در رابطه با چگونگی امضای توافقنامه یا قرارداد امنیتی میان افغانستان و آیالات متحده امریکا
کمیسیون وحدت احزاب و شخصیتهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان کمیسیون وحدت احزاب و شخصیتهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

 

اعلامیه

 

 

مؤرخ 10  سپتمبر 2013

 

هموطنان عزیز !

 

موقعیت جیوپولتیک و جیوستراتیژیک افغانستان باعث شده که این خطه رادمردان دلیر درین گوشه ای قلب آسیا توجه لشکرگشایان و امپراتوری های بزرگ جهان را در طول تاریخ بشریت به خود جلب نماید و باعث لشکرگشایی های خونین در ادوار مختلف تاریخ گردد.

در زمان معاصر وقتی که کشور ما افغانستان در محراق توجه نیروهای بزرگ اتومی جهان چون روسیه ، چین ، هند و کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران قرار دارد و حضور ایالات متحده امریکا و متحدین اروپایی ناتو آن در افغانستان بر پیچیده گی وضع نظامی ، سیاسی و اقتصادی منطقه بیشتر از پیش افزوده ، پس رسالت هر افغان وطندوست طرفدار صلح و دموکراسی است تا در قبال وضع کنونی بی تفاوت باقی نماند.

 

مبنی بر همین اصل کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان ، یکبار دگر موضع خودرا در قبال حوادث و بخصوص مسئله چگونگی امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آیالات متحده امریکا مشخص نموده و خطاب به مردم افغانستان خاطر نشان می سازد اینکه :

 

- از آنجایکه در کشور عزیز ما افغانستان بیشتر از سه دهه است که جنگ تحمیلی و خانمانسوز ادامه دارد ، امضای توافقنامه یا قرارداد امنیتی باید صلح پایدار، امنیت سراسری و ثبات دایمی را تضمین نماید.

- ما مخالف توافقنامه های که مسئله استقلال ، تمامیت ارضی و خود ارادیت  کشور محبوب ما افغانستان را زیر سوال قرار دهد ، منافع ملی و وحدت ملی مردم ساکن این سرزمین درآن در نظر گرفته نشود ، هستیم.

- توافقنامه یا قرارداد امنیتی باید با اصل متساوی الحقوق بودن جانبین بدون دادن امتیاز خاص به جانب مقابل عقد و منافع علیای مردم زحمتکش افغانستان در آن در نظر گرفته شود.

- توافقنامه باید مطابق به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد طرح و بعد از انکه غرض نظرخواهی به اطلاع کافه ملت افغانستان رسانیده شد در چوکات اصول بین الدول و با در نظرداشت احکام قانون اساسی کشور ما افغانستان توافق گردد.

- ما خواهان استقلال ملی ، سیاسی و اقتصادی کشور خود بوده ، هر نوع محدودیت را در خود ارادیت کشور مان چه در زمین و چه در فضا باشد رد نموده ، افغان ها باید مالک اصلی زمین و فضای کشور خود باشند و خود در مورد سرنوشت کشور شان بدون دکته و مداخله خارجی تصمیم اتخاذ نمایند.

- افغانستان کشور واحد و غیر قابل تجزیه تمام ملیت ها ، اقوام و ادیان این مرزبوم بوده و به هیچکس اجازه نمیدهد تا وحدت ملی ساکنان کشور محبوب ما  را خدشه دار سازد.

 

قابل تذکر است که بنابر موقعیت جغرافیایی افغانستان ، کشانیدن کشور عزیز مان افغانستان بطرف هرگونه پیمان نظامی و امنیتی که مسئله بیطرفی فعال و مثبت کشور ما را زیر سوال قرار دهد در دراز مدت به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.

 

زنده باد کشور متحد ، یکپارچه ، آزاد و سربلند ما افغانستان


September 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها