رئیسا دزدند، کارگرا بی مزدند
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان

اطلاعیه شماره ١١

کارگران بازنشسته ذوب آهن:

بترسید بلرزید، ما بازنشسته ها با هم هستیم

قبلا اطلاع دادیم که کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های خود، روز شنبه ٢٢ مهر در مقابل اداره بازنشستگی در خیابان نشاط دست به تجمع اعتراضی زدند و ٢٠ نفر از نمایندگانشان برای پیگیری خواست خود راهی تهران شدند و ساعت ٢ بعدازظهر شنبه خود را به مقابل دفتر احمدی نژاد رساندند. مسئول دفتر رحیمی، معاون احمدی نژاد، در جمع نمایندگان کارگران ظاهر شد و اعلام کردد که علی الحساب مبلغی بابت پرداخت حقوقهای معوقه کارگران به حساب ذوب آهن اصفهان خواهد ریخت. اما کارگران به این جواب های کلی قانع نشدند و روز یکشنبه ٢٣ مهر نیز در مقابل خیابان نشاط دست به تجمع زدند، با خوابیدن در خیابان آنرا مسدود کردند، علیه مسئولین شعار دادند و تصمیم گرفتند که قاطعانه به تجمعات اعتراضی خود ادامه دهند.

طبق گزارشی که به ما رسیده است در تجمع روز شنبه حدود ٢٠٠٠ نفر شرکت داشتند و تعداد زنان بازنشسته و نقش آنها بسیار چشمگیر بود. یکی از زنان شرکت کننده در تجمع به اسم شهناز طهماسبی در سخنرانی اش از گرانی و مشکلات کارگران صحبت کرد. کارگران دیگری نیز بلند شدند و رو به جمعیت صحبت کردند. جمعیت یکپارچه شور و اعتراض بود. صدای شعار رئیسامون که دزدند کارگرامون بی مزدند، بترسید بلرزید ما بازنشسته ها با هم هستیم، رئیس بی لیاقت استعفا استعفا بر فضا طنین انداخته بود. ماموران انتظامی در محل حضور داشتند اما دخالتی در تجمع کارگران نکردند. از طرف استانداری نیز تعدادی در محل حاضر شدند و مشغول فیلمبرداری از تجمع کارگران شدند. دو نفر از ماموران استانداری علت تجمع کارگران را از آنها پرسیدند که با تمسخر کارگران مواجه شدند. در این روز نزدیک ١٢٠٠ کارگر از صبح تا ساعت دو عصر تجمع داشتند. فضای روز یکشنبه نیز پر از شور و اعتراض بود و کارگران خیابان نشاط را با دراز کشیدن در خیابان مسدود کردند.

اکنون چندین هفته است محل دفتر بازنشستگی ذوب آهن به محل تجمعات هر روزه کارگران بازنشسته تبدیل شده و کارگران اعلام کرده اند که با وعده های دروغین به خانه نخواهند رفت و تا زمانی که به خواست خود نرسند، دست از تجمعات اعتراضی شان برنخواهند داشت. حزب کمونیست کارگری به کارگران بازنشسته ذوب آهن درود میفرستد و کلیه کارگران و مردم شریف اصفهان را به شرکت فعال در این تجمعات و حمایت از خواست بحق کارگران بازنشسته فرامیخواند. در این حرکت اعتراضی کارگران خیابان نشاط را با دراز کشیدن در خیابان مسدود کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٤ مهر ١٣٩١، ١٥ اکتبر ٢٠١٢-- 


October 17th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي