شهادت هزاره های پاکستان ورسالت هزاره های جهان
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

 

اکنون که شهادت سیستماتیک هزاره های پاکستان روند غیر قابل توقف را در پیش گرفته ودر طول این  یک سال اخیر، هزاران  انسان هزاره را به کام مرگ فرستاده، و متأسفانه این طرح شوم مصوب در تاریکخانه ها ی تحجر و واپسگرایی، برای طراحان سیاه دل و مسخ شده ی از انسانیت، نتیجه ی مطلوب داده، شتاب بیشتر گرفته است.

حال سوال این است که رسالت  هزاره های جهان چیست؟

چه طرحی می تواند سد این سیل بنیان افکن باشد؟

رسالت عالمان دین چیست؟

ارباب سیاست چه باید بکنند؟

صاحبان قلم و اصحاب اندیشه چه رسالتی دارند؟

هزاره های جهان چه باید بکنند؟
البته می توان  بر این سوألات هزاران گزاره ی دیگر را نیز اضافه نمود. اما اگر عملا قدمی برداشته نشود و درد مندانه بدنبال درمان درد نباشیم، میلیون ها  گزاره ی دیگر هم اگر اضافه شود،  نه حقیقت - که کشتار سیستماتیک هزاره باشد-  عوض می شود  و نه  ذره ی از درد ها کاسته می گردد و نه زخمی مرحم می پذیرد.

بنابر این، بیایید دهان ها را بیبندیم و کمر همت را قامت غیرت ببستیم و چشم ها را دیگرگونه بشوییم  تا بصیرت خدای گونه خلق شود و قلم  ها یک کلمه بنویسند و فریاد ها  یک صداگردند آنان چنان عظیم وپرطنین گردد که پژواکش عرش خدا  را بلرزاند و قضا و قدر را  از نو رقم زنند.

لذا رسالت هزاره های جهان، اعم از اصحاب اندیشه و ارباب سیاست و خلق الله و پوستین خدا بدوشان هبوط کرده ی  در زمین،  این است که بازوها را باهم گره زنند و شانه به شانه ی  هم در یک جاده مستقیم وحدت در سپیده دم خدا آگاهیی وخدا گونه دیدن به سوی سرنوشت خو د نوشته حرکت  نموده زمان شناسانه فریاد عدالت را بر گوش زمان بخوانند و وجدان های جمعی بشریت را به داوری فرابخوانند و در یک حرکت جهانی و با اتکاه به خروش انسانی و درد مشترک قومی وانسانی، این طوفان بنیان افکن را سدکنند و سحر ساحران تاریک اندیش و مسخ شده انسان نماهارا باطل نموده  سرنوشت خود نوشته ی عزتمندانه و انسانی را بر پیشانی خورشید حک کنند.

این قلم، باربار نوشته است. و این بار نیز دردمندانه می نویسد که اگر هزاره های جهان امت واحده نشوند و من ها«ما» نشوند و مشت ها با هم گره نبندند و دلها یک نگردند وگام ها در یک جاده ی وحدت گام برندارند و  زمان شناسانه فریاد نکنند و وجدان های جمعی بشریت را بیاری فرانخواهند، این کشتار هرگز متوقف نخواهند شد.

 سوگمندانه واستخوانسوز بگرییم و درد مندانه باید فریاد کنیم:

ای هزاره های جهان بدانید که کشتار سیستماتیک هزاره های پاکستان فقط برای قتل و کشتار هزاره های پاکستان طراحی نشده بلکه بعد از پاکستان نوبت دیگر هزاره ها در اقصی نقاط جهان فرا می رسند.

پس ای هزاره های جهان  بیایید همه با هم به رسالت جهانی خود عمل کنیم یعنی برای نجات نسل هزاره ی  امروز و فردا و فرداها،  باهمه باهم: متحد شویم و من ها «ما» شوند و این «ما» مأموریت دارد که  درشعاع خرد جمعی راه نجات را جستجوکنند.

در یک حرکت همدلانه ی جهانی، باخروش انسانی، وجدان های جمعی بشریت را بیدار نموده برگوش شان اذان دفاع از انسانیت را بخوانیم.

همه ی دهان را بانام خدا  برمحور نجات نسل انسان به پژواک در آوریم.

باحضور در نهاد های جهانی حقوق بشر و ارایه اسناد تصویری ونوشتاری  از قتل ها و نسل کشی  بشر، آن نهاد های جهانی حقوق بشر وبشردوستان وانسان های جهان اندیش را جهت نجات نسل انسان،  به کار های عملی واداریم.

فقط و فقط یک راه وجود وآن این است که اتحاد جهانی و عمل جهانی.


January 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي