ درعرصه حقوق بشر و دختر جوان هزارستان، شرین بام جهان بامیان، نشر نکردند. از اینجا معلوم می شود که اینگونه سایت ها دروغ می گویند که درحمایت از هزاره وفرزندان هزاره،  قلم می زنند واگر واقعا راست می گفت چرا وقتی دختر شایسته ی چون نجیبه وظیفه دوست بر شانه های خورشید ستاده و برای هزاره وانسانیت افتخار کسب می کند، از نجیبه وکار های بزرگ نجیبه چیزی نمی نویسند؟

اولین کسی که  به آن نوشته واکنش نشان داد  وکامنت گذاشت، شخصیت بزرگ واندیشمند هزاره جناب استاد محمد ناطقی بود.

دوست عزیز با نام مستعار(harazistan ) نیز کامنت گذاشت و ابراز احساسات نمود ه این برادر کوچک و خواهر ملت بانوی حقوق بشر سرکار خانم نجیبه وظیفه دوست را مورد  لطف وعنایت قرار داد که خدا ایشان را مورد لطف وعنایت خداوندگاری خویش قرار دهد.

دوست عزیز ما  (harazistan در بخشی از کامنت خود نوشته است:

 

...واقعا اینها قابل حمایت و تعریف هستند. مخصوصا خواهر جوان ما نجیبه وظیفه دوست که تازه قدم به عرصه سیاست و اجتماع گذاشته است. او نیاز به حمایتهای بیشتری از ما ها دارد. چون که هنوز یک دختر جوان ، با صداقت ، نیکوکار و پر انرژی هزاره است. اما طرز فکرهایی مثل محترم محمد ناطقی را در جریانم که از کجا و به چه دلیل سر منشه می گیرد .این تبلیغات ها از طرف آقای دلجو در استرالیا انجام میگیرد .
محترمه وظیفه دوست در استرالیا چهره شناخته شده و محبوبی در بین مردم هزاره و همچنین استرالیا است و همچنان میدانید و میدانیم که هیچ فردی نه مرد و نه زن در استرالیادر این سن مثل نجیبه ، فعالیت و تلاش و کوشش برای سطح معرفی آگاهی و پیشرفت هزاره ها نکرده است.
متاسفم که چرا محترمه نجیبه خار چشمه اینها شده است و تحمل ندارند. حتی در تجلیل از شهادت جواد زهک توسط خانم نجیبه وظیفه دوست برگزار شده بود، همین آقای دلجو و دو سه نفر دیگر که خودشان را پیرو خط رهبر شهید میگیرند ، در این تجلیل شرکت نکرده بودند. اما متاسفانه با همدیگر تماس میگیرند و ایمیل میکنند که فعالیتهای محترمه وظیفه دوست را نشر نکنید و خانم وظیفه دوست را متهم به عنوان یکی از مخالفان شهید بابه مزاری مارک میزنند، اما محترمه وظیفه دوست با درک و اندیشه و فکر بالای که دارد ، تمام این توطعه ها را با آسانی و راحت چندین بار خنثی کرد.
آیا شرم نیست که هنوز هم اینها دست از این توطعه ها برنداشته اند. مگر کور و کر باشیم که این همه فعالیت های محترمه وظیفه دوست را نا دیده بگیریم.»

لازم می دانم به دو نکته در باره این کامنت دوست عزیز اشاره کنم:

1- من به سهم خود از این عزیزی که این کامنت را گذاشته تشکر می کنم که هم خواهر عزیز خود سرکار خانم وظیفه دوست  را مورد تکریم قرار داده و هم اطلاعاتی راجع به دست های پنهانی که بزرگان هزاره رامورد هجوم قرار می دهد، ارائه داده است.

 اماراجع به استاد محمد ناطقی، استاد ناطقی از چهره های بزرگ ودانشمند کشور ومردم ما هزاره  است. سال های چندی است که ایشان را می شناسم وگاه گاهی که ایشان در ایران مسافرت می کند، در منزل برادر و دوست عزیز ما  مرد جهاد درکنار رهبر شهید مزاری وعالم گرانقدر وصاحب قلم حضرت آقای برهانی شهرستانی، با ایشان مأنوس هستم وازاندیشه هایش استفاده می کنم. استاد ناطقی به قدر خود انسان بزرگ است چنان که در سیاست، دیپلمات ورزیده وزیرک وباهوش هست در حوزه معرفت نیز ایشان انسان استخوانداری است.

در کامنتِ که ایشان نوشته است تذکری به اینجانب داده بود که نظر ایشان نظر صائب است وآنچه دوست عزیز ما برداشت نموده که استاد ناطقی در مخالفت با سرکار خانم وظیفه دوست، این کامنت را گذاشته است. من که استاد را می شناسم باور ندارم که چنین باشد وشأن علمی ودینی استاد ناطقی اجل از آن می باشد و فقط صرفا تذکر مرشدانه به اینجانب بوده و اینجانب نیز در نوشته های آتی به تذکار ایشان نظر خواهم داشت.

2- حقیقت این است که من جناب آقای دلجو ودیگر کسانی  را که آن عزیز در کامنتش نام برده برنمی شناسم. لذا نمی توانم راجع به ایشان در رابطه با محترم وظیفه دوست نفیا واثباتا سخنی بگویم فقط از خدا می خواهیم که همه ی مارا در راه راست هدایت نمایند.

آنچه در این رابطه می توانم بطور کلی عرض کنم این است که:

الف- تا انسان بزرگ نباشد دشمن های بزرگ ندارد ونوعا حسودان وعنودان با بزرگان دشمنی می کنند همانگونه که خفاشان دیده خورشید بین ندارند، انسان نماهای پست و پلشت هم چشم انسان بین ندارند.

دشمنی کردن با نجیبه،  نشان از بزرگی آن ستاره بام جهان بامیان وقلب هزارستان است. یقینان در استرالیا ده ها دختر بنام نجیبه از هزارستان وجود دارند که شاید همسایه هایش هم نشناسند. اما چرا نجیبه وظیفه را همه می شناسند وحسودان وعنودان با ایشان دشمنی می کنند؟ چون نجیبه بزرگ است و بر شانه خورشید ستاده سقف فلک را بشکافد وطرح نو در اندازد و چنین انسان بزرگی البته که دشمنان کینه ورز و حقود خواهند داشت.

نجیبه وظیفه دوست با توجه به سن وسال خودش بسیار خوب رشد نموده و زیبا درخشیده و می تواند برای دیگران الگو وسرمشق باشد. البته راه دراز و پر سنگ لاخ در پیش دارد و بر تک تک بزرگان و چهره های علمی و سیاسی و دینی هزاره واجب است که از نجیبه ونجیبه ها حمایت کنند و دانش  و تجربه و دعای خیر شان را چراغ راه این فرزندان پاک هزاره نمایند.

ب- ه شهید مزاری که شهید اقالیم قبله است و قربانی عدالت خواهی شد،  متأسفان ناجوانمردانه مورد سوء استفاده قرار می گیرد. مزاری که برای تحقق عدالت و پاسداشت کرامت انسان شهیدشد، امروزه برای یک عده ظالم وانسان نما ها دکان نام ونان شده است و بنام دفاع از مزاری، پیروان صادق مزاری بزرگ را با انگ دشمنی با مزاری در جامعه بد نام می کنند و بانقاب دوستی مزاری خنجر به قلب مزاری می زنند.

من دلجو ی نامبرده شده در کامنت آن عزیز را نمی شناسم اما بسیاری های دیگر را می شناسم که در استرالیا، کانادا، امریکا واروپا رفته اند برای مزاری روضه خوان شده و بانقاب دوستی مزاری، پیروان راستین مزاری را یک به یک شکار می کنند.

مگر امروزه همان کسانی که پول حزب وحدت را دزدیدند و از دادگاه عدالت مزاری فرار کردند، در اروپا و استرالیا وکانادا وامریکا، روضه خوان مزاری نیستند؟

مگر همان های که در ایران به جرم زن بارگی وفساد اخلاقی زندانی شدند، امروزه در اروپا علم داران مزاری نیستند؟ اینها کسانی هستند که وقتی به جرم زن بارگی وفساد اخلاقی زندانی شدند، بعد از زندان که بیرون آمدند در جامعه شایعه کردند که مارا به جرم طرفداری از مزاری زندانی کردند ودر ساز مان ملل با همین عنوان تقاضای پناهندگی دادند. و امروزه همان ها خودرا علم داران مزاری جازده اند.

مگر کسانی که پول بورسیه های  ترکیه وژاپن و آذر بایجان را دزدیدن، امروزه همانها برای مزاری کتاب ومقاله نمی نویسند؟

تمام پیروان راستین مزاری بهوش باشند که دشمن لباس دوست برتن نموده وخون مزاری را در صورت مالیده تا از این طریق راه عدالت خواهی مزاری را سد کند ودرلباس دوست فرزندان خلاق ودلسوز وصادق مزاری را شکار کنند و از صحنه حیات اجتماعی وسیاسی بیرون برانند.

عزت جهانی هزاره ها کی محقق می گردد

ج- جامعه هزاره زمانی می تواند جامعه عزیز وبزرگ وتأثیر گذار در جهان باشند که مثل مزاری انسان  های بزرگ را بپرورانند وحول ومحور آنان وحدت جهانی داشته باشند و به شعار خدایی  « هزاره های جهان متحد شویم» جامعه عمل بپوشاند.

این شعار خدایی محقق نمی شود مگر اینکه:

1- هزاره های جهان بدور از باور ها وتعلقات حزب و منطقه و قوم، متحد شوند و «شورای همبستگی جهانی هزاره ها» را تأسیس کنند.

2- بادانایی وتعهد، دشمن شناسی کنند و دشمنانی را که لباس دوست درتن دارند و در آستین خنجر ، شناسایی نموده از جامعه طرد کنند.

3- درعرصه جهانی  حضور فعال داشته باشند و از بزرگان چون سیما سمر برای رسیدن به مقام جایزه نوبل و دبیر کلی ساز مان ملل  حمایت نموده را ه را هموار سازند.

4- در عرصه های دانش، اقتصاد، ورزش، و ارزش های جهان شمول حضور فعال داشته باشند.

5- شخصیت های جهانی هزاره را در حوزه های مختلف حیات انسانی وعلوم انسانی همچون  حسین ابن عبدالله ابو علی سینا و جلال الدین محمد ابن ملا محمد حسین بلخی مشهور به مولانا ومولوی را باشناسنامه هزارگی به جهانیان بشناسانیم تا مردم جهان از نظر فرهنگی مقهور هزاره باشند وحضور جهانی هزاره ها را باطیب خاطر پذیرا گردند.

6- هزاره های جهان، یک پرچم جهانی داشته باشند که مراسم های هزارگی زیر همان پرچم سامان گیرد.

7- - شهید مزاری باید شهید بین الملل عدالت خواهی شود وعکس شهید مزاری در هرخانه ی هزاره های جهان باشد و در هر مراسمی هزارگی از بزرگداشت ایام عاشورا تا جشن تولد خانوادگی، عکس شهید مزاری و پرچم بین المللی هزارگی باشد.

8- شورای وحدت بین مراجع دینی ونخبگان سیاست وتجار ت ودانشگاه به وجود آید.

9- وحدت جهانی هزاره ها براساس پلورالسیم قومی وسیاسی باشد.

10- آموزه های اخلاق جهانی از منابع معرفتی دینی وفرهنگی هزارگی استخراج گردد و به دانشگاه های جهان عرضه گردد.

11- از مرده پرستی وتفاخر به قبرستان ها دست بگشند وخردورزی جمعی را در پیش گیرند.

12- نزاع دین داران وبی دینان باید برای همیشه از جامعه هزاره رخت بر بندد و عقلانیت ومعنویت جایگزین آن گردد.

 


October 8th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي