شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!
فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

  

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- صدور برق ایران به افغانستان افزایش می یابد .

مردم می گویند :

- با افزایش برق ایران به افغانستان ،مع الخیر ما هیچ وقت صاحب بند برق تولیدی خود ما نخواهیم شد همان محتاج که بودیم محتاج تر خواهم شد .

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- سازمان ملل: افغانها در یک سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار رشوه پرداخته‌اند .

مردم می گویند :

- جالب است سازمان ملل متحد از پرداخت رشوه دقیقاً آگاه است اما اینکه چقدر این رشوه را رشوه خوران داخلی و چقدر آنرا رشوه بران خارجی نوش جان کرده اند چیزی نمی داند .

بی بی سی برای افغانستان نوشت :

- هشدار وزیر تجارت نسبت به کاهش صادرات افغانستان .

مردم می گویند :

- او برادر ، هوش و فکر صادر کننده های قوی در صادر کردن اسعار خارجی و مواد مخدربه خارج از افغانستان است که از در و دروازه کمرک نه بلکه به شکل فوق العاده صورت می گیرد .

بی بی سی برای افغانستان پرسیده :

- آیا دست یافتن به صلح در افغانستان در شش ماه آینده ممکن است؟

مردم پاسخ میدهند :

- این هم به سلسله همان قصه های مفت است که در سالهای قبلی برای دل خوشی مردم بیچاره گفته شده پاکستان هیچ وقت مانند مرد قول نداده بلکه همیشه وعده داده . حیف پول که در سفر کرزی به همین مناسبت به مصرف رسید.

رادیوآزادی نوشت :

- فردوس: حکم رییس جمهور در مورد جلوگیری از مصارف بیجا عملی می شود.

مردم می گویند :

- تجربه نشان داده هروقتیکه حکومت در موردی می گوید که تصمیم اش را عملی و تطبیق می کند ، مردم عاجل می فهمند که آن تصمیم هیچ وقت عملی و تطبیق نمی شود . در مورد مصارف بیجا هم حکم ریئس جمهور هیچ وقت عملی نمی شود .

رادیو آزادی نوشت :

- «میزان حضور زنان در ادارات دولتی افغانستان کاهش یافته است»

مردم می گویند :

- در هیچ کشور دنیا تاریخ تکرار نمی شود جز در کشورما . از بی برنامه گی حکومت به عقب گرد متوسل شده .عنقریب حضور مردان هم کاهش خواهد یافت .

 

 

09/02/2013


February 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان