سومین دیدار دوست
یلدا مفید خبرنگار آزاد یلدا مفید خبرنگار آزاد

 

خبر

 

 برپایی  سومین شب شعر،نگرش  یا نقد ،ظنز وموسیقی زیر فرنام « سومین دیدار دوست» در شهر ولفسبورگ کشور آلمان.

پاغنده های فولادی وسفید ابر های سرگردان چهره ابی آسمان شهر اوتوشتات یا ولفسبورگ کشور آلمان را پوشانیده بود،روز کوله بار خستگی اش را می بست وشام سرزنده واستوار بساط شادی هایش را می گسترید.

در همین گیر ودار دوره تسلیمی روز وشام ، سروده سرایان، نویسندگان ، ادبیات شناسان افغان از گوشه وکنار کشور های هالند ، انگلستان وشهرهای آلمان به سوی صالون زیبای که باچراغهای پر جلایش، پوسترهای رنگین وسنگین ، شمعهای نور افشان وگلسبدهای گل های رنگارنگ آزین شده بود می شتافتند تا در سومین  نشست شب شعر وادب زیر نام « سومین دیدار دوستان» اشتراک ورزند . 

سومین شب شعر، نقد  ، طنز وموسیقی در شهر ولفسبورگ کشور آلمان به ابتکار بانو ساغر مژگان ، شاعر وگرداننده موفق به تاریخ ۲۹ ماه جون سال جاری به اشتراک ، سروده سرایان، ادبیات شناسان ، طنز پردازان وشخصیتهای فرهیخته فرهنگی وادبی کشور بر پا گرید.

در این شب شعر وسروده که سومین دور برپایی آن بود ، جناب عابد نجیب مستشار وزیر مختار سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در برلین، سلیمان راوش نویسنده وپژوهشگر، هارون یوسفی ژورنالیست وطنز پرداز،نور الله وثوق منتقد وسروده سرا، دکتر حمیدالله مفید ادبیات شناس ، منتقد وطنز نویس، بصیر حید سناریست، هنرمند وطنزپرداز، سروده سرایان برجسته کشور چون : بانو کریمه ملزم پرکار، غفران بدخشانی ،محمد زرگرپور مسعود زرآب،اشکان بلدی ،لینا نبی زاده،مریم هاتف ،احسان نیازی ،مهر انگیز ساحل،پرویز آرزوونقیب صادقی برخی از سردبیران سایتهای افغانی چون:فیاض نجیمی و شاهپور طهماس شکسته ،بهروز جوادی سردبیر مجله (پیشگامان)، کبیر امیر خطاط و نقاش برجسته ،اسدالله کشتمند نویسنده وپژوهشگر، کبیر هروی ومحمد فاروق نوازنده گان چیره دست واستاد احمد ولی سازمان دهنده محفل اشتراک نموده بودند، در فضای استثنایی فرهنگی برپا گردید.

برنامه را بانو مژگان ساغر سروده سرا وگرداننده موفق با خوانش قطعه سروده ی از خودش گشایش داد وسپس از جناب عابد نجیب مستشار وزیر مختار سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در برلین خواهش نمود تا با ایراد بیانیه یی این نشست را رنگینی بخشند.

جناب عابد نجیب با ایراد بیانیه یی گفت: افتخار دارم که در چنین نشست فرهیخته فرهنگی که در آن بهترین وبرجسته ترین نویسنده گان ، شاعران وادبیات شناسان کشور حضور دارند ، اشتراک می نمایم، تلاش مشترک ما در راه  رشد  واعتلای فرهنگ کشور یک وظیفه مقدس ویک کار موثر وارزنده خواهد بود.

جناب عابد نجیب در رابطه  به نقش محافل فرهنگی در بیرون از کشور که با وجود دشواری های مالی سازماندهی می گردد ، یاد آور شددو در زمینه های گوناگون فرهنگی وادبی سخنرانی کرد.

سپس بخش شناسایی  ونقد ونگرش بر کتاب  گزیده ای شعری « باغ در پاییز » اثر گرانبهای بانو کریمه ملزم پرکار آغاز یافت ، که در این بخش نخست بانو کریمه ملزم پرکار  در باره گزیده ای شعری اش معلومات ارایه نمود، سپس دکتر حمیدالله مفید ادبیات شناس ، نگرشگر وطنز نویس، نگرشی را زیر عنوان«گذر شتابنده بر گزیده ی شعری «باغ در پاییز» » که در باره این اثر تهیه دیده بود برخواندو لایه های تابنده وسخنهای ناگفته اثر را به گونه ای مسلکی بر شمرد .سپس جناب نور الله وثوق نیز تقریظی را که در باره این اثر اماده کرده بود به خوانش گرفت.

بعد بانو  مژگان ساغر بخش دوم نشست را با قطعه شعری زیبای  رنگ وروی شاعرانه  وعاشقانه بخشید ودر بخش خوانش شعر وسروده قدم بگذاشت،نخستین شاعری که در این پهنای بیکران پرواز شاعرانه نمود،  غفران بدخشی بود که باخوانش سه قطعه شعر محفل را بال وپر شاعرانه داد ، سپس محمد زرگرپور شاعر سنگین سخن که تا حال چندین مجموعه ای شعری داردو از شهر هامبورگ آمده  بود با خوانش یک غزل جالب و دو قطعه شعر ناب ورسا چهره نشست را چراغانی ساخت.پس از جناب زرگرپور ، مسعود زرآب شاعر با نام ونشان که تا اکنون دو گزیده ای شعری به چاپ رسانیده است  واز کشور هالند رنج سفر را متحمل شده بود با خوانش سه قطعه شعر تازه وناب نشست را گلباران ساخت،سپس بانو مهر انگیز ساحل دو سروده اش را دکلمه کرد ، که طرف رویکرد همه قرار گرفت.

اشکان بلدی شاعر ، ادبیات شناس ، در باره شعر وضد شعر گفتمان جالب ادبی را به راه انداخت که فضای نشست را پژوهشی ساخت.بانوی شیرین سخن لینا نبی زاده ، رگ گلبرگهای شعر را نشتر زد  ودوسروده ای ناب را با بوی وطعم بهاری به خوانش گرفت.

در این هنگامه ، بانوی سخنور وگرداننده سرفراز مژگان ساغر با دکلمه سروده ای جالب خودش فضای نشست را معطر وگلباران ساخت،سپس بانومریم هاتف با دکلمه سروده های نابش فضای نشست را صاف ورسا نمود.شاعر رنگین سخن احسان نیازی ، سروده سرای بی مانند وشیرین بیان پرویز آبرو و وشاعر هنر نگرنقیب صادقی  به نوبه سروده های ناب وسره ای شان را برخواندند.که با کف زدنهای حضار بدرقه وهمراهی گردیدند.

سپس نشست به سوی نان شام که با خوراکه های متنوع تدارک شده بود دعوت گرید.

پس آن  ساز ونوا آغاز شد که جنابان : کبیر هروی و محمد فاروق با اجرای ستار وطبله  به فضای   آهنگین ودلچسپ نشست افزودند.

در این هنگام سلیمان راوش پژوهشگر ونویسنده در باره شعر وضرورت برخورد، دگرگون با شعر امروزی سخنرانی نمود.

سپس بخش طنز وفکاهی سرایی آغاز شد ، که در گام نخست هارون یوسفی سه قطعه سروده طنزی اش را به خوانش گرفت که با کف زدنهای ممتد بدرقه گردید.

 بصیر حیدر با ارایه چند پارچه طنزی بسیار جالب مونولوگ محفل را شاد وسرحال ساخت.

سپس دکتر حمیدالله مفید سروده ای طنزی اش را زیر نام «درد دل خوری گل» بر خواند که طرف دلچسپی ورویکرد همه قرار گرفت.

در پایان یکبار دیگر بصیر حیدر با ارایه شش فکاهی جالب تمثیلی محفل را چنان جالب ودلچسپ ساخت ، که گلهای خنده در لبان همه نقش ونگار جاودانگی بخشید.

نشست با گرفتن عکسهای یادگاری در فضای بی مانند شور وشادمانی وتایید به پایان رسید.

جا دارد تا اینجا از کار برجسته وفروزنده جفت توانا : بانو مژگان ساغر واحمد ولی که سازماندهی این نشست را رایگان وبا مصارف شخصی خود ودوستان شان  به دوش گرفته بودند ، یاد اوری گردد.

 

 


July 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها