سیاه دانه درمان برای هر بیماری بجز از مرگ
حسینه رووفی حسینه رووفی

 

 

 

سیاه دانه و روغن آن موثرترین و مفیدترین چیزی است که برای تقریباً هر بیماری، الرجی یا حساسیت و حتا بیماری های جدی مانند نفستنگی (asthma ) ، شکر یا دیابیت، اختلالات در سیستم دفاعی بدن، زردی یا  (hepatitis) ،ایدز (AIDS)   و حتا سرطاندارو میباشد. حدیث بخاری شریف هم این موضوع را تایید میکند که سیاه دانه درمان هر مرض به غیر از مرگ است. این گیاه یکی از مهم ترین و بزرگترین شفا بخشِ هر زمان  بوده و به شیوه های مختلف و موارد گوناگون مانند تقویت سیستم دفاعی بدن، تصفیه خون، و حمایت از طول عمر سالم مورد استفاده قرار میگرفت.

 

اسمِ بیالوژیکی سیاه دانه (Nigella sativa)  میباشد که عمدتاٌ در مناطق مدیترانه و سایر مناطق دیگر جهان از جمله عربستان سعودی، افریقای شمالی و بخش های از آسیا نیز کشت میشود. سیاه دانه برای اولین بار در مصر شناخته شد و از فواید آن در کتاب مقدس انجیل نیز ذکر گردیده است. دانشمندان یونانی در قرنِ اول  سیاه دانه را برای معالجۀ سردردی، بندش بینی، درد دندان، و کرم های روده توصیه مینمودند. دانشمند معروف مسلمان ابن سینا در کتاب خیلی مهشور و مهم خود که تا هنوز در دنیای طبابت ارزش خود را دارا است، در بارۀ سیاه دانه چنین گفته که این دانه باعث تحریک انرژی مثبت بدن انسان میشود و به همین طریق باعثِ رفع خسته گی جسمی و روحی میگردد.

 

سوال عمده خلق میشود که چرا سیاه دانه این قدر مفید است؟ اکثریت بیماری ها و پرابلم های صحی ما به علت عفونت و تخریب وجود انسان توسط میکروارگانسم ها مانند بکتریا ها، ویروس ها، پرازیت ها و فنجیها صورت میگیرد. سیاه دانه با خاصیت که دارد میتواند تعاملات بطی و یا سریع سیستم دفاعیه بدن را تنظیم کند و بدین طریق در درمان بیماری های مزمن الرجیکی و هارمونی کمک میکند. همچنان سیاه دانه سیستم میتابولزم  بدن را حمایت میکند، سیستم هاضمه را تنظیم میکند و شکر خون را پایان میآورد. برعلاوه سیاه دانه برای اخراج کرم ها و پرازیت ها از روده نیز استفاده میشود. ناگفته نباید گذاشت که برای آرامش برونشیت ها ( سینه یا شش ها) و سرفه، ازدیاد شیر مادران، آرامش عصاب، تقویۀ موها، و جلوگیری از چین و چروک پوست نیز مفید میباشد.

 

طرق استفادۀ  سیاه دانه:

 

ازسیاه دانه درمواردمختلف به طرق و مقادیر  مختلف استفاده میشود. به حیث مکمل کنندۀ رژیم غذای یک قاشق چای خوری سیاه دانه دو بار در یک شبانه روز توصیه شده است. مقدار استفاده سیاه دانه وابسته به این است که آیا برای وقایه استفاده میشود یا برای معالجۀ امراض. در یکی از مطالعات دانشمندان درشهر میونیخ جرمنی تقریباٌ 600 مریضِ که الرجی یا حساسیت داشتند 500 میلیگرام روغن سیاه دانه را دو بار در یک شبانه روز صرف میکردند. بعد از مدت سه ماه 85 فیصد بیماران کاملاٌ صحتیاب شدند. همچنان استعمال روغن سیاه دانه به روی جلد برای ریماتیزم، درد مفاصل پوکی استخوان نیز استفاده میشود.

 

باید یادآور شد که استفاده از سیاه دانه و روغن آن اصلاً عواقب جانبی ندارد و هر شخص به هر سن و سال که باشد ازین ادویۀ درمان بخش استفاده کرده میتواند. ولی چون سیاه دانه شکر خون را پایان میآورد، اشخاصِ مبتلا به مرض شکر پایان و خانم های حامله در استفادۀ این دانه باید زیاده روی نکنند و یا زیر نظر داکتر از آن استفاده کنند.

 

 درترکیب سیاه دانه 21 فیصد پروتین ها میباشد که از 15 امینواسید های مختلف ترکیب گردیده و از آن جمله 8 امینواسید های ضروری میباشد که توسط وجود انسان تولید نمیگردد و باید از طریق غذا به بدن انسان برسد. از جملۀ یکی از امینو اسید های که در ترکیب سیاه دانه موجود است بنام (Arginine) یاد میشود که رول عمده در نشو و نمای جنین در بطن مادر را به عهده دارد. 38 فیصد ترکیبات سیاه دانه کاربوهایدریت ها اند، مانند مونوسکاراید ها ( مالیکول های منفرد قند)، پلی سکاراید های غیر نشاستوی که منحیث منبع خوب فایبر های رژیم غذایی بشمار میرودند. 35 فیصد آن را شحمیات نباتی  غیرِ مشبوع تشکیل میدهد مانندِ لینولیک اسید، اولیک اسید  که از جملۀ شحمیاتِ غیر مشبوع و ضروری به شمار میرود و در خود بدن انسان تولید نمیگردد، و بقیه آن را عناصرِ کلسیم، آهن، جست، مگنیزیم، پوتاشیم سلینم، ویتامینA ، بیتا کراتونین ، ویتامین (C, B2, B) تشکیل میدهد.

 

تحقیقات و مطالعاتِ علمی زیادی در رابطه با سیا ه دانه و خواص آن از سال های 1959 عیسوی به این طرف در پوهنتون های بین المللی جهان صورت گرفته و مضامین و دست آورد های زیادی در این زمینه به چاپ رسیده است. در سالِ 1960 دانشمندانِ مصری به اثبات رسانیدند که ترکیبات مغلقِ سیاه دانه باعث بزرگ ساختن و توسعه دادن نل های تنفسی و شش ها میگردد که به همین سبب برای مرض اسما یا نفس تنگی خیلی مفید واقع میگردد. به همین طور ساینس دا نان جرمنی به اثبات رسانده اند که سیاه دانه خاصیتِ ضد بکتریایی و فانجی ها را دارد.

 

دانشمندان و داکترانِ بیالوژی سیستم دفاعیه و سرطان خبر دادند که سیاه دانه مغزِ استخوان را تحریک میکند تا حجراتِ بیشتر دفاعیه یا انتی بادی ها را تولید نماید و همچنان مقدارِ تولید انترفیرون ( که حجراتِ نارمل را از تاثیراتِ تخریبی ویروس ها، بکتریا ها، پارازیت ها نگاه میکند) را بیشتر میسازد و حجراتِ سراطانی و تو مور ها را از بین میبرد.

 

دانشمندان امریکایی اولین راپورِ رسمی و جهانی خود را در بارۀ خصوصیتِ ضد تومور روغنِ سیاه دانه در سالِ 1978 پخش کردند.

 

 اشخاص صحت مند باید نیز از خوردن سیاه دانه یا روغن آن صرفه نکنند، بخاطریکه غذا های امروزی را که ما صرف میکنیم تقریباٌ همۀ شان غیر طبیعی و هارمونی میباشد و بدن ما پر از رادیکال های ( حجراتِ که دارای مالیکول های اند که اتوم های شان تعداد مساوی الکترون چارچ منفی و پروتون چارچ مثبت را ندارند و در کوشش تعامل با هر نوع مواد میباشند تا بتوانند تعداد الکترون های خود را پوره نمایند. ولی این تعاملات با مواد گوناگون به وجود انسان مضر ثابت میگردد) که باعث مرض سرطان میگردد، میباشد. شحم یا Fatty Acid  ضروری که در سیاه دانه موجود است قابلیت یکجا شدن با رادیکال های مضر و سرطانی را داشته و آنها را از وجود اخراج میکند. همچنان سیاه دانه در ترکیب خود بیتا کروتین (Beta Carotine) را دارد که این ماده حجرات غیر نورمال را از بین میبرد.   

 

در سال 1986 دانشمندان عرب یک آزمایش را بالای دو گروپ اشخاص انجام دادند که یک گروپ به مقدار یک گرام دو مرتبه در یک شبانه روز سیاه دانه میخوردند و گروپ دیگر بدون آن. معاینۀ خون  شمار لیمفوسایت ها ( حجرات دفاعیۀ خون) پیش از آزمایش و بعد از 4 هفته بالای همۀ اشتراک کننده گان اجرا شد و نشان داد که اشخاصِ که برای 4 هفته سیاه دانه گرفته اند تفریباً 72 فیصد حجرات دفاعیۀ خون شان افزایش و فعالیت شان به شکل طبعی ازدیاد یافته است. نتایج این آزمایش در سال 1993 توسط داکتران پوهنتون طب کنگ فیصل تأئید گردید.

 

آزمایشات دیگری در سالهای 1960 و اخیراً در سال  1993 در هند وستان ماده(Nigellone ) را در سیاه دانه دریافت نموده که مانع افراز هستامین ( هارمونِ که توسط انساج مختلف بدن در هنگام واکنش در مقابل حساسیت های گوناگون مانند استما افراز میشود) میگردد. به همین دلیل اشخاص مبتلا به حساسیت های گوناگون و نفس تنگی با گرفتن سیاه دانه صحتیاب میگردند.

 

تحقیقات حیرت انگیز دیگر که توسط  دانشمندان هندی در سال 1991 بالای موش ها صورت گرفته بیانگر این است که در سیاه دانه  موادی وجود دارد که احتمالاٌ از یک زنجیر درازِ  (fatty acids) ترکیب شده و قادر به جلوگیری فعالیت حجرات سرطانی (Ehrlich ascites carcinoma EAC) و (Dalton's lymphoma ascites DLA) اند.  موش های که این حجرات سرطانی تزریق شده بودند و سیاه دانه داده میشدند صحتمند و تندرست به زندگی نورمال خود ادامه دادند.  ولی موش های که حجرات سرطانی بدون سیاه دانه داده شدند سبب مرگ شان گردید. از این رو دانشمندان به نتیجه رسیدند که در سیاه دانه مادۀ وجود دارد که باعث از بین بردن یا غیر فعال ساختن حجرات سرطانی میگردد.

 

در سال 1992 محققین پوهنتون فارمسی داکاه بنگلدیش خاصیت ضد بکتریایی سیاه دانه را کشف نمودند. این خاصیت در روغن سیاه دانه بیشتر مشاهده میگردد و به شکل مقایسوی از 5 نوع انتی بیوتیک های معروف ( امپیسپلین، تیتراسیکلین، کتری میکسازول، خینتوماسین و نالیدکسین اسید) قوی تر و موثر تر میباشد. همچنان ناگفته نباید گذاشت که سیاه دانه خاصیت ضد التهابی را داشته و مخصوصاً برای آرتروز ( ورم مفاصل و استخوان ها) و ریماتزم بسیار مفید میباشد. بر علاوه سیاه دانه برای ازدیاد شیر مادران شیر ده خیلی مفید میباشد.

 

روی این همه شواهد و نتایج باید برای تندرستی و صحت کامل خود و فامیل خود باید استفادۀ سیاه دانه را در رژیم غذایی خود علاوه نمایم و از فواید زیاد ان بهره مند شویم.


July 5th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي