رمزي كلارك: دوران خود محوري امريكا به سر آمده است


 
دمشق- وزير پيشين دادگستري امريكا در دوران رياست جمهوري بيل كلينتون گفت: دوران خود محوري امريكا در جهان به سرآمده و ملت ها و دولت هاي جهان بايد با اتحاد و يكپارچگي مقابل جنگ افروزي بايستند.
 
رمزي كلارك روز چهارشنبه در سفر به سوريه براي انجام فعاليت هاي ضد جنگ گفت: ملت ها و دولت ها در عصر كنوني بايد از تفكر خود و راه هاي آشتي جويانه و سياسي براي استقرار صلح، ثبات و امنيت در جهان استفاده كنند تا دنيا ديگر هيچ گاه شاهد خونريزي و كشتار نباشد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه هدف امريكا در جنگ افروزي و تهديد ملت ها به اقدام نظامي چيست، گفت: امريكاييان هموراه به دنبال قدرت بيشتر بوده اند ولي مساله اصلي اينجاست كه ما بايد چگونه جلو سياست هاي خشن كاخ سفيد را در جهان بگيريم. 
اين مقام معروف و پيشين دولت امريكا اظهار داشت: ايالات متحده 250 ميليون نفر جمعيت دارد و نمي توان ادعا كرد كه تمام مردم اين كشور خواستار حمله به سوريه هستند، اكنون نه تنها مردم سوريه و جهان بلكه همه ملت امريكا از سياست هاي كاخ سفيد در مورد سوريه نااميد شده اند. 
كلارك ادامه داد: رويكرد سران كاخ سفيد در قبال كاربرد زور و استفاده از قدرت از جمله تهديد سوريه به اقدام نظامي به بهانه سلاح شيميايي جز نابودي زمين و ملت ها سرانجام ديگري به دنبال ندارد. 
وي گفت: مقام هاي امريكايي ادعا مي كنند كه دولت سوريه از سلاح شيميايي استفاده كرده و به همين بهانه اعلام كرده اند كه بايد حكومت سوريه را تنبيه كرد در حالي كه ما مخالف اين رويكرد كاخ سفيد هستيم و اعتقاد داريم دولت سوريه نمي تواند دست به اين اقدام زده باشد، بنابراين بايد از راه برگزاري نشست هاي بين المللي و ديپلماسي به دور از تهديد و جنگ بحران سوريه حل و فصل شود. 
وزير پيشين دادگستري امريكا تاكيد كرد: اكنون زمان آن فرا رسيده كه آرامش، صلح و ثبات در جهان برقرار شود و به اين فكر كرد كه چگونه بايد دوباره در كنار هم زندگي كنيم. 
كلارك افزود: ملت امريكا به هيچ وجه از ايده تهديد و زور تصميم گيران كاخ سفيد عليه مردم و دولت سوريه پشتيباني نمي كند و در كنار جامعه سوريه و همراه با آنان جنگ افروزي را محكوم مي كند. 
وي بيان كرد: ما بايد از فناوري هاي ويرانگر به ويژه در حوزه نظامي كه تاثيرات بسيار ويرانگري بر جهان دارد و باعث تغيير اقليم، آب و هوا و كشتار ملت ها مي شود، فاصله بگيريم. 
رمزي كلارك به همراه يكي از نمايندگان دموكرات كنگره امريكا و هياتي از فعالان ضد جنگ امريكا عليه سوريه شامگاه سه شنبه از زنجيره انساني مردم دمشق در كوه القاسيون پايتخت ديدن كردند. 
اعضاي اين هيات در اين برنامه با حضور در محل مخالفان مردمي جنگ با ابراز همدردي با مردم سوريه عليه سياست هاي جنگ افروزانه كاخ سفيد سخنراني كردند. 

September 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی