شوخی با عناوین رسانه ها
فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

 

 

طنزگونه های از قلم فضل الرحیم رحیم

 

 رادیوی آزادی می نویسد :

- اردوی امریکا شرکت «کام ایر» را در لست سیاه شامل ساخت .

 مردم می گویند :

- امریکا هنوز هم در عصر سیاه و سفید قرار دارد ، بی خبر از اینکه دنیا رنگا رنگ شده .

رادیوی آزادی می نویسد :

- «انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، باید قابل پذیرش باشد»

مردم می گویند :

- مهم پذیرش شماست، پذیرش وعدم پذیرش ما هیچ مهم نیست برای ثبوت به انتخابات سالهای گذشته مراجعه نماید .

رادیوی آزادی می نویسد :

- حدود 700 تن تروریست بدون محاکمه در زندان های پاکستان زندانی اند.

مردم می گویند :

- برای ما تعداد داخل زندان  بدون محاکمه ویا با محاکمه در پاکستان مهم نیست بلکه آنچه مهم است آنهایکه آزاد هستند باید آمار شان صادقانه ارایه شود .

رادیوی آزادی می نویسد:

- شماری از عساکر ناتو پس از 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند .

مردم می گویند :

- در موجودیت مقامات فساد پیشه ما صلاحیت ماندن و رفتن به اختیار شماست . مقصد زیاد قصه رفتن وماندن را به گوشهای خسته ما نخوانید .

رادیوی آزادی می نویسد:

- میزان مرگ و میر مادران در افغانستان کاهش یافته است .

مردم می گویند :

- اما مرگ و میر فرزندان شان در حوادث مختلف افزایش یافته است .

 

 

25/01/2013


January 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان