شما خود قضاوت کنید !!!
فضل الرحیم رحیم خبر نگار آزاد فضل الرحیم رحیم خبر نگار آزاد

 

 

 

در جریان مرور سائت های انترنتی برای افغانستان ، در حال خواندن عناوین درشت خبرها در سائت رادیوی آزادی  بودم که ناگهان عنوانی ، توجه ام را به خود جلب نمود و آن اینکه ( جان سوپکو: ایالات متحده چندین ساختمان را گم کرده که فکر می کرد در افغانستان ساخته شده اند )

با خواندن این سرخط روی آن کلیک کردم تان متن کامل را بخوانم که متن کامل آن قرار ذیل است  :

22.10.1391

مفتش خاص ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید: ایالات متحده چندین ساختمان را گم کرده که فکر می کرد در افغانستان ساخته شده اند.
جان سوپکو به روز پنجشنبه گفت: او نمیداند که این ساختمان ها زمانی ساخته هم شده باشند.
« ما چندین ساختمان را که فکر می کردیم در افغانستان ساخته شده اند، گم کرده ایم. من نمیدانم این ها کجا رفته اند، اما شاید هم که هیچگاهی ساخته نشده اند. »
برای نخستین بار پس از تعیین شدن به مقام مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه جولای سال 2012، آقای سوپکو در یک سخنرانی علنی به روز پنجشنبه گفت: فساد اداری، پلان گذاری های نا مساعد، مشکل امنیت و پرسش ها در مورد پروژه های بازسازی، از چالش های اند که ایالات متحده در بازسازی افغانستان با آن روبرو است.
به گفته او، اگر موسسات به درستی در مورد برنامه های ساختمانی و ایجاد سهولت های تازه در افغانستان پاسخ ندهند، ایالات متحده با خطر ضایع شدن میلیارد ها دالر روبرو خواهد شد.
جان سوپکو می گوید: واشنگتن برای تلاش های بازسازی افغانستان، روزانه در حدود بیست و هشت میلیون دالر مصرف می کند.

 

من حرفی ، تبصرهء ویا گفتنی در مورد فوق ندارم فقط می خواهم تا خود با خواندن این متن مشت نمونه خروار درمورد آنچه در کشورما گذشته ، می گزرد ، در حال گزر است و یا خواهد گذشت قضاوت کنید که میهن ما افغانستان ، نتها گاو شیری برای مفسدین ملی ، دزدان ملی ، فساد پیشه گان ملی ، غاصبین ملی زمین است بلکه بهترین جزیرهء کسب عایدات نامشروع و سیاه برای مفسدین بین المللی ، دزدان بین المللی ، فساد پیشه گان بین المللی می باشد .

 

13-0-2013


January 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها