علائم پیروزی انتخابات حکومت اسلامی !
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

حسن روحانی درروز شنبه 25 خرداد 1392 از طرف آنها انتخاب و رئیس جمهور شد . حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی حکومت اسلامی و نایب رییس اسبق مجلس اسلام ، است . حسن روحانی از مسئولین اصلی سرکوب کوی دانشجویان ؛ درزمان قیام کوی دانشجویان گفته بود : دانشجویان معترض باید تکه تکه میشدند ....!

 

با اتتخاب حسن روحانی ؛ تمام غرب و بریتانیا و فرانسه و...خوشحال ونعشه شدند . اسرائیل هم گفت : سیاستهای کلان را خامنه ای مشخص میکند !؟ همزمان کارهای دیگری هم انجام شد . شایعه دستور آزادی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از طرف رهبر صادر شد . این تنها علامت سمت وسوی استحاله نبود ؛ هرچند اگر هم واقعی باشد ظاهرا یادشان رفته ؛ اصلا چرا حبس شدند که حالا برای آزاد شدنشان کف بزنند وکف کنن ! نوشتند که بیش از 50 درصد تهران رای داد . رای های گمشده دوره قبل هم پیدا شد . اگر این مردم دوست دارند تا هی رای بدهند و جشن بگیرند و تکرارچهارساله حماسه های مقام عظما را چراغانی کنند.....پس غرب هم حق دارد که شاد باشد و کادوی این پیروزی را با خون دیگران تقدیم حسن یا حسین.... کند !

 

 

با پیروزی روحانی وجشن و شادی و چراغانی....یک حمله موشکی دیگر درخاک عراق اتفاق افتاد . بازهم کشته از اسیران مجاهدین دربازی مثلث شوم ارتجاع ! این هم علامت است، فقط رنگش فرق میکند. رنگ خون با رنگ بنفش و سبز و.....خلاصه فقط رنگش فرق میکند. کیس آمریکایی مجاهدین خلق در باتلاق عراق بیشترازاین حرفها برای بازیگران سود دارد . دراین سومین حمله شخص کوبلریا مامور بد به کنگو رفته است ولی افرادش هنوز و هرروز گشت میزنند و البته درزمان حمله مثل ارتش آمریکا ناگهان غیب میشوند . با کشته شدن 2 عضو زندانی دیگر مجاهدین وزخمی شدن دهها نفردیگر ، خانم مریم رجوی هم خواهان بازگرداندن قربانی ها به قتلگاه قبلی یعنی سلاخ خانه اشرف شد ! انگارکه خرمخش را گاز زده باشد و شاید هم برایش عادت شده است ازهمان جنس عادتی که مردم خوششان میآید . کاری به پیام سیاسی حمله موشکی ندارد . حکومت اسلامی درجشن است ، غرب به فکرتامل با حکومت اسلامی است ؛ روحانی اصلا فکرنمیکند و این وسط کشته های تازه گم شده اند !

 

 

هرچهارسال یک حماسه سیاسی را کشف میکنند ؛ کهریزک را تجربه میکنند ؛ رای میدهند و بعد میروند خانه و تماشا میکنند . چهارسال بعد بازی را با سقف خواسته های کمتر مثل سریال دنبال میکنند . حملات و کشته های اسیران مجاهدین درباتلاق عراق هم یک عادت شده است. تیترهای محکومییت های تخمی.....جیغ های بنفش مسعود ؛ مسعود ؛ مریم مریم...این هم ادامه بازی است ، این 2 کشته هم یک کادوی ناقابل ازطرف نظم نوین برای همان خط استحاله ای که بدنه مجاهدین وانسانهای اسیر قراربود خرج آن شوند . چراغ سبز با دولت آمریکا ؛ مجری یا قصاب حکومت اسلامی و صاحب تعزیه هم رهبرعقیدتی ؛ کشته و زخمی هم از انسانهای اسیر......این یعنی عدالت و تقسیم کار توحیدی یا سرمایه داری !

 

 

من خیلی بدم ، مزدورم ؛ بی سوادم ، بی ادبم ؛ سیاسی نیستم ؛ عصبانیم و خلاصه خیلی چیزم....ولی تا وقتی از جان و زندگی اسیران مجاهدین قیمت این خاله بازیهای تکراری را میگیرند ؛ به هرسه ضلع شوم نظم نوین و ولایت فقیه و رهبرعقیدتی باید فریاد زد ؛ کافی است مادرقحبه های قرمساقِ ؛ جاکشِ ، دیوسِ ؛ بی شرفِ ؛ حیوان...! البته با عرض معذرت از تمام حیوانات . نمیخواهم سیاسی و مودب واینا... باشم و این کشتارهای استحاله نشان با محکومییت های بی خاصییت و شعارهای تخمی " مسعود و مریم " برایم عادت شود ! من نمی خواهم و نتوانستم با لشگر کاسبها تنظیم کنم ؛ حالم بد است رفیق . همین .

 

 

جواد نقاشان ازکشته های امروز لیبرتی 15.06.2013

 

کلثوم صراحتی

 


http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42478:2013-06-15-17-06-18&catid=21:2010-01-17-21-49-36&Itemid=366


http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/06/130615_mgh_ir92_iran_election_final_result.shtml

 

http://www.radiofarda.com/archive/news/20130615/143/143.html?id=25018271

 

http://www.zakerinews.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C/

 

 

 


June 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی