د دوکتور نجیب الله د اوولسم تلین په ویاړ انځوریز شعرونه
ترتیب کوونکی : انجنیر عبدالقادرمسعود ترتیب کوونکی : انجنیر عبدالقادرمسعود

د شهید دوکتور نجیب الله د اولسم تلین په ویاړ مې د یو شمیر بیلابیلو شاعرانو شعرونه د انځور په شکل


September 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان