شام رباعی و شصتمین سالگرد تولد محمد عمر ننگیار در مسکو
نوید روز نوید روز

 

شام روز جمعه به بر اثر سعی کمیته ی فرهنگی مرکز کاری جامعه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه ، شام رباعی برپا گردید که به تحرُّم شصتمین سالگرد تولد محمد عمر ننگیار، فرهنگی فرهیخته ی کشور ،معاون ومسوول کمیته فرهنگی دیاسپور افغانها، ویژه شده بود.

در محفلی که بدین مناسبت در تالار دیاسپور افغانها ،درمنزل سیزدهم کورپوس سوم مرکز تجارتیافغانها در مسکو دایر شده بود،جمع کثیری از نویسنده گان افغانی و روسی، و شخصیت های اجتماعی و سیاسی افغان شرکت ورزیده بودند، ابتداء نجیب الله شینواری آتشه ی فرهنگی سفارت افغانستان درمسکو، طی بیانیه افتتاحیه به تَبَع سلف، سفَط ِ دوستی افغانستان وروسیه  را در آزمنه ی تاریخ  گذشته به مستمعین محفل باز نموده و برگه هایی از آن را برون آورد.سپس غلام محمد جلال رییس دیاسپور افغانهای مقیم فدراتیف روسیه صحبت کرد و در زمینه ی کارکرد های فرهنگی دیاسپور افغانها و هم چنان نقش مرکز کاری جامعه سراسری افغانها به مثابه پل دوستی میان دوکشور روشنی انداخته  گفت که، سعی به خرج خواهد داد تا در بر طرفی هر دشواری ای که در منسد راه این دوستی شکل گرفته است مضایقه نکند.

 وی از آقای ادوارد خاندیکوف شاعر رباعی سرای روسی و سکرتر اتحادیه نویسنده گان شهرو ولایت  مسکو، به خاطر این که در ان شب رباعیاتش را برمیخواند اظهار تشکر نمود و وی را با اهدای تحفه ای از جانب دیاسپور، مورد تقدیر قرار داد.

آقا ی جلال هم چنان از زحمت کشی  دکتور رحمت الله روان،  دانشمند سخت کوش افغان که رباعیات آقای خاندیکوف را به زبان دری برگردانی کرده بود تشکر نمود . در این راه به وی آرزوی موفقیت کرد واز خدا عزاسمه خواست که حَسبَت  زحمتش را اعطا فرماید. بعدا آقای ادوارد خاندیکوف به ستیژ دعوت شد و پیام تبریکات اتحادیه نویسنده گان شهر و ولایت مسکو را به مناسبت 23 فبروری روز مرد درروسیه،عنوانی غلام محمد جلال به خاطر حمایت از کارکرد های فرهنگی در دیاسپور افغانها و تامین روابط فرهنگی میان نویسنده گان روسیه وافغانستان برخواند و آن را به وی تقدیم داشت.

در پیام به کار های دیاسپور افغانها تحت رهبری غلام محمد جلال صریحا اشاره شده  وتذکار گردیده است که اتحادیه نویسنده گان شهر و ولایت مسکو به خوبی درک می کند که دیاسپور افغانها در استحکام دوستی فرهنگی دو کشور نقش بایسته ای را ایفا کرده است.

قرار بر آن شد که در محفل ، ابتدا شاعران افغان به خوانش آثار شان بپردازندوبعدا محفل را با شنیدن رباعیات و موضوعات گرامیداشت از شصت سالگی آقای ننگیار خاتمه  داده دهند.

در ابتدا آقایون اجمل سخی،غورځنګ،نصرت ،یحی چاوش ، حاجی خان کوچی ،اولگا پاولوفنا سکر تر مسوول اتحادیه نویسنده گان مسکو و خانم عبدییف شاعر افغانستان دوست روسیه ، شعر های شان را برخواندند.

در محفل مذکور که توسط داکتر علی کریمی دانشمند افغانی گرداننده گی میشد،سپس از آقایون ادوارد خاندیکوف و داکتر رحمت الله روند دعوت صورت گرفت تا رباعیات و ترجمه ی آنها را به استماع  حاضرین برسانند.

اقای خاندیکوف بیش از سی رباعی اش را خواند وآقای داکتر روند با خوانش هر رباعی برگردان شده آن رابه زبان فارسی  تقدیم علاقمندان رباعی کرد.نکته ی  جالب در بخش رباعیات این است که آقای روند به خاطر ترجمه ی رباعیات خاندیکوف به دری-فارسی کار در خور ستایشی را مبنی بر این که رباعیات رابه شعر ترجمه کرده انجام داده است. در بسیاری  از رباعیات قافیه  و وزن رباعی هم با در نظر داشت نزاکت ها و زیبایی شناختی شعر دقیقا مدنظر گرفته شده وبرعلاوه، سلاست و روانی  در زبان ترجمه از محسنات دیگر کار برگردان کننده است که باید به نیکی از آن یاداوری کرد.

اقای ادوارد خاندیکوف شاعر و فرهنکی تفننی نیست.او مرد فرهیخته ایست که صمیمت وتلطف شاعرانه وی که از الف  به ادبیات سرچشمه گرفته است ، بر علاوه کلام ملایم و هنرمندانه اش ساختار شخصیت شاعرانه ی او را می سازد ، بل در تارو پود هستی تنیده وشعر را به احساس درونی به مثابه ی عنصری از وجودش مبدل کرده است.

او درقالب های مختلف شعر،  تجربه های پخته  را با سلاست تمام  بر مدار تفکر ودیگر اندیشی در فدراتیف روسیه و  در فرهنگ وزبان این سرزمین به آزمایش گرفته و آفریده های ماندگاری  را تقدیم جامعه فرهنگی کشورش نموده است.

آقای خاندیگوف به جهت استمالت  کلام وزبان  شسته ی شاعرانه  اش  از سرودگران موفق  سرزمین روسیه  محسوب می گردد که صاحب چندین اثر مستقل هست و در سازمان اجتماعی  اتحادیه نویسنده گان شهر و ولایت مسکو بر مسند سکرتریت این اتحادیه دارای مقامی می باشد.

رباعی ، مانند سایر زبان های زنده ی دنیا یکی از عرصه های  مهم شعر در زبان روسی  نیز هست که از فارسی بدان راه یافته  ومردم روسیه  با چندین ترجمه  از رباعیات فارسی و یه ویژه رباعیات خیام به این بخش شعر دلبستگی فروان دارند ،این امر سبب شده که  سُرایش رباعی در میان شاعران روسی به گونه ی گسترده مروج گردد و خاندیکوف یکی از آن ها می باشد.  جالب این است که در زبان روسی نیز به آن نام رباعی داده اند وزیر همین نام تجاربی را تقدیم جامعه می کنند.آقای خاندیکوف  بدون ریبّت ،یکی از جمله کسانی است  که در این عرصه ید طولا دارد.ویژه گی کار آقای خاندیکوف در رباعی سرایی این است که روح و روان طبیعت  رباعی سرایان فارسی در ان به خوبی حفظ گردیده است.از جمله چند تا از رباعیاتی راکه  فاطیما عنوان داشتند سرشار از تصویر وخیال شرقی اند.

با ختم شام رباعی حول وحوش نشست آن شب به تحرّم  شصتمین سالگرد محمد عمر ننگیار ویژه گردید و در آغاز هیات اتحادیه نویسنده گان  شهروولایت مسکو که مشتمل بر عده ی از مسوولین و اولگا پاولوفنا سکرترمسوول آن اتحادیه بود پیام های صادر شده از جانب رییس اتحادیه نویسنده گان ، کلوب ادبیات  سریبرینیا لیره، از جانب آقای خاندیکوف و اولگا پاولوفنا خوانده شد و مدال اعلی  نقره یی گومیلوف ، از جانب اتحادیه نویسنده گان شهر و لایت مسکو به محترم محمد عمر ننگیار به پاس خدمات شایسته اش در راستای کار های فرهنگی در مسکو، اعطا گردید.

همچنان پیام اتحادیه سینماگران افغانستان توسط داکتر همایون مروت،برخوانده شد و پیام تبریکی کانون بین المللی رشد هنر و فرهنگ افغانستان توسط داکتر شاه محمد گویا رییس آن کانون قرائت و بنابر خواست آقای گویا توسط نجیب الله شینواری به ننگیار اهدا گردید.پیام های شبکه رادیوتلویزیون آریانا، ریاست  عمومی مطابع دولتی  به نام آزادی ، ریاست عمومی رادیو تلویزین ملی  افغانستان، پوهاند مجاور احمد زیار ، رحمت الله روند ، داکتر شمس سینا از کانادا، روزنامه نوید روز چاپ مسکو«فاروق فردا»، ببرک ارغند نویسنده ،قادر مسعود ژورنالیست، شکرالله رحمانی  فرهنگی، و بهمن فردا دوست کوچک آقای ننگیار نیز بدین مناسبت رسیده بودند که به ذکر نام های ایشان اکتفا گردید.

در ختم محفل  باریس یکی از اعضای هیات رهبری اتحادیه نویسنده گان شهر و ولایت مسکو،که بر علاوه سرایش شعر در  نواختن گیتار و اجرای آهنگ هم مهارت دارد،به استقبال شصتمین سالگرد  تولد محمد عمر ننگیار آهنگ های  جالب و شنیدنی ای را اجرا کرد اشعار و تصنیف های آن آهنگ ها از اولگا پاولوفنا و ادوارد خاندیکوف بودند.

گفتنی است که آقای محمد عمر ننگیار نویسنده و فرهنگی شناخته شده کشور که در طنز نویسی  دسترسی خوبی دارد،چند سال قبل  یک اثر مستقل طنزی اش را به نام «ّپه ده څه شوی دِي؟» در شهر مسکو به زیور طبع آراسته کرد.غیر از آن دهها طنز دیگر نیز دارد که در مطبوعات افغانستان و روسیه به نشر رسیده اند . ننگیار صاحب در نظر دارد که آنها را  به حیث اثار مستقل کتابی آماده چاپ ونشر نماید.

آقای ننگیار در زمان کار در رادیو تلوزیون ملی افغانستان ،به مثابه نویسنده پشتو کار می کرد و فلا یسرف که دهها اثر مُسوَعی  را برای برنامه های داستان های دنبادله دار آن وقت که یکی  از برنامه های پر شنونده آن زمان بود نوشته کرده و دهها اثر از شهکار های ادبی جهان را از زبان فارسی به پشتو برگردانی کرده است که در رادیو به نشررسیده  ومورد توجه همگنان واقع شده اند.

گر چه او کارش را  در رادیو وتلویزیون از هنر آغاز وبا بازی کردن نقش در چندین نمایشنامه تلویزیونی و غیره دنبال کرد اما با روی آوردن به رشته نویسنده گی که در آن استعداد قابل ملاحظه ای از خود نشان داد و موفقیتش را مشاهده نمود، از کار هنر به سوی ادب رفت و تا امروز  در آن تجربه آزمایی می کند.

آقای ننگیار ژورنالیست شناخته شده در عرصه تلویزیون است که در این رشته بر علاوه آموزش های اکادمیک کار های عملی هم کرده است.

ننگیار بر علاوه کار فرهنگی در آموزش  آداب مولانایی نیز کار هایی را آغازیده و در این راستا نتایجی را هم یابیده که یکی از آن برخورد هایی از در موانست وی با  پیرامونش هست .وی حتی با احقاد هم  می خواهد ، بذاذری به وثیقت برساند .این است غُنیت تجارب چند دهه یی زندگی یک انسان متواضع و شکسته که ننگیار توانسته است آن را در خود بیازماید.تا جایی که دیده می شود او سعی به خرج می دهد تا در این  راه مُکنَت و استطاعتی حاصل نماید. از خداوند برای آقای ننگیار مظاهرت و معونت تمنا داریم.

 

پیام روز نامه نوید روز به مناسبت شصتمین سالگرد محمد عمر ننگیار

دوست عزیز محمد عمر ننگیار،فرهنگی فرهیخته ،

به وضوح روشن، شایان  درک است که کارکرد ها وآفریده های فرهنگی تان در درازنای  زمان کاری از رادیو تلویزیون تا مثابت  معاونیت و مسوولیت کمیته فرهنگی  دیاسپور افغانها درفدراتیف روسیه ، مالامال از کیاست وحصانت شما دوست عزیز است که همیشه درخشنده گی خود را به مصداق جوهر پاکیزه الماس تجلی می دهد. کاروآفریده های فرهنگی  شما که بر حَسَب  مُطاوِعت فکرَتِ آزاد و ودیعت جَهد و عَهد تان استحالت پذیرفته ، وثیقتی اند پراز تنسم ملاطفت جمال ، مووالات کمال وخالی از معادات با احقاد.که همگنان بر آن حجت می گذارند.

از تلاش امروزی تان به خوبی دیده می شود که از آغاز کار تا امروز، به باور قوی توان گفت ،هر آنچه  در هر مقطعی که بر ضمان تان گذاشته شده است به جهت به سررسانی آن ،کشتی سعی را بدون استبطاء ومماطلت ، به حرکت میاندازید. قَد أستَکرَمَت. این کاری است ودستاورد ،نه آفتاب را در صحابه صیف پوشانیدن . امید واریم که این دستاورد تان همیشه درکف تان باشد واجر لازم آن نصیب تان.

ننگیار عزیز،

 بدون مبادرت به سَریرَت،مؤکَدا در خور یادهانی می دانیم که تألف به آفریده های هنری شما اَحّبِِِبَ حَبیبِِکَه، خواست درونی هر خواننده و علاقمند شما می باشد واین بهترین نماد تعرف شما به  استحکام شاخسار درخت گشن بیخ فرهنگ  افغانستان به حساب می رود.

بناء، شصتمین سالگرد تولدی تان را به مثابه همکار سابقه دار قلمی روزنامه نوید روز و یکی از هواخواهان وعاملان حرکت  کشتی سعی در بیکرانه گی لیس الانسان الی ما سعی، به شما تبریک وتهنیت میگوییم و از خداوند عزّ اسمه برای تان طول عمر و سلامتی کامل استدعامی کنیم.

فاروق فردا 

هیات تحریر روز نامه ی نوید روز


February 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها