روسيه و آمريكا بر سر عدم استفاده از زور در سوريه توافق كردند
ايتارتاس ايتارتاس

 
خبرگزاري ايتارتاس روسيه روز شنبه در گزارشي از ژنو از توافق روسيه و آمريكا بر سر عدم استفاده از زور در سوريه خبر داد.
 
براساس اين گزارش، سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه در پايان گفت وگوهاي سه روزه با جان كري همتاي آمريكايي اش در ژنو، گفت: طبق توافقي كه با كري داشتيم قرار شد بدور از هرگونه مشي استفاده از زور، موارد نقض قوانين در سوريه تنها و مستقيما از طريق تحقيقات سازمان ملل بررسي و مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي افزود: گرچه شايد برخي كشورها همچنان بر طبل جنگ در سوريه مي كوبند ولي خوشبختانه كشورهايي هم وجود دارند كه مخالف اعمال خشونت و جنگ و خونريزي بيشتر در سوريه هستند.
وزير خارجه روسيه در ادامه ضمن تاكيد بر اينكه بعيد نيست تلاش هايي براي به انحراف كشيدن گزارش بازرسان تسليحات شيميايي سازمان ملل در سوريه صورت گرفته باشد، بر برگزاري يك كنفرانس ويژه تشكيل يك منطقه عاري از تسليحات شيميايي نيز تاكيد كرد.
لاوروف گفت: گرچه مسكو بر برگزاي گنفرانس بين المللي ژنو-2 در كوتاه ترين مدت تاكيد دارد ولي قرار است اين كنفرانس در اكتبر برگزار شود.
لاوروف ضمن تاكيد بر اينكه همه طرف هاي درگير در سوريه بايد خود را مكلف به تامين امنيت نيروهاي سازمان ملل بدانند، گفت: گرچه اين مهم در درجه نخست به عهده دولت سوريه است، ولي مخالفان نيز نبايد از زير با اين مسووليت شانه خالي كنند.

September 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی