رودخانه ای که از ماه می گذرد
لیلا فرجامی لیلا فرجامی

آخرین مجموعه ی شعرم به نام "رودخانه ای که از ماه می گذرد" به شکل الکترونیکی منتشر شده است . تحفه ی کوچکی ست و امید دارم که مورد پسندتان قرار بگیرد


March 17th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب