دوره استالین بگواهی آمار و ارقام بخش چهارم (آخر)
برگردان: ا. م. شیری برگردان: ا. م. شیری

 

نوشته گنادی زیوگانوف

 

۱۳ تیر ماه ۱۳۹۱

پیشگفتار مترجم

با ترجمه بخش آخر، برگردان کتاب «دوره استالین بگواهی آمار و ارقام» به پایان می رسد. این کتاب یا به تعریف صحیحتر، کتابچه، اگر چه بلحاظ حجم بسیار کوچک است ولی بلحاظ مضمون و موضوعات مورد بحث خود، بسیارغنی تر و روشن تر از آن است که تحریفگران تاریخ جنبش کمونیستی و سازندگی های سوسیالیستی، بخصوص، چپنماهای مفتون تبلیغات و «اسناد» امپریالیسم و ارتجاع  جهانی بتوانند انکار کنند.

این کتاب، در واقعیت خود، یکی از همان طوفانهای سهمگینی است که تمام لجن پاشیهای خصم طبقاتی سوسیالیسم علمی و طبقه کارگر و استثمارشوندگان را، یا به تعبیر خود استالین که گفت: «من میدانم که پس از مرگم خروار- خروار لجنها بر مزارم خواهند پاشید. اما طوفان سهمگین زمان همه آنها را بدور خواهد ریخت»، بدور می ریزد.

آمار و ارقام دستاوردها، موفقیتها و قهرمانی­های افسانه ای خلقهای اتحاد شوروی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی برهبری استالین، خسارات و ویرانیها، تلفات انسانی و مادی وارده از سوی دشمنان آزادی و عدالت اجتماعی، بویژه، فاشیسم و امپریالیسم جهانی، چه از درون و چه از بیرون بر کشور و خلقهای اتحاد شوروی دورۀ مورد بحث، همان نکات کلیدی در تاریخ جنبش کمونیستی و اولین کشور سوسیالیستی در تاریخ جهان است که چپ های بریده و مشوقان «دموکرات» آنها  بر آنها چشم فرو می بندند و این همان اصل اساسی تاریخی است که کمونیستهای سازنده آینده باید پاس بدارند.

در آیندۀ نزدیک این کتاب را به اینترنت سایتهای معتبر تقدیم خواهم کرد.

 

حل مشکل مسکن در اتحاد شوروی

مسکن در همۀ ادوار مهمترین نمود رفاه اجتماعی برای هر خلقی بحساب می­آید. در اینجا آمار حاکی از چگونگی تأمین خلق با این نعمت اجتماعی در دورۀ استالین را شاهد می­آوریم.

جدول ۱۰

ساخت و ساز مسکن در اتحاد شوروی

(به میلیون مترمربع)

 

 

سال

مساحت کل خانه های ساخته شده و مورد بهره­برداری قرار گرفته

ساخته شده

با حمایت دولت و شوراهای محلی

ساخته شده

از سوی جمعیت شهری با کمک وام دولتی

۱۹۱۸- ۱۹۲۸

۹/ ۴۲

۷/ ۲۳

۲/ ۱۹

برنامه پنج سالۀ اول (۱۹۲۹-۱۹۳۲)

 

۷/ ۳۸

 

۶/ ۳۲

 

۱/ ۶

برنامه پنج سالۀ دوم (۱۹۳۳-۱۹۳۷)

 

۲/ ۴۲

 

۲/ ۳۷

 

۵

سه سال و نیم سال اول برنامه پنج سالۀ سوم (۱۹۳۸- نیمۀ اول سال ۱۹۴۱)

 

 

۴۲

 

 

۴/ ۳۴

 

 

۶/ ۷

از اول ژوئیه ۱۹۴۱تا اول ژانویه ۱۹۴۶(باضافۀ بازسازی)

 

 

۸/ ۴۹

 

 

۳/ ۴۱

 

 

۵/ ۸

برنامه پنج سالۀ چهارم (۱۹۴۶ تا سال ۱۹۵۰، باضافۀ بازسازی)

 

 

۸/ ۱۰۲

 

 

۴/ ۷۲

 

 

۴/ ۳۰

برنامه پنج سالۀ پنجم (۱۹۵۱-۱۹۵۵)

 

۲/ ۱۴۴

 

۴/ ۱۰۵

 

۸/ ۳۸

احداث سالانه مسکن در اواخر دورۀ  استالین در مقایسه با دورۀ آغاز آن، تقریبا ۸ برابر افزایش را نشان می دهد. البته، تحصیل اجباری برای عموم، چشمگیرترین موفقیت پنج سالۀ دوم بود. امروز، در روسیۀ تحت مدیریت لیبرال- بازاریها، شمار کودکانی که بمدرسه نمی روند، ۲ میلیون نفر برآورد می شود. چنین بی شرمی در دورۀ استالین ممکن نبود. اما حاکمیت کنونی، نظام تحصیل، برجسته ترین دستاورد اتحاد شوروی را نابود می سازد. همان روستاها که در زمان استالین در آنها مدارس ساخته و افتتاح شدند، اینک ویران می شوند و مدارسها آنها برای همیشه از بین می روند. این در حالیست که طبق اخبار درز کرده به رسانه­ها، وزیر آموزش و پرورش روسیه، کاربست «الگوی» تحصیلی جدیدی را بررسی میکند. بر اساس طرح جدید وزارت آموزش و پرورش، کودکان را نه معلم، بلکه، «تاجران» آموزش خواهند داد که نتیجه نهائی آن، همانطور که والدین دانش­آموزان هم خوب می دانند، ختم تحصیل رایگان خواهد بود.

در سالهای دومین برنامه پنج سالۀ استالینی، حفظ بهداشت و تندرستی، داروسازی و کار مطالعه بر روی تولید داروهای ناشناخته تا آن وقت نیز بسرعت توسعه یافت. از میان آنها می توان پنی سیلین را نام برد که به میلیونها سرباز جنگ کبیر میهنی زندگی دوباره بخشید.

اقتصاد اتحاد شوروی در اولین سالهای برنامۀ پنج سالۀ سوم، گواه برتری بی چون و چرای سوسیالیسم بود. کشور در عرصۀ صنایع سنگین، به جایگاه دوم در جهان و به جایگاه اول در اروپا ارتقاء یافت. تنها در عرض سه سال اول پنج ساله سوم که در اثر جنگ ناتمام ماند، ۳۰۰۰ کارخانۀ عظیم صنعتی جدید به بهره­برداری رسید. نیروگاههای برق و پالایشگاههای نفت، کارخانه های سیمان و مجتمع های صنایع سلولزی- کاغذ سازی راه اندازی شدند. شمار کارگران و کارکنان اتحاد شوروی تا سال ۱۹۴۰، سال قبل از جنگ، در مقایسه با ۴/ ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۹۲۸، به ۲/ ۳۱ میلیون نفر افزایش یافت. این انسانها از کار دائمی و هویت اجتماعی برخوردار بودند، در منازل راحت اسکان داشتند و می توانستند بدون مانع سطح دانش خود را ارتقاء بدهند. این انسانها می توانستند کودکان خود را با موفقیت بزرگ کنند و به آیندۀ آنها  مطمئن باشند. به همین سبب هم آنها در سال ۱۹۴۱ برای دفاع از دستاوردهای سوسیالیستی با شور و اشتیاق به جبهه های جنگ می­رفتند. بدون چنین وحدت اجتماعی، چنین ایمان و عقیدۀ مبتنی منافع اکثریت و  متضمن رعایت آن در کشور، اتحاد شوروی مشکل می­توانست زیر فشار دشمنان قدرتمند دوام بیاورد. واقعا هم چنین بود. به همین سبب هم دلاوران میهن ما حمله آوردند، کشته شدند و با فریادهای «در راه میهن! در راه استالین!» محاصرۀ دشمن را شکستند.

عزم شوروی برای پیروزی

سالهای جنگ، هم برای استالین و هم برای همۀ خلق دشوارترین سالها بودند. اما جنگ بطور قطع ثابت کرد که استالین رهبر پر استعدادی بود.

دقیقا در همان روزهای اول جنگ، انتقال میلیونی مردم، ثروتها و تجهیزات از مناطق جنگی و اطراف جبهه­ها به اعماق کشور، به شرق آغاز گردید. در مناطق اسکان جدید هم در طول چند هفته تولید برای جبهه­ها سر و سامان داده شد.

از ماه ژوئن تا ماه دسامبر سال ۱۹۴۱ در حدود ۲۶۰۰ کارخانه،۱۰ میلیون نفر از طریق راههای­آهن و ۲ میلیون نفر از راههای آبی به پشت جبهه انتقال داده شدند. تا آواخر ماه اوت سال ۱۹۴۱ تنها از لنینگراد ۱۰۰ مؤسسۀ عظیم تولیدی و ۶۰۰ هزار نفر به پشت جبهه انتقال یافتند. تا آخر ماه نوامبر، ۵۰۰ کارخانۀ تولیدی، آثار فرهنگی فراوان، صدها هزار نفر فعال در عرصه­های علمی، فرهنگی و هنری از مسکو انتقال داده شدند.

یکی از تناقضات اندوهبار تاریخ این است که در میان بدگویان امروزی استالین و دورۀ رهبری او انسانهای بسیاری هستند که پدران و پدربزرگان آنها را کشور در نوبت اول از شهرهای بزرگ به مناطق امن منتقل کرد و از تجاوز فاشیسم نجات داد. در واقع، این ناسپاسی تاریخی بسان یک لکۀ سیاه، تا ابد در وجدان آنها باقی خواهد ماند.

تنها کارخانه­ها به مناطق شرقی کشور انتقال نیافتند. کامسامولهای جوان روستاها ۴/ ۲ میلیون رأس گاو، ۱/ ۵ میلیون رأس بز و ۸۰۰ هزار رأس اسب را به مناطق شرقی منتقل کردند. تکنولوژی کشاورزی و میلیونها تن غله را نیز برای ذخیره کردن به جبهه­ها، به شرق حمل نمودند.

موفقیتهای بی­مانند اقتصادی حتی در چنین زمان فاجعه­آمیزی مثل سالهای جنگ، توانمندی نظام استالینی را در برابر چشمان ما بنمایش میگذارد. در سال ۱۹۴۲ اتحاد شوروی در تولید تانک ۹/ ۳ برابر، هواپیمای جنگی، ۹/ ۱ برابر، انواع اسلحه ۱/ ۳ برابر آلمان هیتلری را پشت سر گذاشت. در سال ۱۹۴۳ تولیدات عرصۀ دفاعی اتحاد شوروی، در مقایسه با سال ۱۹۴۰، دو برابر افزایش یافت. کشاورزی ملی نیز در زیر ضربات جنگ دوام آورد. در مناطق شرقی کشور، ۵ میلیون هکتار زمین احیاء و زیر کشت رفت. در سالهای جنگ، تولید محصولات زمستانی در سیبری ٪۶۴ افزایش یافت.

آهنگ سریع رشد اقتصاد جنگی اتحاد شوروی موجب پیروزی آن گردید. آیا خود این، قاطع ترین دلیل برتری اقتصاد سوسیالیستی و ایدئولوژی سوسیالیستی نیست؟

قهرمان بازسازی

...


July 4th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب