سناریوی اشیا نورانی و طالع بینی گون آذ تی وی
احمد صبری احمد صبری

 

 

08/05/1392

سال ها پیش که به بهانه مبارزه با تروریسم و در راس آن طالبان به افغانستان حمله کرد ، قبل از روزهای آغازین حمله به این کشور ، بارها و بارها در رسانه های زنجیره ای امپریالیستی بحث رویت اشیا نورانی را مطرح نمودند . این رسانه ها ظاهرا رسانه های بی طرف بودند اما در عمل قسمتی از سیستم پازل تهییج افکار عمومی را شکل می دادند .

افغانستان اشغال شد و به دنبال آن بهانه ای تازه جهت لشگر کشی به کشوری دیگر در خاورمیانه مهیا گردید . این بار مهره ای سوخته به نام صدام مد نظر قرار گرفت و به بهانه مبارزه با تسلیحات شیمیایی ، نوبت لشکر کشی به عراق رسید . این کشور نیز ظرف یک ماه به تصرف نیروهای اشغال گر درآمد . جالب آن که باز هم رسانه های زنجیره ای وابسته به سیستم امپریالیستی ، پیش از آغاز جنگ ، مبحث اشیا نورانی را در آسمان این کشور مطرح کردند .

صرف نظر از این که دلایل این حملات و لشکر کشی ها چه بود و آیا واقعا به اهداف تعیین شده دست یافتند یا نه بایستی به مسئله ای دیگر اشاره کرد که از طرف گون آذ تی وی دنبال می شود و هدف اصلی نگارش این مقاله است . چرا که نه طالبان از افغانستان برچیده شد و نه تسلیحات شیمیایی در عراق یافت شد ! .

بحث اشیا نورانی در آسمان کشورها در همه جا مطرح بوده و هست . بازتاب نور خورشید در طول شب از طریق قمرهای مصنوعی ، گذار شهاب سنگ ها از فاصله ای نزدیک به زمین ، وارد شدن شهاب سنگ ها در جو کره زمین ، هواپیماهای بلند پرواز مثل ایرباس های پهن پیکر و ... می توانند منشا شکل گیری ایده اشیا نورانی باشند .

که البته دو موضوع خاص دیگر مد نظر ما است . یکی بشقاب پرنده ها و عبارتی ساکنان خارج از کره زمین و دیگری هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا و اسرائیل ! . مجریان گون آذ تی وی موضوع اخیر را در ارتباط با پخش خبر رویت اشیا نورانی در آسمان ایران مد نظر داشته اند و می خواسته اند با پخش این خبر ، چنین القا نمایند که آسمان ایران توسط هواپیماهای بدون سرنشین و جاسوسی اسرائیل و آمریکا مورد شناسایی قرار گیرد  . صرف نظر از زیر سوال بردن  توان دفاعی ایران ، این موضوع را نیز القا نمایند که ایران هدف بعدی لشکر کشی ها است .

این قلم مجبور است اذهان خوانندگان رابه چند سال دورتر متوجه نموده و سوق دهد . هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین و فوق سری آمریکا که دارای آخرین و پیشرفته ترین سیستم های جاسوسی و الکترونیکی بود ، در شمال شرق ایران به صورت صحیح و سالم بر روی زمین نشست و ایران توسط نیروهای متخصص خویش توانست آن را رمز گشایی کند . همچنین در مرحله ای دیگر یک هواپیمای بدون سرنشین دیگر سرنگون گردید و ...

بالطبع ایران به علت این که در کانون توجه صهیونیست ها و امپریالیست ها قرار دارد ، هدف اصلی برای جاسوسی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین است اما آمریکا و اسرائیل نیز به خوبی می دانند که آسمان ایران منطقه امنی برای این پروازها نیست . بنابراین به هیچ عنوان سعی نمی کنند بار دیگر این روش جاسوسی را بیازمایند .

در عین حال اگر کشوری بخواهد دست به فعالیت های جاسوسی بزند به هیچ عنوان آن را رسانه ای نمی نماید .  به عبارتی دیگر وقتی خبر جاسوسی یک کشور رسانه ای می شود معنای آن چنین است که امکان جاسوسی از این طریق فراهم نبوده و نیست ! .

بر همین اساس نیز خط تبلیغی رسانه ای به کار می افتد تا با بلوف های سیاسی – تبلیغی – تهییجی چنین القا نمایند که ما چنین و چنان کرده ایم . در حالی که مثل این قضیه مصداق سگی است که هم پارس می کرد و هم دم می جنبانید به این معنی که پارس می کنم پس هستم و دم می جنبانم یعنی می ترسم ! .

گذشته از موارد فوق الذکر تلویزیون گون آذ سعی در القای این مسئله داشته است که هدف بعدی تجاوز نظامی صهیونیست ها و امپریالیست ها ، کشور ایران است .

قبل از هر امری بایستی این نکته را یادآوری نمایم که ما ایرانیان علی الخصوص آذربایجانیان چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور به هیچ عنوان از این موضوع استقبال نمی کنیم و هیچگاه اجازه  نمی دهیم بیگانگان به هر بهانه ای به سرزمین ما حمله نمایند و سرزمین ما را آماج گلوله و بمب و خمپاره سازند . حالا اگر عده ای مثل گون آذ نشینان تمام غیرتشان در شیشه های ودکای روسی با چیزبرگر مک دونالد آمریکایی جمع شده است ، باید گفت : خیلی خوش غیرتید . !

تقریبا تمام آذربایجانی ها دریافته اند که گوناذ نشینان بخش از سیستم تبلیغاتی و رسانه های زنجیره ای غرب هستند .

بالطبع دامن زدن به چنین شایعات و خبرهای مجعولی برخاسته از هدف های تبلیغاتی و جنگ روانی غرب می باشد که پشیزی ارزش ندارد . تنها دست آورد این نوع خبرپراکنی این است که مردم بیش از پیش با سیمای وطن فروشانه و خائنانه این مدعیان دروغین وطن پرستی آشنا می شوند .


July 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی