سال نو، سال وداع با همه ی بدی ها است
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

 

آغاز سال نو بر همه ی ملت عزیز وسبز اندیش افغانستان در سراسرجهان مبارک باد.

سال گذشته برای ملت افغانستان سال چندان خوشی نبود وجناب رئیس جمهور برسرچهار راه سیاست، توبره مداری گیری خویش را پهن نموده وسیاست کشور را میدان چشم بندی قرار داده گاه به نعل می زد ودیگربار به میخ. روزی با امریکائیان شراب می نوشید وشب هنگام مست وخمار بر مزار شهیدان کشته شده به دست برادران طالبش اشک می ریخت.

در عرصه جهانی هم افغانستان درخشش چندا نی نداشت ونهاد های بین اللملی برای امنیت همگانی مردم افغانستان، گام بلندی برنداشتند وبیشتر مسحور شعبده بازی سیاست های مداری محور جناب کرزی بودند وگاه گاه از حقوق بشر ونا امنی های ایجاد شده توسط برادران ناراضی کرزی سخن گفتند اما آنچه نصیب مردم افغانستان شد، اشک فراق یاران سفرکرده بود واجساد گلگون فرزندان وطن وگسترش قبرستان های گشور عزیز.

اما آنچه مربوط به کارکرد خود ملت شریف افغانستان بود، سال گذشته برای افغانستان سال بسیار خوب وسرفرازی بود. ملت افغانستان در عرصه های ارزش جهانی برسککوهای بلند ظفر ایستادند وم دال های قهرمانی ارزش های جهانی رادر رشته های گوناگون، علم ودانش، ورزش وهنر، حقوق بشر ومدانیت اخلاق محور، آز آن خود نموده ودر فرایند جهانی شدن ارزش های جهانی شرکت فعال وتأثیر گذاشتند.

لذا سال گذشته را باید سال ارزش های جهانی برای افغانستان برشمرد وبه فرزندان وطن که این ارزش ها در عرصه های جهانی نصیب ملت فاخر وتاریخمند افغانستان نموده تبریک بگوییم وبازوان توانمند وغیرت وغرور ملی این گل های باغستان کشور را قدر وسپاسداریم.

سال گذشته از جهت دیگر نیز سال مهم بود وآن در ارزیابی عمل کرد گروه های  مخالف سیاست های دولت است.

گروه های سیاسی مخالف دولت با حرکت های قانون مند ومدنی وروشنگری های سیاسی نشان دادند که افغانستان می تواند براساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی افغانستان مدنیت اخلاق محور وانسان مدار را تجربه کند واز استبداد قبیله سالاری ودگم اندیشی های دینی تمامیت خواه تکلیف مدار به یک دموکراسی هدایت شده واندیشه دینی حق مدار انسان محور به سلامت عبور کنند.

امید واریم که سال نو سال وداع با سیاست های دروغ ومداری گونه باشد. سال نو سال وداع با همه ی بدی بنیان سوز هستی بر باد ده باشد ونفاق وشقاق از افغانستان رخت برکند و راستی ودروستی صداقت وتعهد  و وفا  و همگرایی، تن پوش ملت باشند وهمچنان که در سالگرد شهید عدالت رهبرشهید مزاری کبیر شاهد وحدت دل ها وهمدلی اقوام وحضور ملیت ها در کنار هم وتجلیل مشترک از شهید عدالت بودیم، این وحدت دل ها وهمگامی ملی ونگاه مشترک به ارزش های متعالی تداوم بخشد وفرهنگ فردنگر به فرهنگ جمع محور تغییر کند وافغانستان خانه ی همه وهمه فرزندان صادق این وطن باشیم.


March 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات