سلام برکمیساریای عالی پناهنده و افلاطون....
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

 

امیدوارم که همگی خوب باشید و همراه با خانواده ماه مبارک رمضان را سپری کنید . کمیسرجون ؛ متن نامه ات که درواقع گزارشی بیرونی است را ؛ خواندم و خیلی تحت تاثیرقرارگرفتم و متحول شدم . این همه تلاش شماها با زبان روزه واقعا خیلی تحسین دارد ! کمیسرجون نامه یا گزارشت حاوی نکات مختلفی است . مهمترین نکته که اشاره کرده ایی همین مسئولییت و همه چیز با دولت عراقی است ! دولت عراقی هم که مسئولییت پذیری ازسروتهش میبارد! یعنی تمام فشرده این دولت یک قطره که باشد؛ آن قطره اسمش مسئولییت است.طبق استانداردهای جهانی موشک میزندو خیلی با مسئولییت آدم میکشد. کمیسرجون اون قدیما هم داستان همین شکلی بود. یادته در زندان تیف که بودیم بعد ازچهارسال آمدی با ما مصاحبه کردی وبعد گفتی بقیه اش با دولت عراقی است! آن موقعها هم آمریکای مظلوم اصلا نبود؛ و یا درگزارشهای تواصلا نبود .

 

 

کمیسرجون میدانم که خیلی کارداری و سرت شلوغ است . ولی اولویت کارها را نمیتوانی مشخص کنی . الان حدود یک سال است که زندان لیبرتی بنا شده و دراین یک سال فقط 135 نفرخارج شده اند ! هرچند وقت یک بارهم دولت عراقی با احساس مسئولییت کامل تعدادی موشک روی سرزندانی ها ول میکند . این روند یعنی اینکه 3000 هزاراسیرو زندانی حداقل 30 سال میکشد که ازمثلث برمودای عراق خارج شوند . متوسط عمرزندانی ها همین امروز 40 تا 60 سال است . تعدادی یحتمل طی 30 سال آینده با موشک شهید میشوند ؛ تعدادی با بیماری های رایج شهید میشوند ، آن تعداد باقی مانده که خارج شوند درزمان خروج رسیده اند به 60 تا 80 سال ! کمیسر جون من مطئمن هستم که تو به فکرسلامت و امنییت والزامات زندگی.... مثل عصا ؛ برای این آدمها هستی .

 

 

کمیسرجون ؛ ننه ؛ این آمریکای خالی بند رو ول کن . آن موقع هم درزندان تیف به ماها دروغ میگفت که : 70 درصد بودجه سازمان ملل را خودمان میدهیم تا سیاست خودمان را به نام کمیساریا پیش ببریم ! یا مثل اون خالی بند وزارت خارجه آمریکایی که درزندان تیف رسما گفت : جابجایی این چند هزار نفر برای دولت امریکا کمتراز 3 روز طول میکشد...! همین دیروز هم یکی ازصحابه مسعود (ع) پدیده ایی کشف کرد به نام "تیف خارج ازکشور" !! یک رئیس هم برای این تیف خارجی مشخص کرد ! اگرچه بارها و به تمام صحابه و انصار و مهاجرین گفته بودم که درمورد زندان تیف بهتره قضاوت نکنید ! مگه مریضید که درمورد موضوعی که هیچ نمیدانید تحلیل کنید ؟ البته نظر دادن هیچ اشکالی ندارد و همه آزادند تا نظر بدهند فقط بدانید که بدون آگاهی واشراف مکفی راجع به هرموضوعی؛ با نظرات "شترگاوپلنگی " فقط خودتان را مسخره میکنید . برای قضاوت اول کفش هایم را بپوش و درمسیرم قدم بزن ؛ دردم را بکش...تا بتوانی قضاوت درستی کنی . به هرحال این یکی دیگه خیلی کشفش جدید بود. به این میگن افلاطونِ اسلام دموکراتیک !

 

 

کمیسرجون ؛ تو حسابت خیلی با این آمریکای نامرد فرق فوکوله . اون مسعود رجوی مظلوم هم حسابش با بقیه فرق میکنه که اعتمادها را خرج استحاله میکنه . منتها الان سوژه تو هستی که به فکرنجات انسانها هستی . تو اصلا سیاسی نیستی ؛ کاری با روند استحاله حکومت اسلامی نداری ، امنییت زندانی برایت مهم است ؛ تو خیلی تلاش میکنی که سالانه 135 نفرحتما خارج شوند؛ طی کردن روندی انسانی وطولانی وقتی خارج ازبرد موشک و مار.....باشد ؛  پس سیاسی نیست .

 

 

کمیسر جون میدانم که در30 سال آینده تو گزارشی نهایی میدهی وپایان انتقال زندانیان لیبرتی به خارج ازعراق را تبریک میگویی.ولی متاسف هستی که زندان اشرف هنوز جابجا نشده است وتقصیررهبراست؛ دولت آمریکا برای دور بعدی مذاکرات اتمی درحال بررسی مکان امن است ؛ تحولات خاورمیانه شکلی دیگرمیگیرد ؛ مسعود رجوی هنوزغایب است ؛ مریم هنوز رئیس جمهوراست ؛ شوراهنوز گیج است ،هوادارهمچنان بیغ است ؛ وبالاخره کمیسرعزیز که به فکرپناهنده و انسان و قانونمداری و گفتمان و راه حل و چپاندن و بقیه داستان است. تو واقعا محشری کمیسرجون......آره افسونگری......

 

 

درپایان فقط یک خواهش دارم ازتوکمیسر جیگر . همونطورکه با هماهنگی کامل اسامی و تعداد خارج شدگان ازعراق را مخفی نگه میدارید ؛ لطفا با هماهنگی کامل تلاش کنید که تا زمانی که این روند خروج 30 ساله ازعراق تمام شود ؛ دیگه موشک و اینا......روی سر زندانیان ول نکنید .

 

 

 

رونوشت : فقط به کمیساریا وافلاطون و سقراط ......


July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی