دوره استالین بگواهی آمار و ارقام(بخش سوّم)
نوشته گنادی زیوگانوف نوشته گنادی زیوگانوف

 

برگردان: ا. م. شیری

 

«تضییقات»

افسانه­ها و واقعیات

تبلیغات ضد استالینی، که تضییقات باصطلاح گستردۀ سالهای دهۀ ۳۰- ۴۰ «آس برنده»ی آن است، اتفاقی نیست که امروز به موضوع دهن­لقی­های مقامات فاسد، الیگارشی جنایتکار و گماشتگان تبلیغاتی آنها و باصطلاح، «تحلیلگران»، تبدیل شده است.

از یک سو، همۀ آنها با سکوت در بارۀ موفقیتهای اتحاد شوروی و با بزرگنمائی و چندین و چند برابر نشان دادن ضایعات آن، در جهت تحریف حقایق تاریخ شوروی سعی میکنند.

از سوی دیگر، از شنیدن فکر اعمال کنترل شدید دولتی بر کار مقامات و مدیران، از مبارزۀ پیگیر با جنایتکاری و فساد، از مبارزه با کسانیکه آگاهانه و یا از روی بی­مسئولیتی به کشور و مردم آسیب میرسانند، لرزه بر اندامشان می­افتد. درک آنها از دموکراسی و آزادی، چیزی جز حق نامحدود آنها برای دزدی و تجاوز به حقوق و منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم نیست. آنها ساختاری را که این حق آنها را محدود بکند، بی­کم و کاست، ساختار «تمامیت­خواه» و «مستبد» می­نامند. دلیل اصلی نفرت آنها نسبت به استالین و دورۀ رهبری او درست در همین نکته نهفته است. زیرا، در دورۀ او، کار مقامات، بویژه با دقت کنترل می­شد و جنایتکاری مخصوصا سرکوب می گردید. بلی، البته نه بدون انحراف و نه بدون قربانیان بناحق. اما، در نتیجۀ نهائی، بسود کشور و اکثریت مردم آن.

با اذعان به اینکه در دورۀ استالین تضییقات بی­اساس و بی­پایه علیه افراد بیگناه و مجازاتهای سخت غیرضروری برعلیه متخلفان از قانون صورت گرفته که مستحق مجازات خفیف­تر بودند، ما، کمونیستها، بهمراه مسئول­ترین و صادق­ترین مورخان و محققان، بر دو نکته بسیار مهم پافشاری می­کنیم.

اولا- تضییقات بی­اساس، سوءاستفاده سازمانهای انتظامی و امنیتی از قدرت، ابتکار شخصی استالین نبود. خود او نه تنها به انحراف آنهایی که مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور بودند، هیچ تمایلی نداشت، حتی خود انهایی  را که با اعمال «تضییقات» بی­اساس زندگی یا آزادی بیگناهان را بمخاطره می­انداختند، بیرحمانه مورد بازخواست قرار میداد. دقیقا به همین دلیل بود که رهبران سازمانهای امنیتی سالهای ۳۰- یژوف(Yejov) و یاگود (Yagod)- در نهایت بهای زیاده­رویهای خود را پرداختند و به دادگاه کشیده شدند. و این واقعیت که مقامات درجه اول سازمان امنیت دولتی به دلیل تخلفات خود محاکمه شدند، تمام سنگ بنای تبلیغات ضد شوروی را که گویا سازمانهای امنیت دولتی در زمان استالین تحت کنترل قانون نبودند و خودسرانه عمل می­کردند، فرو می­ریزد.

ثانیا- تبلیغات ضد شوروی، بدون هیچ توجهی به تفاوت شمار قربانیان جنایتکاران امروزی با قربانیان مجازاتهای بی­پایه، مقیاس «تضییقات» و شمار قربانیان آن دوره را بیشرمانه و چندین وچند برابر اضافه نشان می­دهند.

بمنظور تأئید این نکته، به محقق متنفذی استناد میکنیم که مدتهاست بعنوان یکی از منابع جدی برای محققان دورۀ شوروی شناخته می­شود. او محقق تاریخ، ویکتور زمسکوف(Viktor Zemskov) می باشد که اثر تحقیقی بسیار موشکافانه­ای را به موضوع مورد بحث ما اختصاص داده است. در سال ۱۹۸۹ بعنوان عضو کمیسیون شعبۀ تاریخ فرهنگستان علوم اتحاد شوروی برای تعیین تلفات انسانی، او مطالعۀ اسناد تا آن وقت سرّی و حاوی اطلاعات مفید، از جمله، گزارشات آماری سازمان  امنیت دولتی وابسته به وزارت کشور را که در آرشیو دولتی انقلاب اکتبر نگهداری­ می­شود، آغاز کرد و سپس، نتایج بدست آمده و چندین بار بررسی شده را انتشار داد. در نتیجه، این دانشمند علیرغم اینکه مخالفت خود با استالین را بارها اعلام کرده، با موج حملات مبلغان «لیبرال» مواجه گردید. این حملات ناشی از پرتو افکنی بر حقایقی بودند که ادعاهای آنها دایر بر میلیونها و حتی دهها میلیون قربانی «استبداد استالینی» را مردود اعلام می­کنند. زمسکوف با قطعیت نشان می­دهد که در طول بیش از سی سال، از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۳، در مجموع چهار میلیون نفر محکومان سیاسی گذارشان به زندانها و اردوگاههای کار اتحاد شوروی افتاده و نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از آنها به اشد مجازات محکوم شده است. در عین حال، این مورخ تأکید می­کند که ضمن ارزیابی متعارف از تضییقات آن دوره، تعیین حدود تضییقات و بیعدالتی­های جنایتکاران کنونی برعلیه بیگناهان ضروری است. ضمن اینکه هیچ سندی هم دال بر بیگناهی اکثریت آن چهار میلیون نفر زندانی سیاسی و نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر محکومان به اشد مجازات، وجود ندارد.

 و این هم جدولی که زمسکی در آغاز سالهای ۹۰ در اثر تحقیقی خود تحت عنوان «تضییقات سیاسی در اتحاد شوروی از سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۹۰» تنظیم نمود و در اغلب روزنامه­ها انتشار یافت.

جدول ۹

تعداد محکومان بدلایل ارتکاب اعمال ضدانقلابی

و دیگر جنایتهای بویژه خطرناک برعلیه امنیت

دولتی از سال ۱۹۲۱ تا سال ۱۹۵۳

سال

 

تعداد محکومان

 

محکومان به اشد مجازات

 

اردوگاه،

بازدشتگاه و زندان

تبعید و اخراج

دیگر اقدامات تنبهی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۹۲۱

۳۵۸۲۹

۹۷۰۱

۲۱۷۲۴

۱۸۱۷

۲۵۸۷

۱۹۲۲

۶۰۰۳

۱۹۶۲

۲۶۵۶

۱۶۶

۱۲۱۹

۱۹۲۳

۴۷۹۴

۴۱۴

۲۳۳۶

۲۰۴۴

-

۱۹۲۴

۱۲۴۲۵

۲۵۵۰

۴۱۵۱

۵۲۲۴

-

۱۹۲۵

۱۵۹۹۵

۲۴۳۳

۶۸۵۱

۶۲۷۴

۴۳۷

۱۹۲۶

۱۷۸۰۴

۹۹۰

۷۵۴۷

۸۵۷۱

۶۹۶

۱۹۲۷

۲۶۰۳۶

۲۳۶۳

۱۲۲۶۷

۱۱۲۳۵

...


June 19th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب