در جاودانگی تاریخ ومردی از افریقای جنوبی نلسون ماندیلا
نظر برهان نظر برهان

 

 

وی در 18 جولای 1918 در قریه ئی مورو ناحیه متاتا در مرکز افریقای جنوبی تولد یافت و پدرش عضو. شورای سلطنتی مردم تمبو بود و وی پدر را در 9 سالگی از دست داد و سرپرستی وی به دست نایب سلطنتی بنام جونگینیا افتاد .

این چانس وی بود که از جمع 13 خواهر و برادرش راه مدرسه را دریابد.

در 19 سالگی در رشته کارشناسی علوم انسانی شامل مکتب گرد ید که در نتیجه شرکت در اعتصابات این دانشگاه از تحصیل باز ماند و بعد به مساعدت دوستانش در دانشگاه دیگری به نام دانشگاه افریقای جنوبی شامل شد واین دانشگاه را تمام کرد و بعد به رشته حقوق درس خواند

در اولین سال های درس استادش وی را به نام یک در یانورد انگلیسی هوراسیو نلسون به نام نلسون نام گذاشت.

در1944وی در حزب کانگرس افریقا به مبارزه پرداخت .باراول در1961 زندانی شد و پس از فرار از زندان در 1963 بار دیگر زندانی شد وی درزندان ژوهنسبورگ در یک جزیره مربوط افریقای جنوبی زندانی شد (در این زندان گاندی فقید زمانی زندانی بود) وتیپ زندانش( دی) بود این همان پائین ترین سطح زندان از لحاظ خدمات زندان بود ومشکلترین شرایط زندان را داشت.

و وقتی رئیس جمهور سفیدپوست افریقا فردریک دکلرک فرمان آزادی اش را داد او از زندان خارج نشد و و حاظر به مذاکره با رئیس جمهور نشد .

وی در جواب به تقضای ریس جمهور گفت زندانی حق مذاکره را ندارد و من برای آزادی حزب و مردم افریقا زندانی شده ام اول به آن با ید جواب دهید آنان را آزادی دهید بعد من با شما صحبت میکنم. و با این حرکت ماندیلا فرمان آزادی و اجازه فعالیت حزب کانگرس افریقا نیز صادر شد

نلسون ماندیلا در اولین کنفرانس حزب اعلام نمود "فعالیت مسلحانه ئی که برای آزادی و برابرحقوق انسانی اغاز شده بود پایان نیافته .اما ما تلاش داریم راه های مذاکره را جستجو نمایم"

"ما میخواهیم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را در انتخابات سراسری و ایالتی و محلی داشته باشیم."

او این تفکر را به بردباری و حوصله در زندان آموخت و به دست اورد . او آموخت که جنگ یگانه راه نیست.

" او میگفت : ما حق داریم مانند دیگر انسان های جهان زندگی نمایم ومانند انسان احترام شویم"

او برای برابری انسان بیدون رنگ .پوست .زبان .ملیت .جنس .ومذهب مبارزه میکرد .

او حمله ناتو را برمردم کاسوفو انتقاد کرد و جمله امریکا وانگلستان را بر عراق یک تراژیدی خواند.

او خطاب به جوانان هالند در یک گرهمائی بزرگ گفت ما مبارزه را ضد اپارتایدآغاز کردیم شما وضد اپارتاید و هرنوع تبعیض مبارزه راادامه دهید.

او برحق بود فرزند من در افریقا جنوبی پایان تحصیلش را گزشتاند .واو لمس کرد اپارتاید را که هنوز خط قرمزاش در جاده ها و مناطق سیاه و سفید نهایت درشت است . در کار .مزرعه ومحل اقامت مردم.در شهر ودهات هنوز اپاتاید را لمس میکنید .

آنان از لحاظ سیاسی و اجتماعی حقوق مساوی دریافت کرده اند اما از لحاظ اقتصادی هنوز در بند دیگران اند.

من در سال های نخست مبارزه ام نام این برزگ مرد تاریخ را در جریان مبارزات خیابانی حزب دیموکراتیک خلق بررهبرای زندیاد ببرک کارمل به یاد دارم و در همان زمان "1349" در پارک زرنگار رهبران حزب برای رهای و مبارزه برحق او همبستگی اعلام میکردن .و از ماندیلا به عنوان سپر مبارزه ضد اپاتاید و هرنوع تبعیض دفاع میکرد .

اما اکنون تعدادی ار سیاست مداردن جوان ما که دیروز در مهره هاو پله های این حزب نشسته بودن و برای این عدالت مبارزه میکردن .اکنون از زبان .قوم ملیت حرف میزنند و در این اختلاف با زمام داران امروز یا آگاهانه و یا به اشتباه هم دست اند .

من فکر میکنم انسانهای وطن را . ما براساس لیافت بشتاسیم صرف نظر از قوم زبان .ملیت و مذهب شان .

مادراینجا باید درک کرده باشیم که ملت واحد ساحتن چه نعمت بزرگ است و برای آن باید کار کرد و آن مردم محروم کشور ما را امید ملت ساختن را بدهیم و برای این ریشه آب سالم و پاک بریزیم

جنگ دیگر بس است .ما صلح را در وجود نسل نو جوانه بزنیم .نسل جوان به تفکر جدید ما ضرورت دارد.

نلسون ماندیلا تفکرش را در زندان اصلاح کرد و ما در این دیار اروپائی بیشتر این توان و تفکر را در خودمیتوانیم جستجو نمائیم.

من فکر میکنم اگر ما برای آزادی و برابری همه مردم کشور ما بیدون که غرض داشته باشیم . بی اندیشیم و به آنان کمک سالم نمایم .خود در این راه با وجدان راحت گام گزاشته ایم وبه نسل نو و آینده گان احترام نموده ام.

آموزش و تفکر ماندیلا را در زندگی هشیار خود به مطالعه بگیریم.

 


December 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي