روز کارگراول ماه مۀ ۲۰۱۳
حمید قربانی حمید قربانییازده اردیبهشت ۱۳۹۲روز کارگراول ماه مۀ ۲۰۱۳

 
طبقه کارگر در اول ماه مه، ۲۰۱۳ گردانها، هنگ ها و لشکر های ارتش جهانی خود را به میدان آورد، رژه رفت و سان دید. طبقه کارگر در اول ماه مه ۲۰۱۳ با سنگ و کوکتل موتوف به مقابله بر خاست. طبقه کارگر نشان داد به ستاد مبارزاتی اش برای یگ جنگ سرنوشت ساز نیازمند است، طبقه کارگر یک جنگ خونین به باورمن در مقابل دارد، می بایست در طول یکسال آیند، فرماندهی خویش را سرو سامان دهد، حزب سُرخ کمونیست خویش را برای ساماندهی صفوف خویش، برای انقلاب قهر آمیز و مسلحانه خویش ایجاد کند. من دیروز زمانی که شعار مرگ بر سرمایه، پیروزباد انقلاب ، زنده باد کمونیسم را می دادم، برخی با ناباوری و دهانی باز خیره می شدند. این ویدئو فیلم نشان می دهد که فریاد من مبنی بر مرگ بر امپریالیسم زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری، زنده کمونیسم، بی مورد نبوده است. طبقه کارگر با پرچم سُرخ با لنین سُرخ وارد میدان شده است، فقط حزب لنینی را هنوز کم دارد و آن راحتمن باید ایجاد کنیم و ایجاد می کند. اول ماه مه، سال ۲۰۱۳ می رود کهبا اول ماه مه تعیین کننده ای تبدیل شود با ادامه مبارزه اول ماه مه، در طول سال و تا ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا مسلح به تانگ و توپ، مارش آغاز شده است، ستاد لازم و ضروری است، می باید که پیش بسوی نابودی سرمایه و تسخیر را جهان در چشم انداز داشت.

 

اسپانیایی ها، در یکم ماه مه، و در اعتراض به کاهش خدمات عمومی و سیاست های ریاضتی دولت، پر شمارتر از دیگر اروپاییان در تظاهرات روز جهانی کارگر ظاهر شدند، چرا که میلیون ها نفر از آنان بیکارند


 

لندن


 

آتن


بنگلادش


بلفارستان


کوبا


فرانسه


آلمان

 


هنگ کنگ


اندونزی


عراق


ایتالیا


لندناطریش


روسیه


سریلانکا


اسپانیا


ترکیه


سوئد


ایران


مکزیکو


اسرائیل


گرجستان


کراواسی

پرتغال


کلمبیا


فیلیپین


تایوان


بلژیک


تایلند


آمریکا


کانادا


هند


نپال


مصر


 
 


May 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها