سخنرانی بارک اوباما
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

سخنرانی بارک اوباما در مورد توافقات موقتی

مرتبط به برنامۀ هسته ای ایران

 

 


شبکۀ ولتر|واشینگتن دی سی (ایالات متحده)|23 نوامبر 2013


 

              


 

شب بخیر. امروز، ایالات متحده همراه با نزدیکترین همپیمانان و همکارانش، برای جستجوی راه حل کلی در رابطه با برنامۀ هسته ای جمهوری ایران که موجب نگرانی ما می باشد، به تحقق نخستین گام مهم نائل آمدیم.

از وقتی که من مشغول به کار شدم، همواره به روشنی قاطعیت خودم را برای جلوگیری از ایران در دستیابی به سلاح هسته ای اعلام داشته ام. همانگونه که پیش از این نیز بارها اعلام کرده ام، ترجیح می دهم که این مسئله به شکل صلح آمیز حل شود، و به شکل دیپلماتیک دست دوستی دراز کردیم. با این وجود، طی چندین سال ایران از تعهداتش در رابطه با جامعۀ بین الملل سرپیچی می کرد. به همین علت، دولت من به همکاری کنگره، شورای امنیت در سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر تحریم های بی سابقه ای را به دولت ایران تحمیل کردیم.

تحریم ها بازتاب های مهمی در اقتصاد ایران داشت، و انتخاب رئیس جمهور جدید ایران موجب گشایش های تازه ای در عرصۀ دیپلماتیک شد. من شخصا در پائیز گذشته با رئیس جمهور روحانی گفتگو داشتم. وزیر امور خارجه جان کری با همتای ایرانی خود چندین بار ملاقات داشت. ما در زمینۀ دیپلماتیک فعال بودیم، به شکل دو جانبه، و به همین گونه با همکارانمان در جمع کشورهای 5 + 1 ، یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیۀ اروپا.

امروز، این دیپلماسی راه جدیدی را به سوی جهانی مطمئن تر گشوده است، به سوی آینده ای که به ما اجازه می دهد بدانیم که برنامۀ هسته ای ایران صلح آمیز است و ایران قادر به ساخت سلاح هسته ای نخواهد بود.

اگر بیانیه ای که امرزو اعلام می شود تنها نخستین گام را در برمی گیرد، ولی مانع از این نیست که پیشرفت مهمی در این زمینه نباشد. پس از یک دهه، برای نخستین بار ما پیشرفت برنامۀ هسته ای ایران را متوقف کردیم و عناصر کلیدی این برنامه را با حرکت معکوس به عقب بازگرداندیم. ایران متعهد شده است که از غنی سازی معینی پافراتر نخواهد گذاشت و بخشی از ذخیرۀ خود را خنثی خواهد کرد. ایران نمی تواند از سانتریفوژهای جدید خود استفاده کند که برای غنی سازی اورانیوم کاربرد دارد. ایران نمی تواند سانتریفوژهای جدید را به کار بیاندازد و تولید سانتریفوژ برای ایران محدود خواهد بود. ایران فعالیت هایش را در رابطه با رآکتور تولید پلوتونیوم متوقف خواهد کرد. بازرسی های جدید دسترسی گسترده تری به سامانه های هسته ای ایران فراهم خواهد ساخت و جامعۀ بین الملل می تواند روند تعهدات ایران را تحت نظر داشته باشد.

هدف ایجاد محدودیت های مهمی است که باید از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند. به عبارت دیگر راه های احتمالی ایران را برای دستیابی به بمب مسدود می کند. طی نخستین مرحله زمان و مکان ضروری فراهم خواهد آمد تا طی شش ماه آینده، به شکلی به مذاکرات ادامه دهیم که کاملا به تمام نگرانی ها در رابطه با برنامۀ ایران پاسخ دهد. بر اساس این توافقنامه، ایران نمی توان دبه شکا پنهانی از مذاکرات برای پیشبرد برنامه اش استفاده کند.

ایالات متحده و دوستانش به سهم خودشان پذیرفته اند که در اجرای بخش ناچیزی از تحریم ها انعطاف داشته باشند و هم زمان به کار بست سخت ترین تحریم ها ادامه دهند.

ما از تحمیل تحریم های جدید خودداری می کنیم، و به دولت ایران اجازه می دهیم که بخشی از درآمدهای مسدود شدۀ خود را دریافت کند. ولی ساختار تمام تحریم ها به قوت خود باقی خواهد ماند و ما با دقت تمام به کاربست آن ادامه خواهیم داد. اگر ایران طی این شش ماه کاملا به تعهداتش عمل نکند، ما به این تخفیف ها خاتمه داده و به فشارهایمان خواهیم افزود.

طی شش ماه آینده، ما در پی مذاکره برا یراه حل کلی خواهیم بود. ما این مذاکرات را بر اساس اصول پی گیری می کنیم : ایران، مانند هر کشو ردیگری باید بتوان دبه انرژی هسته ای صلح آمیز دسترسی داشته باشد. ولی با توجه به نقض تعهدات در گذشته، ایران باید محدودیت هائی را در رابطه با برنامۀ هسته ای اش بپذیرد، یعنی به شکلی که ساخت سلاح اتمی برایا ین کشور ناممکن گردد.

در این مذاکرات، هیچ موردی پذیرفته نخواهد شد اگر تمام موارد پذیرفته نشود. به عهدۀ ایران است که به جهانیان ثابت کند که برنامۀ هسته ای این کشور منحصر به مصارف صلح آمیز خواهد بود.

اگر ایران از این فرصت استفاده کند، مردم ایران می توانند به جامعۀ بین المللی بپیوندند، و ما می توانیم به تدریج سوء ظن بین دو کشور را از میان برداریم. چنین فرصتی آغاز نوینی و شایسته ای برای ایران خواهد بود که بر اساس احترام متقابل، با مابقی جهان استوار می گردد. بر عکس، اگر ایران نپذیرد، با فشارها و انزوای فزاینده تر روبرو خواهد شد.

این چند سال گذشته، کنگره برای ایجاد مجموعۀ تحریم ها علیه دولت ایران همکاری کلیدی داشت و این تلاش دو جانبه ضامن پیشرفت های امروز بوده است. ما با همکاری های نزدیک با کنگره به پیش می روی خود ادامه می دهیم. با این وجود، موعد تحمیل تحریم های جدید نیست، زیرا نخستین گام امیدوارکنندۀ ما و هم پیمانان ما را منحرف خواهد کرد، و اتحادیۀ ما در خطر اضمحلال قرار خواهد گرفتف یعنی اتحادیه ای که تحریم ها را مدیون آنها هستیم.

این اتحاد بین المللی امروز آشکار شده است. جهانی متحد از تصمیم قاطعانۀ ما برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته ای توسط ایران پشتیبانی می کند. ایران باید بداند که امنیت و شکوفائی اقتصادی در تداوم گسترش سلاح اتمی نیست، و تنها نتیجۀ توافقاتی است که کاملا قابل بازرسی باشد و ادامۀ ساخت سلاح هسته ای را برای ایران ناممکن سازد.

با گام هائی که به پیش برمی داریم، ایالات متحده قاطع باقی خواهد ماند، به همان شکلی که در تعهداتمان در رابطه با دوستان و متحدان مان، به ویژه در رابطه با اسرائیل و همکارانمان در خلیج قاطع بوده ایم که دلایل موجهی برای بی اعتمادی به نیات ایران داشته اند.

در نتیجه، تنها دیپلماسی می تواند راه حل طولانی مدت برای برنامۀ هسته ای ایران در بر داشته باشد. من به عنوان رئیس جمهور و فرماندۀ کل قوا، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا از دسترسی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کنم. ولی مسئولیت عمیق من ایجاب کند که اختلافات را به شیوۀ صلح آمیز برطرف کنم و از رویکرد شتاب زده برای منازعه خود داری کنم. امروز، فرصت واقعی برای دستیابی به حل عمومی مسائل از طریق صلح آمیز فراهم آمده و من فکر می کنم که ما باید این راه حل را به آزمون بگذاریم.

از وقتی که من به عنوان ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنم، نخستین گامی که امروز برداشته شده، معنی دارترین و محسوس ترین در رابطه با ایران بوده است. اکنون باید از شش ماه آینده برای جستجوی راه حل دراز مدت و کلیت مسائلی که امنیت ما و هم پیمانان ما را طی دهۀ گذشته با خطر مواجه ساخته استفاده کنیم.

کار ساده ای نخواهد بود، و مشکلات مهمی بر جا مانده است. ولی با تکیه به دیپلماسی قاطعانه و با تکیه به اصول، ایالات متحدۀ آمریکا به نقش خود در رابطه با تمایلات جهانی برای صلح، امنیت و همکاری بین کشورها متعهد خواهد بود.

از شما بسیار سپاسگذارم

بارک اوباما

 


این است «جهان مطمئن تر» ...

نوشتۀ مانلیو دینوچی
Manlio Dinucci

ترجمه توسط حمید محوی


در حالی که غرب در این هفته خشنودی خود را از متوقف ساختن برنامۀ هسته ای نظامی ایران  اعلام می کند، یعنی برنامه ای که در واقع ایران طی سال 1988 متوقف ساخته بود، مانلیو دینوچی یادآوری می کند که تولید سلاح اتمی در جهان هرگز متوقف نشده است. بر این اساس، از چنین توفیقی خشنود باشیم تا بهتر واقعیت هسته ای را واپس بزنیم.

 

شبکۀ ولتر| رم «ایتالیا) | 26 نوامبر 2013

              

رئیس جمهور، اوباما پیروزی دیپلماتیک خود را اعلام می کند


سرانجام « دیپلماسی راه جدیدی را به سوی جهانی مطمئن تر گشوده است، به سوی آینده ای که به ما اجازه می دهد بدانیم که برنامۀ هسته ای ایران صلح آمیز است و ایران قادر به ساخت سلاح هسته ای نخواهد بود.» (1) :

خبر خوب توسط رئیس جمهور اوباما، برندۀ حایزۀ نوبل صلح، اعلام شده است، یک ماه پیش از نوئل. واقعه ای امیدوار کننده که ما را سرانجام به جهانی مطمئن تر هدایت می کند، جهانی مطمئن تر با سازماندهی افزایش صدها بمب هسته ای که ایالات متحده در اروپا مستقر می کند : بمب های ب 61-11 به بمب های ب 61-12 ارتقاء می یابد که می تواند به عنوان بمب سنگر کوب نیز در نخستین حملۀ هسته ای به کار برده شود.

چنین تحولی به هدف حفظ برتری هسته ای ایالات متحده به نقشۀ جنگی دولت اوباما ضمیمه شده است. ایالات متحده تقریبا 2150 کلاهک هسته ای مستقر کرده، یعنی آماده برای پرتاب توسط موشک و هواپیمای بمب افکن، بیش از 2500 کلاهک دیگر در انبارها ذخیره شده که فورا می تواند فعال گردد، به این تعداد از کلاهک های اتمی باید 3000 کلاهک دیگر را اضافه کنیم که خنثی شده اند ولی به سرعت می توانند این ذخیره را نیز فعال سازند : در مجموع با 8000 کلاهک اتمی روبرو هستیم. ذخیرۀ روسیه به همین اندازه است، ولی کمتر از ایالات متحده کلاهک آماده برای پرتاب دارد، تقریبا 1800 کلاهک.

منشور نوین کاهش سلاح های استراتژیک بین ایلات متحده و روسیه محدودیتی برای شمار کلاهک های هسته ای ذخیره شده در انبارها قائل نیست، و تنها آن تعدادی به حساب آورده می شود که به وسیلۀ سامانه های استراتژیک با بردی بیش از 5500 کیلومتر برای پرتاب آماده هستند : تعداد حامل های استراتژیک هر یک از طرفین 1550 اعلام شده، ولی در واقع تعداد کلاهک ها بیشتر است زیرا هر بمب افکن سنگین حامل یک بمب به حساب آورده شده در حالی که می تواند 20 کلاهک و حتی تعداد بیشتری را حمل کند. این منشور امکان ارتقاء کیفی کلاهک هسته ای را به شکل باز مطرح می کند (یعنی محدودیتی وجود ندارد).

بر این اساس ایالات متحده در حال مستقر ساختن سپر ضد موشکی در اروپا برای مقابله با حملۀ ایران می باشد (که در حال حاضر ناممکن است)، در واقع این سپر برای بدست آوردن برتری استراتژیک در مقابل روسیه است که در حال انجام اقداماتی در رابطه با این سپر ضد موشکی می باشد.(2)

علاوه بر ایالات متحده، ناتو تقریبا در جبهۀ فرانسه 300 کلاهک اتمی و در جبهۀ بریتانیا 225 کلاهک اتمی آمادۀ برای پرتاب در اختیار دارد. اسرائیل که تنها قدرت هسته ای خاور نزدیک است و خلاف ایران منشور منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده است، بر اساس گمانه زنی بین 100 تا 300 با پرتاب شونده هایش در اختیار دارد و به اندازۀ کافی پلوتونیوم تولید می کند که سالانه برای ساختن 10 تا 15 بمب به قدرت بمب هیروشیما کافی خواهد بود. اسرائیل در عین حال تریتیوم نیز تولید می کند، گاز رادیو آکتیو که با آن کلاهک نوترونی می سازند، که آلودگی رادیو آکتیو آن کمتر است ولی با قدرت مرگبار بیشتر.

هم زمان برخورد هسته ای در آسیا/اقیانوس آرام افزایش می یابد، یعنی جائی که ایالات متحده در حال تحریکات نظامی است. چین ذخیرۀ هسته ای در اختیار دارد، که بر اساس گمانه زنی تقریبا 250 کلاهک را در برمی گیردف به علاوه 60 موشک بالیستیک قاره پیما. هند تقریبا 110 کلاهک هسته ای، پاکستان 120 کلاهک هسته ای، کرۀ شمالی احتمالا چند کلاهک هسته ای در اختیار دارد. علاوه بر 9 کشوری که سلاح هسته ای در اختیار دارند، 40 کشور دیگر قادر به ساخت آن می باشند.

در واقع جدائی مشخصی بین استفادۀ صلح آمیز و نظامی در زمینۀ انرژی هسته ای وجود ندارد و توسط رآکتورها اورانیوم غنی شدۀ سطح بالا و پلوتونیوم مناسب برای ساخت سلاح هسته ای بدست می آید. بر اساس محاسبان انجام شده اورانیوم غنی شده در سطح ذخیرۀ جهانی به میزانی رسیده است که می توان با آن 100000 بمب هسته ای ساخت، و این حجم همچنان در حال افزایش است : بیش از 130 رآکتور هسته ای «غیر نظامی» اورانیوم با غلظت بسیار بالا تولید می کند که می تواند برای ساخت سلاح هسته ای به کار برده شود.

این است وضعیت جهانی که »مطمئن تر می شود» به این علت که 5 قدرت هسته ای، به علاوۀ آلمان (که به اسرائیل زیر دریائی برای حملۀ اتمی تحویل داده) به توافق رسیده اند که «برنامۀ هسته ای ایران صرفا صلح آمیز خواهد بود».1)سخنرانی بارک اوباما در مورد توافقات موقتی مرتبط به برنامۀ هسته ای ایران. شبکۀ ولتر 23 نوامبر 2013 . گاهنامۀ هنر و مبارزه 1 دسامبر 2013

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/513

 

2)بهانۀ خطر هسته ای ایران نه تنها بی اعتبار است، زیرا ایران برنامۀ هسته یا نظامی خود را در پایان جنگ ایران و عراق رها کرد، بلکه پوچ است زیرا اگر ایران حامل برای پرتاب بمب می داشت، می توانست راه کوتاه تری  برای ضربه زدن به ایالات متحده را انتخاب کند بی آنکه مجبور باشد از روی اروپا پرواز کند.

 

 


December 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی