سوریه : کشتاری به نام «عدرا».
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

ناهض حتر نویسنده و روزنامه نگار اردنی ساکن عمان مرکز مطالعات جهانی سازی، 18 دسامبر 2013 منطقه : خاورمیانه و آفریقای شمالی مضمون : جنایت علیه بشریت، جنگ ایالات متحده _ ناتو تحلیل : سوریه http://www.mondialisation.ca/syrie-un-massacre-nomme-adra/5362048 تا رسیدن به آنسوی ساحل تا خندیدن به قاتلان تا دویدن به سوی زن او فرصت زیستن داشت «فراری» بوریس ویان اهل سوریه و نامش نیظر حسن مهلان است. او مهندس بود و در یکی از کارخانه های شهر کوچک کارگری عدرا کار می کرد. او به اتفاق همسرش میسون و چهار فرزندشان در یک مسکن اجتماعی زندگی می کردند. دلم می خواست آنهائی که داستان قهرمانی آنها را تعریف کرده اند، خودشان را معرفی کردند تا نامشان برای همیشه در قلب ما حک می شد. در رویاروئی با حضور ناگهانی پانزده هیولای وهابی از شبکه های اطلاعاتی سعودی در مسکن محقرشان، زن و شوهر با هم تصمیم می گیرند که به همراه فرزندانشان را خودکشی کنند...حرکتی در حد شرافت انسانی در برخورد با بربریت که معمولا می بایستی وجدان جهانیان را بیدار سازد! برای این خانواده، هیچ نیازی نیود که در مورد سرنوشتی که انتظارشان را می کشید دچار توهم شوند و حدس و گمان بزنند، زیرا چنین صحنه ای از جمله رویدادهای تکراری سوریه است. شکستن در ورودی، سلاح سردی که خون از آن جاری می شود، غریزۀ آدم کشی افسارگسیخته...سرنوشت آنها با تفاوت های جزئی قابل پیشبینی بود : سر نیظر از بدنش جدا خواهد شد تنها به این علت که به قوم علوی ها تعلق دارد، پیش از یا بعد از تجاوز به همسرش؟ نیظر به روشنی می دانست که او و خانواده اش با چه خطری مواجه می شوند، وقتی در دام قاتلانی بیافتند که خاندان آل سعود برای تصفیۀ قومی دمشق و حومۀ آن از علوی ها، دروزها و مسیحیان فرستاده است. او مصمم بود که چنین خطری را تحمل نکند و از پیش به طرح خاصی فکر کرده بود. او از تجهیزات بازماندۀ از یک سرباز سوری شهید شده چهار نارنجک جمع آوری و نگهداشته بود. برای او تنها کافی بود که ضامن نارنجک ها را بکشد. انفجار نارجک ها موجب شد که او و همسرش و چهار فرزندشان و هشت نفر از هیولاهائی که تشنۀ خون آنها بودند به هلاکت برسند. او در یک لحظۀ کوتاه رفت، با شهامت و سری افراشته. یا مرگ خود خواسته، او زندگی را قربانی کرد، زندگی خودش و خانواده اش را که آن همه دوست می داشت و این چنین بود که حتی یک ثانیه تسلیم تهدید خنجرهای وهابی نشد. در غیر این صورت، چه معنائی به زندگی اش می بخشید که این گونه توسط هیولاهائی با ظاهری انسانی ولی تهی از انسانیت به تسخیر درآمده بود؟ این هیولاهائی که در شهر کوچک کارگری و صلح آمیز عدرا پراکنده شدند تا پیروزیشان را به ضرب غارت، تجاوز، تخریب، آتش زدن خانه ها و کشتار قومی تضمین کنند! این است یکی از داستا نهای کشتاری به نام عدرا (1)(2)، و زمان آن فرارسیده است که بگوئیم که پادشان عربستان سعودی مسئولیت چنین کشتارهائی را به عهده دارد! زمان آن فرا رسیده است تا بگوئیم که اگر در این جهان اندکی وجدان آگاه و عدالت باقی مانده، پادشاه عربستان سعودی و کاروان شاهزاده ها، شیخ ها، و با آنها حاکمان قطر، و به همین گونه رهبران ترکیه باید در دادگاه جزائی بین المللی بخاطر این جنایت محاکمه شوند، و دهها جنایت مشابه به آن که توسط شبهه نظامیانی که توسط آنها تأمین مالی و مسلح شده و به سوریه فرستاده شده اند، به انضمام استفاده از سلاح شیمیائی که عین جنایت علیه بشریت است. در غیر این صورت، مردم سوریه کاملا حق دارد که بخاطر تمام این بی عدالتی هائی که متحمل شده است اقدام کند : هزاران کشته، غارت تمام اموالشان، تخریب زیربناهایشان، و تروریسمی تمام هستی کشور را به مخاطره انداخته است... برای رسانه های سوری زمان آن فرا رسیده است تا رویدادها را به شکلی که هستند روایت کنند، و فهرست کشتارها را در تمامیت شقاوتی که در کار بوده به زبان بیاورند و از زبان رسمی و خود داری های سیاسی اجتناب کنند، و واقعیت شنیع را به شکلی که هست به آگاهی عمومی برسانند. حقیقت انکار ناپذیر این است که عربستان در سوریه آتش جنگ را بر پا کرده و به تخریب گستردۀ کشور و تصفیۀ قومی دامن زده است. مطمئنا، ارتش ملی سوریه مقاومت می کند و به پیش می رود، ولی هیچ ارتشی در جهان نمی تواند مردم سوریه را در سراسر کشور محافظت کند به ویژه در مناطقی که هنوز تحت تصرف مهاجمان وهابی وابسته به شبکه های القاعده به سر می برد. از هم اکنون، سوریه باید درخواست کمک فوری به تمام جهان بفرستد، و ما همگی باید گفتار حاکم را افشا کنیم که سعی دارد این جنگ را به عنوان یک جنگ خانگی بین اپوزیسیون و رژیم معرفی کند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است : «جنگ برای تصفیۀ قومی توسط عربستان سعودی علیه سوریه»! زمان آن فرارسیده است که مخالفان میهن دوست _ که آزادی فکری شان را حفظ کرده اند _ در رابطه با جنگ که برای قتل عام قومی توسط عربستان سعودی علیه سوریه سازماندهی شده، موضع خودشان را روشن کنند و بین شهروند سوری و خائنان تفکیک قائل شوند، و بی اتلاف وقت به جبهۀ میهن دوستان علیه بربریت بپیوندند. در سوریه، مدت های مدید است که موضوع اصلی به هیچ عنوان نه اصلاحات است و نه تغییر و تحول در قدرت بلکه ضرورت فوری همانا مقابله با بربریت است. زمان آن فرا رسیده است که آنهائی که هنوز اندکی هوش و خرد برایشان باقی مانده در لبنان، عراق، اردن، فلسطین و در تمام جهان عرب از نتایج سوریه عبرت بگیرند. زمان آن فرا رسیده است که از حساب و کتاب های سیاسی روزمره و نازل فاصله بگیرند زیرا شمشیر های وهابی، سلفی، تکفیری از نیام هایشان بیرون کشیده شده و آماده است تا بشریت را در سوریه و سرزمین های دیگر تهدید کند. آنها با کشتار علوی ها، مسیحی ها، دروزها، اسماعیلی ها و دیگران آغاز کردند، و سپس به سراغ لائیک ها خواهند آمد...سپس به سراغ سنی هائی خواهند آمد که رویکرد مذهبی آنها را نمی پذیرند...به سراغ سنی هائی خواهند آمد که کراوات می زنند و ریش هایشان را می تراشند...سپس به سراغ بریگادهائی خوانند رفت که به شبکۀ آنها تعلق ندارد...سپس به سراغ آنهائی خواهند رفت که به قانونیت بریدن کراوات اعتراض می کنند...دور باطل جهنمی و کشتارهائی که به طریق اولی با سلاح سرد صورت می گیرد بی پایان است! زمان آن فرار رسیده که رهبران ایالات متحده و اروپا از منافع شرکت های چند ملیتی قطع نظر کنند و به خطراتی بیاندیشند که کشورهایشان را تهدید می کند، خطراتی که از وقتی که این هیولاها را از بند آزاد کرده و با پترودلار پول و اسلحه برایشان تأمین کرده اند تمام تمدن بشری را به مخاطره انداخته اند. هیولائی که درندگی آن هزار بار بیشتر از نازی ها است. هیولای وهابی _ سلفی _ تکفیری _ سعودی _ القاعده ای با تمام اختلافات داخلی، نازیسم قرن بیست و یکم است. نازیسمی بدون مغز! نازیسمی در حال زوال از دیدگاه تاریخی سیاسی و فرهنگی که علیه منطقۀ ما آزاد شده و توسط امپریالیسم تالمودی تغذیه می شود و توسط شبکه های گوناگون این امپریالیسم تالمودی آلت دست قرار می گیرد : یهودی- صهیونیسم، یهودی_مسیحی و اکنون یهودی-اسلامگرا! زمان آن فرا رسیده تا کمی تأمل کنیم و به پیغامی که نیظر حسن مهلان مهندس سوری برای ما بر جا گذاشته بیاندیشیم! ناهض حتر 16.12.2013 مقالۀ اصلی : ال-اخبار https ://www.al-akhbar.com/node/197097 یادداشت : در عکس بالا : تروریست ها سر می برند و در خیابان های شهر کارگری عدرا به نمایش می گذارند 17 دسامبر 2013/ساعت 18 و 29 دقیقه http ://www.elmarada.org/politics/important-news/35753 گروه های تکفیریست حملۀ خشونت باری را علیه شهروندان شهر کارگری عدرا در 20 کیلومتری شمال شرقی دمشق آغاز کرده اند. و ساکنان را از خانه هایشان رانده و ده ها نفر از آنها را با سلاح سرد به قتل رسانده اند. بر اساس آخرین گزارشات تعداد قربانیان از حد 100 نفر فراتر رفته است... بازماندگان می گویند که تقریبا 1500 نفر مسلح از «جبهۀ ال-اسلام» [جبهۀ اسلامگرا به رهبری زهران الوش] و از «جبهۀ ال نصرت» و به همین گونه صدها نفر که از پیش از مناطق همسایه به این بهانه که به زور مجبور به نقل مکان شده اند نفوذ کرده بودند، به ژاندارمری ملی، بیمارستان شهرداری، نانپزی صنعتی...حمله کردند. مهاجمان اهالی و کارمندان دولتی را یا تیرباران کردند و یا با دشنه کشتند...صدها نفر را سر بریدند و سرهای بریده را روی ستون های میدان تجاری آویزان کردند. بازماندگان از کشتاری حرف می زنند که در شقاوت سرآمد تمام کشتارهای دیگر بوده است... عکسی که در این مقاله منتشر شده مقدما زیر عنوان «عملیات بریدن سر علوی ها و فرزندان ابن آل القامی در شهر کارگری عدرا» توسط دولت سالامی در عراق و سوریه منتشر شده است. موضوعی که کاملا انحرافی است زیرا تمام سوری ها بی هیچ تفکیکی هدف قرار گرفته شده بودند، هویت قربانیان شهر کوچک عدرا که توسط رسانه های محلی اعلام شده این واقعیت را ثابت می کند. این که بگویند تنها علوی ها و شیعیان هدف گرفته شده بودند، تنها یکی از اهداف را نشان می دهد : که سرانجام در جنگ مذهبی در سوریه توفیق داشته است. در این رابطه باید یادآور شویم که این کشتار مانند کشتارهای دیگر توسط هیچ سازمان بین المللی آن را محکوم نکرد و همچنان با آگاهی کامل از ماجرا در دروغ پردازیهایشان پافشاری کردند. از این پس آگاهی نداشتن از واقعیت ناممکن است.
December 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی