د ښاغلی صدیق کاوون توفاني انځوریز شعرونه
انجنیرعبدالقادرمسعود انجنیرعبدالقادرمسعود

ښاغلی صدیق کاوون توفاني زموږدهیوادپه ادبي،فرهنګي اوسیاسي ډګرکېیوپیاوړې،وتلېاوپیژندل شوې شاعر،ادبي،فرهنګي اوسیاسي شخصیت دی


June 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان