دانه سرطان افغانستان
لیکونکۍ : دکتور طاوس وردک لیکونکۍ : دکتور طاوس وردک

 لندن ۲۵ حمل ۱۳۹۲

زموږ شکلۍ هیواد په طول د تاریخ کې همیشه د ډول ډول ناروغیو او افتونو سره مخامخ شوۍ وو خو بیا هم زموږ میړنو غورنیکه ګانو یو ډول دوا او در ملنه ورته پیداکوله او علاج ېې څه نا څه کولو ،خو وروسته له دی چې دهغو نری رنځ نه چې د انګریزانو په ناولو پیچکاریو زموږ خلکو ته دغه ساری مرض پیدا شوو او هر وار ېې یو نوې( افغاني ) ویروس ورته پیچکاري کړۍ وو نو بیا به دغه ساری نرۍ رنځ تازه شوو مطلب می د نری رنځ نه د انګریزانو دری جنګونه او دری واری نوې افغاني ګوډاګی امیران او شاهانو په وجود کې زموږ له هیواده یوه ټوټه د ( جګر - یا زړه یا لري یا کولمو غوڅه کړې ) یعنی خاوره ېې غوڅه کړې ده او علاج ېې نسبی شوی دی ، خو کله چې د امان الله خان میړني پوځ انګریزان سه کونجي ته کړل او د افغانستان د مرض اصلی تداوی ېې له پاره ېې دوا پیدا کړه نو دوی ( انګریزانو ) ولیکل چې ددیورند دکرښې له پاره بیا کتنه په کار ده او ور باندې بیرته باید دسره غور وشي تاسې لاړ شي د ( ویکي پیدیا ) سایت ته او هلته دافغان انګلیس دریم جنګ درته پیدا کړۍ نو به ووینۍ چې د ( دیورند لاین ) په هلکه ېېڅه لیکلي دی .

Going to war in 1919 against British India, Amir Amanullah's war aims were complicated. Even up against a depleted Indian Army a tactical victory was unlikely; however, the war served the dual purpose .of deflecting domestic criticism and also offering the opportunity for strategic political gains.as a result of the peace treaty that was negotiated, the British ceased payment of the Afghan subsidy. They also stopped arms sales from India to Afghanistan. But, as British influence declined, the Afghans were able to gain control their own foreign affairs and in the aftermath emerged as a fully independent state.The British also made some political gains, most notably the reaffirmation of

The Durand Line  which had long been a contentious issue between the two nations – as the political boundary separating Afghanistan from the North-West Frontier, and the undertaking that the Afghans made to stop interference on the British side of the line.Although the fighting concluded in August 1919, its effects continued to be felt in the region for some time afterwards. The nationalism and disruption that it had sparked stirred up more unrest in the years to come, particularly in Waziristan. The tribesmen, always ready to exploit governmental weakness, whether real or perceived, banded together in the common cause of disorder and unrest. They had become well-armed too, as a result of the conflict, as they had benefitted greatly from the weapons and ammunition that the Afghans had left behind as well as from the influx of manpower in the large numbers of deserters from the militia that had joined their ranks. With these they launched a campaign of resistance against British authority on the North-West Frontier that was to last until the end of the Raj.

نو کله چې انګریزانو د هندوستان ازادی ومنله د افغانستان سره ېې بیا دوکه وکړه او دغه خاوره چې په مختلفو زمانو کې زموږ له لوی افغانستان څخه جلاکړې وه او زموږ سرحدات د ( اتک سیند ) بلل کیژي نو په دغو ېې سترګې پټې کړې خو کله چې پاکستان د هندوستانه جلا کیژی او انګریزان دغه تقسیمات دستوری او قصدی په پاکستان تحمیلوی نو انګریزانو د افغانستان سره کوم اسناد چې په وار وار ېې په اول او دوهم جنګ کې زموږ نه خاوره جلاکړې وه ددغو اسناد دیوه کاپي پاکستان ته ورکوی (دا زما اغلب تصوردی

) او ددې اسناد په بدل کې

د پاکستان څخه سند اخلی چې تل تر تله به د انګریز تر امر او قومانده لاندې اوسیژۍ او انګریز به په ملی او بین المللی مسایلو کې د پاکستان طرفی کوې ، په سر ددی چې ټول خلک پوهیژی چې ( غوا توره او پۍ ېې سپینې دي ) یعنی هغه وخت چې د ( ډیورند لاین ) امضا کیدو د ( انګریز او افغان یعنی میرتیمور دیورند او امیرعبدالرحمان خان ) تر منځ سند امضا شوۍ او بیا هغه وخت چې دغه ناولۍ سند امضا کیدو پاکستان د نړۍ د نقشی په مخ نه وو ، نو دغه سند په هیڅ وجه د پاکستان حق نه دی او د افغانستان له پاره (( پاکستان یوه خطرناکه غده د سرطان ده)) که ددې دانی چې نن سبا ېې زموږ په هیواد کې ډیرې خطر ناکې ریشې پلنې کړې دي او زموږ خلک ېې زیادتره په دغو ریشو باندې د سرطان په مرض اخته کړي دی چې درۍ له هغو سرطانی ریشو نه ( د حکمتیار - مولوی حقانی - ملاعمر ) ریشې دی ،په خپله غده داسې سره سکروټه شوي چې حرارت ېې د لمر نه ډیر زیات دي او هره ورځ په مختلفو وړانګو زموږ وطنداران شوزې او تر ننه پورې یو میړه پیدا نه شو چې دغه سرطانی غده عملیات اویا دبیخه وباسي ، هغه څوک چې ددی غدې په ایستلو ښه پوهیدو او د هغو سرطانی غدې د له منځه وړلو له پاره ېې ځان ښه اراسته او په وسایلو او جنګې ماشین تجهیز کړو هغه شاد روان ( ببرک کارمل وو ) چې په لومړی مرحله کې د خپلو دشمن نما ملګرو له خوانه ورباندې وارونه وشول او بیا د ( پاکستان - ایران - عربستان -دامریکا د امپریالیزم او انګریزانو او افغانی ۱۵ ګونه تنظیمی اسلامی لیډرانو ) له خوانه د زیات فشار په راوړلو سره په ( ګرباچوف) باندی دیوې لیکل شوې پانې په ذریعه چې د حزب دیموکراتیک بیروی سیاسی ځنو غړو لکه ( سلطان علی کشتمند- صالح محمد زیری - نوراحمد نور - سلیمان لایق - اسلم وطنجار - مارشال سکولوف - ستر جنرال ورینیکوف او د شوروی سفیر ) امضا کړې وه ګرباچوف ته لیګي وو چې ببرک کارمل دکاره ګوښه کړې او ببرک کارمل د ډیرو خرابو جعلی او ساختګی اسنادو په لیکلو د وظیفی نه ګوښه کوی، که ببرک کارمل ته توطیه نه وای جوړه شوې نن به دغه خبیثه د سرطان دانه ( پاکستان ) زموږ خلک تر ستوني نه نیول او نن به موږ د ( ګوادر ) بحری بندر خاوندان وو ؟؟؟

اساسي معضله یوازې او یوازې د افغانستان د خلکو په وړاندې ددغو خبیثه سرطانی دانې شتون

دی ، اوس که د کوزی خوا پشتانه وغواړي سر را پورته کړي ، خو شک لرم چې دوی به سر را پورته کړي البته به غیر د څو زره ( محمود خان او اسفندیار ولی خان ) له ګوندیانو نه نور خلک د افغانستان سره چندان سر نه خوځوی ، د بلی خوانه د پشتونخوا خلک ویني چې د افغانستان وسله وال پوځ دیوې خوانه دستوری د ( نواز شریف او امریکا په فرمان ) خلع سلاح شوۍ او هیڅ نه لري( وسله وال پوځ ېې اجیر - تنظیمی - سمتی - جهادی - او د پاکستان او ایران د نمایند ګانو نه جوړ شوۍ دی ) او دبلی خوانه زموږ حکومت د یوه سره د بیسیواده او رشوتخورو افغانانو په لاس کې دی چې دوی نه د مرض په علاج پوهیژي او نه ددغو سرطانی دانی له منځه وړلو ته ضرورت لري، یو خو د عملیاتو له پاره او ددغو دانی د ایستلو له پاره مجهز ماشین الات او وسایل او کافی اندازه پیسې او همدا رنګه متخصص او فروفشنل فروفیسران او دکتوران په کار دی چې موږ ېې د افغانستان د ننه او په حکومت کې نه لرو یو څو کسانو ته چې سترګې ور اوړی هغه بیرته د پاکستان -ایران - عربستان په جال کې حصار دی او ددوی نوکران شمیرل کیژي او د پاکستان نه ډیر ډاریژي.

اخر که غواړۍ یا نه غواړۍ باید دغه دانه یا تداوي کړۍ او یا ېې له بیخه اوباسي ؟؟

اول :

- د دانی دبیخه ایستل نن سبا یو مشکل کار دی ، ځکه اوس دانی دومره ریښې اوږدې کړې چې په لنډولو ېې نور لیونتوب ته شروع کوي او داسې ویروس نشروی چې سر تا سر زموږ هیواد په وینو کې ډوبوي او دغه کار بیا بیرته لیکم چې ( ډیرې پیسې - ډیرمدرن ماشین الات - ډیرو متخصصو داکترانو ته ضرورت دۍ ، او بیا ضرور ده چې څو خارجی پهلوان متخصیصین په دغو عملیاتو کې در سره شریک شي ځکه کیدای شي یو پنس یا کارد بیځایه وارد شي ، چې زه شک لرم په خارجیانو، ځکه دغو خارجی متخصیصینو قصدی دغه دسرطان دانه په خبیثه تبدیله کړه ، دوی ېې د اتومی وسلو او راکټو خاوندان کړل او نن سبا ېې د بهترینو ستراتیژیکو دوستانو له جملې نه شمیرل کیژي چې یوه ورځ ېې د روس او چین پر ضد استعمالولای شی نو د دغو خارجی متخصیصینو شرطونه او خواهشات به دومره ډیر وې چې د هغو په ورکولو ( تر مزد نه ېې شاګردانګي ) زیاتیژي ،زما په عقیده د دغو دانې د بیخه ایستلو هڅې او هاند ډیر ممکن هم وو خو هغه داسې وخت امکان پذیر وو چې د افغانستان مجاهدین - طالبان ، د خپل خره نه کوز شوي وای او نورو خلکو او نورو ګوندو او مدنی کړیو ته ېې هم په حکومت کې ځای ورکړۍ وۍ ،اعتماد سازی شوی وۍ او ملي وحدت ټینګ شوۍ وۍ ، خو په ډیر تاسف سره چې نني سیاست مداران - اسلامی ګوندونه - مدنی ټولنی ( فقط یو ارمان لری او هغه ، مقام ته ځان رسول او د مقام نه سوی استفاده او غلا ، رشوت ته زمینه برابرول دی ) چې دغه ۱۱ کال ېې په رڼو ستر ګو وینو.

اوس د پورتنیو دلایلو پر بنیاد باید قانع شو چې د داني د بیخه له منځه وړل امکان لری خو دغه دانه بیرته را ژوندۍ کیژی چون خبیثه سرطان دی نو هرو مرو مریض وژني یعنی په ځای ددې چې دانه عملیات کړۍ باید دانه د انګشاف او نورو ریشو د غزولو مخه ېې ونیسۍ او داسې پیچکاری ورته پیدا کړۍ چې همیشه دیوه ډاکتر لخوانه چې هغه د سرطانی دانو د مخ نیوي او پراختیا په مخ نیوي په دقیق صورت پوهیژي را دعوت کړۍ او ورنه خواهش وکړۍ چې موږ دیوه خبیثه سرطان سره مواجه یو او ټوله کورنی مو ددی مریض له لاسه دیوه سره مریضان شوی یو که ته لطف وکړې هغه دوا او درملنه چې ته ورباندې پوهیژي وکاروی او استعمال ېې کړې فکر کوو چې د سرطان ددانی د انکشاف او درد مخه به ونیول شي او زموږ هیواد والو ته په دغو ۲۰ کالو کې چې مجاهدین په مقام ناست دي او دغه ۲۰ کاله دغو سرطان دانی زموږ خلک تباه کړل او یوه داکتر زموږ په حکومت دارۍ کې ددی مرض تداوی ونه کړه نو اخرین چانس به تا ته درکړو او یقین دی چې ته به د افغانستان خبیثه د سرطان دانه ( پاکستان ) ته داسې پیچکاری یا دوا توصیه کړې چې نور لیونتوب خوښې کړي او هغه داکتر زموږ یو وتلی دکتور اقای خلیل زاد دی چې کولای شي دغه خبیثه دانه تداوی کړي ، نور مو خوښه چې تاسې څه کوې زما درته دا پیشنهاد دی چې یوازنۍ سړۍ په دغو علاج ښه پوهیژي .


April 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات