شاهزاده چارلز : درگیری‌های سوریه به دلایل اقتصادی است!
ارسالی صمیمی ارسالی صمیمی

                

               

شاهزاده چارلز در سخنانی خطاب به اعضای ارشد مجمع اسلامی لندن مدعی شد که دلیل اصلی درگیری‌های سوریه، تنگناهای مالی و عدم اداره مجمع اقتصاد است.

 به نوشته روزنامه دیلی میل، شاهزاده چارلز، پسر ارشد ملکه انگلیس، دلیل درگیری‌های سوریه را عدم مدیریت منابع طبیعی دانست. وی همچنین دلیل دیگر درگیری‌ها و جنگ‌ها در عرصه جهانی را نیز مشکل اقتصادی دانست.

چارلز که اخیرا از شکست در طرح بازنشستگی انگلیس شدیدا انتقاد کرده بود، گفت: ما در انگلیس با انواع چالش‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم که ریشه در مشکلی مشخص دارند. این مشکل ریشه بسیاری از درگیری‌های اخیر در جهان نیز هست و آن کم شدن منابع طبیعی اصلی است. اگر این منابع تمام شده و طبق بنیانی پایدار مدیریت نشود،‌ تاثیر سوئی بر امنیت غذایی و انرژی خواهد گذاشت.

پائول فلین، عضو حزب کارگر پارلمان انگلیس، اظهارات شاهزاده چارلز را وهم آلوده و عجیب خواند.

وی گفت که شاهزاده چارلز زیاد در خصوص سیاست داخلی انگلیس صحبت کرده،‌ اما اظهار نظر درباره سیاست بین‌المللی که بسیار خطرناک است، بسیار عجیب است. او باید پیش از در دست گرفتن قدرت یاد بگیرد که دهانش را ببندد.

سخنرانی چارلز در مجمع اقتصاد جهان اسلام در لندن، بسیار مناقشه ‌آفرین بود.

چارلز در پایان گفت که هم در قرآن و هم در انجیل، وظیفه مقدسی بر دوش انسان‌ها گذاشته شده است که آن محافظت از زمین است.


October 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی