راهزنی هوائی
حزب کارایران(توفان) حزب کارایران(توفان)

 

 عبور از مرز بی شرمی و نقض مقررات جهانی

 

 

 

تا بحال از راهزنی دریائی شنیده بودیم، تا بحال از تجاوز به ممالک مستقل شنیده بودیم، تا بحال از آدمربائی امپریالیستها شنیده بودیم، ولی از راهزنی هوائی دولتی نشنیده بودیم و تصورش را هم نداشتیم، زیرا که باور نمی کردیم امپریالیستها با این وقاحت و قلدری به حریم خصوصی، دیپلماتیک کشوری تجاوز کرده و به صورت خصمانه و توهین آمیز با رئیس جمهور یک کشور مستقل ومترقی عضو سازمان ملل برخورد کنند. امپریالیست آمریکا با بی شرمی تمام، زور و قلدری خویش را به نمایش می گذارد و اعلام می کند، آنجا که پای منافع این امپریالیست مطرح است، هیچ مقرراتی پابرجا نیست. امپریالیست آمریکا می خواهد از همه زهر چشم بگیرد بویژه از کسانی که در داخل آمریکا با روشهای ضد دموکراتیک، ضد بشری، و مستبدانه و استعمارگرانه امپریالیستها مخالفند. آنها می خواهند صدای اپوزیسیون را در داخل خاک امریکا خفه کنند. اوباما سوگند یاد کرده است که مرده یا زنده ادوارد اسنودن را بهر وسیله ای که امکان دارد بدست آورد و وی را مجازات کند تا هیچ کس جرات نکند بر خلاف نظریات آمریکا نظری دهد. این اقدام اوباما تنها نقض حقوق دیپلماتیک و معاهده های جهانی نیست، نقض آشکار حقوق بشر و تحمیل یک نظام استبدای جهانشمول است. هیچکس نباید بدون اراده آمریکا احساس امنیت کند. امپریالیست آمریکا قانون جنگل را ناظر بر اعمال خود قرار داده است.

هر دم از این باغ بری می رسد که هیچکس که به حداقل شرم و اصالت، تقیدی داشته باشد، نمی تواند تصوری از آن بذهن خویش راه دهد. حال ما شاهد راهزنی هوائی دولتی هستیم که در تاریخ بنام مستر پرزیدنت باراک حسین اوباما ضبط خواهد شد.

به دستور دولت آمریکا کشور فرانسه، پرتغال و اسپانیا از پرواز هواپیمای رئیس جمهور بولیوی از فراز خاک کشورشان ممانعت کرده و وی را مجبور نموده اند که در وین فرود آید. دلیل آنها این است که تصور کرده اند که ادوارد اسنودن افشاء گر جسور برنامه های تجسسی و شنود اطلاعاتی آمریکا در مسکو سوار هواپیمای رئیس جمهور بولیوی شده تا به خاک بولیوی پناهنده شود.

«اوو مورالس» که برای شرکت در نشست کشورهای صادر کننده گاز به روسیه رفته بود نتوانست پس از بازگشت از مسکو از فراز ممالک فرانسه، پرتغال و اسپانیا بگذرد و مجبور شد در وین فرود آید. وی قصد داشت از مسکو به لاپاز پایتخت بولیوی باز گردد.

به گزارش رویترز: "کشورهای فرانسه و پرتغال نیز در کنار اسپانیا مجوز پرواز هواپیمای حامل رئیس جمهوری بولیوی را بر فراز خاک خود باطل کردند، زیرا مظنون به حضور اسنودن در این هواپیما بودند.

 دیوید چوکوهوانکا، وزیر خارجه بولیوی، این ادعا که آقای اسنودن سوار این هواپیما بوده را یک "دروغ بزرگ" خوانده و رفتار این کشورهای اروپایی را محکوم کرده است."

به گزارش خبرگزاری فرانسه: "یکی از مقامات وزارت خارجه اتریش هم گفته است که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های تجسسی و شنود اطلاعاتی آمریکا، سوار هواپیمای رئیس‌جمهوری بولیوی نبوده است."

وزیر دفاع بولیوی که در این هواپیما بوده، گفت: "این یک اقدام خصمانه از وزارت خارجه ایالات متحده است که از دولت‌های اروپایی متعددی برای هدف خود استفاده کرده است."

اینکه دولت اتریش از کجا فهمیده که ادوارداسنودن در در  داخل هواپیما نبوده است که آنرا با این اطمینان بیان داشته بر این واقعیت پرده می کشد که ماموران اتریشی بدستور آمریکا هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور بولیوی را جستجو کرده اند. در حقیقت رئیس جمهور بولیوی گروگان ممالک اروپائی بوده و تحت نام پذیرائی از وی در فرودگاه اتریش وی را گروگان گرفته بودند و بدترین توهینها را با اعمالشان نسبت به خلق بولیوی و خلقهای آمریکای لاتین روا داشته اند. 

مورالس رئیس جمهور ضد امپریالیست و مترقی بولیوی که در آمریکای جنوبی مخالفت خویش را با سیاستهای استعمارگرانه امپریالیست آمریکا اعلام کرده و با نفوذ آنها در بولیوی و آمریکای لاتین مبارزه می کند مورد کینه تمام مرتجعان جهان است.

اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی در تاریخ 30/12/2012 با امضاء حکمی تاسیسات تولید برق وابسته به شرکت اسپانیایی ایبردرولا در این کشور را ملی اعلام کرد و از آن زمان کینه اسپانیای سلطنتی را بخود خرید. وضعیت در مورد فرانسه و سایر ممالک امپریالیستی اروپا بهتر از این نیست.

این اقدام خصمانه آنها نسبت به رئیس جمهور بلیوی اخطار به همه روسای جمهور جهان است که جان آنها در امان نیست و به اراده امپریالیست آمریکا وابسته است. آنها هر وقت اراده کردند می توانند هواپیمای حامل روسای جمهور مخالف خویش را سرنگون کنند. اقدام اخیر امپریالیستها موجی از اعتراض در سراسر جهان ایجاد کرده است و نوعی از احساس عدم امنیت و ترور دولتی ایجاد کرده که ناقض همه موازین جهانی و حرمتهای موجود است. رسانه های گروهی کشورهای امپریالیستی به راحتی روی این مسئله اساسی که خود نوعی تجاوز به حریم ممالک مستقل است سرپوش می گذارند و اخبار مربوط به آن را پخش نمی کنند. خلقهای آمریکای لاتین به نمایشات اعتراضی دست زده اند و روسای جمهور آمریکای جنوبی رسما به دیدار مورالس رفته و نفرت خود را از این اقدام راهزنانه اعلام کرده اند. تصور کنید حال دولت بولیوی هواپیمای اوباما را متوقف می کرد و یا کسی به هواپیمای آقای اولاند فرانسوی اجازه عبور از فراز خاک کشورش را نمی داد، چه الم شنگه ای در جهان برپا می شد. و چه برنامه های ویژهای نبود که این رسانه های امپریالیستی "دموکراتیک" در دستور کار خویش وارد نمی کردند. بی شرمی ها شگفت انگیز شده است.

تجربه اخیر نشان می دهد هرگز به امپریالیستها نباید اعتماد کرد. آنها به هیچ چیز جز به منافع سرمایه مالی پایبند نیستند. امپریالیست هرگز نمی تواند دوست کشوری باشد. امپریالیستها همیشه دشمنند. تا امپریالیسم در جهان وجود دارد، امنیت نیست و جنگ نمی تواند از بین رود. امپریالیسم یعنی تروریسم عریان. این واقعیتی است که باید ببینیم. در زمانهای بحران ماهیت این بازیگری های "دموکراتیک" برملا می شود.

حزب کار ایران(توفان) این راهزنی هوائی دولتی را محکوم کرده و حمایت بی دریغش را از مبارزات مردم بولیوی و استقلال بولیوی و حق حاکمیت آنها اعلام می دارد. توهین به مورالس توهین به همه ملتهای جهان است.

 

 

 
July 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها