در صورت حمله به سوريه وقوع جنگ جهاني دور از ذهن نيست
روزنامه ي فرانسوي زبان لوتان روزنامه ي فرانسوي زبان لوتان

روزنامه ي فرانسوي زبان:
 
روزنامه ي فرانسوي زبان لوتان روز دوشنبه در گزارشي با اشاره به احتمال راي مثبت كنگره ي آمريكا مبني بر حمله نظامي به سوريه، بروز جنگي فراگير و جهاني را دور از ذهن ندانست.
 
در ادامه گزارش اين روزنامه آمده است: خطر وقوع جنگ جهاني در سوريه واقعاً دور از ذهن نيست. در اين موضوع هيچ ترديدي وجود ندارد كه در صورت حمله نظامي غرب، روسيه به حمايت خود از سوريه ادامه خواهد داد. همچنين ايران،جنبش حزب الله لبنان و ديگر كشورهاي دوست سوريه را نيز نبايد فراموش كرد. به اين ترتيب مي توان گفت كه با كوچكترين اقدام نظامي غرب به رهبري آمريكا در سوريه، نخسيتن گام هاي اوليه براي وقوع جنگ جهاني واقعي،برداشته شده است.
لوتان مي افزايد:در واقع مي توان گفت كه عزم آمريكا براي حمله به سوريه بدون تاييد سازمان ملل متحد، تبعات بسيار خطرناكي را به دنبال خواهد داشت.
تاكنون روسيه و چين درمواضع خودمبني برمخالفت باهرگونه مداخله نظامي بين المللي برضد سوريه،ثابت قدم مانده اندو با اقدام نظامي بدون وجودشواهدي ازحمله شيميايي ادعايي به دست ارتش سوريه و نيز بدون تصويب شوراي امنيت مخالفند.
مسكو و پكن معتقدندكه تنها تحت شرايطي مشخص و معين،كشوري حق اعطاي مجوز حمله به يك كشور مستقل را دارد و هرگونه عملياتي كه مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد را نداشته باشد به عنوان تجاوز به كشوري مستقل تعريف شده است.
بر همين اساس ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در اجلاس گروه 20 درباره احتمال كمك روسيه به سوريه در صورت حمله نظامي به اين كشور، گفت:شما مي خواهيدبدانيد كه آيا ما به سوريه كمك خواهيم كرد يا نه؟ بله، ما اين كار را خواهيم كرد،همانطور كه درحال حاضر كمك مي كنيم.ما به آن اسلحه و تجهيزات خواهيم داد و در زمينه هاي اقتصادي با آن همكاري خواهيم كرد. اميدوارم كه بتوانيم همكاري هاي بشردوستانه خود را به ويژه در راستاي كمك به شهروندان سوري كه در وضعيت دشواري به سر مي برند گسترش دهيم.
لوتان افزود: روسيه همچنين درباره خطرات حمله به انبارهاي مواد شيميايي سوريه،به آمريكا هشدار داده است.
اما نكته ي قابل اهميت اين است كه آمريكا در رويارويي با اين هشدارهاي بسيار نگران كننده، هيچ نشانه اي از خويشتن داري و حفظ آرامش، از خود نشان نداده است.
اتحاديه اروپا از آمريكا خواسته است تا قبل از انتشار گزارش كارشناسان سازمان ملل متحد در مورد حمله شيميايي بيست و يكم اوت در دمشق، از به راه اندازي عمليات نظامي برضدسوريه خودداري كند.به نظر مي رسد مقامات اتحاديه اروپا اين روزها عاقلانه تر رفتار مي كنند و درباره تبعات جنگ در سوريه، هر چند كوتاه به خوبي واقفند.

September 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی