خیر وشر
الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«


بسم الله الرحمن الرحیم
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

تتبع ونگـارش :

 

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی

نکات پند وعبرت آمیز در آیـــﮥ متبرکه :
۱- بسیاری اوقات انسان چیزی میخواهد وآرزو بدست اوردن آن را دارد  ، در حالیکه او چیز بر ضرر اش تمام میشود.
۲- در بسیاری از اوقات انسان از چیزی بد اش می اید ویا از آن بد میبرد ، در حالیکه  آن چیز بخیر ومنفعت اش تمام میشود.
۳- خیر و شر رویدادها و اتفاقات زندگی ما است و محسوس ظاهری نیست بلکه ممکن است چیزی دارای خیر ظاهری باشد در حالیکه باطنش آغشته به شر باشد ویا برعکس آن .
۴- پروردگار با عظمت ما  بما انسانها می اموزاند که انسانها در فهم خیر وشر باید تعمق بیشتر بخرچ دهیم ، وبه ظاهر اشیاء دل خود را خوش نسازیم .
۵- در همه امور وروز گار زندگی خود را به الله  بسپاریم وبا تمام قوت باید معتقد باشیم  که تنها اوست که به خیر و شر حقیقی امور آگاه است و او جز خیر برای بنده اش  چیزی دیگری نمی خواهد.
۶-  در آیــﮥ متبرکه برای ما انسانها  می آموزاند که : با یک خیر کوچک نباید چنان مغرور شد که خود را کم کنیم وبا یک شر ویا یک مشکل نباید غمگین ومتاثر شویم ، باید در هردو حالات شکرگزار الله باشیم وبا اعتقاد  راسخ باید بگویم خیر وشیر از جانب الله است، او ذاتی است که بهتر می فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه هستیم.
یادداشت :
اساسآ شر در مقابل خير است و خير در مورد ما انسانها به چيزي گفته مي شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق بوده  باشد وآن موجب پيشرفت و تكامل واقعی ما قرار گیرد .
وشر چيزي است كه با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگي و انحطاط  اصلی ما گردد
.
علماء خير و شر رابر سه گونه تقسیم مینمایند :
۱
- خير مطلق كه هيچ گونه بدي در آن  وجود نداشته باشد. مانند ذات پروردگار كه خير مطلق است.
۲- شر  مطلق آنست  هیچگونه نقطه مثبت در آن وجود نداشته باشد .كه چنين چيزي در اصلا نمیتواند در دار  هستي  وجود داشته باشد.
۳-  خير و شر نسبي كه بين دو قسم بالا است

 


June 21st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي