نوشته نذیر (ظفر) نوشته نذیر (ظفر)

 

 

                 سدنی – آسترالیا   12/31/12

 

 

چرا به گریه من اعــــــتنا نمیداری

چرا  بحال دل من وفــــــا نمیداری

جوانیم همه در کوی انتظار گذشت

ز بار موی سفیدم حـــــــیا نمیداری

دل غریب مرا از چه مــیدهی آزار

تو ترس ازغضب کــــبریا نمیداری

گناه ما بخدا غیر عشق چیزی نیست

چرا تو دست ز جورو جفا نمیداری

مپرس از من ازین بیشتر که دلتنگم

طبیب  ما که   نباشـــی دوا نمیداری

 

 

 


December 31st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان