دمينې پور
الحاج الهام الدين قيام الحاج الهام الدين قيام

 
تاچې په ټوکوکې پيغورراکړو
په خوب ويده ومه تاشورراکړو
 
دبی غورۍ له خوب دې پاڅولم
تاپه خنداخندا،شعورراکړو
 
له ځان بی خوده وم،په خوددې کړمه
راته دې بېرته دزړه زورراکړو
 
چې مې ورک کړئ ځان بياوموندلو
په سترګوړوندوم خوتانورراکړو
 
دژوندانځورمې ټول له يادوتئ وو
تامې په ياددژوندانځورراکړو
 
ځمادې ورک منزل راوښودلو
تامې منزل ته دتګ لورراکړو
 
چې درقيب پلاس پرهرپرهروو
تامې زخمي زړه ته ټکورراکړو
 
په تاخمامينه بی ځايه نه وه
داپه رښتيادمينې پورراکړو
 
قيام به تل پکې يوازې اوسي
تاچې جانانه دزړه کورراکړو
 
والدورف/جرمنی
 

July 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان