علت افزایش مواد مخدر در کشور چه میباشد؟
فرهاد فرهاد

 

 

دگر مگو که خرمن ما را کدام صاعقه سوخت

دگر مگو بر این کاروان که شبیخون زد

مگو چه اهریمنی آتش فساد افروخت

مگو کی برد تاراج هستی ما را

و بر سر چه دکانی نهاد و چند فروخت

که من شناخته ام دزدهای قافله را

در این اواخر خبری توسط یک نهاد در رابطه به افزایش کشت کوکنار به نشر رسیده در آن گفته شده کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته بیست و هشت فیصد افزایش را نشان میدهد و افغانستان در این رابطه ریکارد جهانی را قائم کرد. میافزاید در ولایات بلخ، فاریاب که کشت متذکره در سالهای گذشته به صفر رسیده بود در سال جاری دوباره کشت و نود فیصد در ولایات هلمند، کندهار، ارزگان و غیره کشت شده است.

خواستم در این رابطه و سایر رویدادهای مهم هفته سوم و چهارم ماه عقرب سال 1392 خورشیدی دیدگاه مردم و آگاهان امور را خدمت خواننده گان گرامی قرار دهم.

مردم می گویند کشور گشایان بیش از چهار دهه میشود زیر بهانه های مختلف جنگ اعلان ناشده و تحمیلی را از خارج کشور راه اندازی نموده اند که افزایش کشت ترافیک و قاچاق مواد مخدر بخش عمده آنرا تشکیل میدهد و با تشدید نمودن بحران مشروعیت از تدویر جلسه بن اول تا الحال زیرنام تدویر جلسات و انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی پارلمانی توانستند کشور جنت نشان ما را به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، میدان نبرد کشورهای متخاصم، آزمایش انواع ایدولوژیها، سلاح های پیشرفته زمینی و هوائی، بازار مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان زیر بهانه مبارزه با مواد مخدر، تروریزم، هراس افکنی، حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر، احیا و بازسازی مبدل سازند.

اگر چنین نیست پس چطور می تواند هزاران تن مواد مخدر در نقاطی که قوت های امریکایی، بریتانیایی، کانادایی و غیره مستقر هستند از راه زمین و هوا به امریکا، اروپا، آسیا و غیره انتقال گردد؟

مسدود نکردن چهل هزار مدارس در آنطرف خط دیورند که پنج میلیون تن توسط یک صد و بیست هزار تن به حمایت ادارات استخباراتی یک عده کشورهای منطقه و جهان که آموزش و پرورش داده میشوند غرض انجام حملات انتحاری ماین گذاری روی جاده، کشتار افراد بیگناه سرزدن ها و محاکمه صحرائی، اعزام میشوند. مبدل شدن پاکستان به مرکز آموزش و پرورش هراس افکنی ،تروریزم، مداخله صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما، عدم توجه به تقویه قوای مسلح از ناحیه سلاح های پیشرفته زمینی و هوائی، کنار زدن افراد مسلکی مجرب دلسوز به وطن از نقاط کلیدی، اعمال نفوذ هراس افکنان و ادارات استخباراتی در نقاط کلیدی قوای مسلح عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت فساد اداری، غصب میلیونها هکتار زمین های دولتی و شخصی توسط غاضبین زمین و غیره از عواملی اند که زمینه بسترسازی را برای مافیای بین المللی و داخلی مساعد ساخته، آنها با استفاده از عایدات سرشاری که از این ناحیه دارند توانسته اند این جنگ خونین و تباه کن را شعله ورتر سازند با تأسف که در این جنگ تحمیلی میلیونها تن هموطنان بیگناه قربانی هوس های قاچاق بران مافیای مواد مخدر، ادارات استخباراتی و کشورگشایان شده کدام سودی بدست نیاورده در مقابل زورمندان، جنگسالاران، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، کمپرادورها، عاملین فساد، ناقضین حقوق بشر، غاضبین میلوینها هکتار زمین، مقامات فاسد دولتی توانسته اند شهرک ها بلندمنزل ها، قصرها، تجارت خانه ها، ترانسپورتهای هوائی زمینی، شرکت های بزرگ را در داخل و خارج اعمار نمایند از همین لحاظ است تا آخرین قدرت نمیخواهند که صلح و ثبات واقعی در کشور تأمین گردد.

آقای اوباما در جریان صحبت اخیرش گفت ما نمیخواهیم دست آوردهای خود را در افغانستان از دست دهیم و ما افغانستان را فراموش نمی کنیم یکبار دیگر به مرکز تروریزم مبدل شود. مردم میگویند ده ها میلیارد دالر از پول مالیه دهنده گان امریکا و سایر کشورها بنام کمک در کشور ما سرازیر شد به هدر نمیرفت امروز شما حق داشتید از دستاورد حرف زنید. با تأسف که افزایش کشت کوکنار، گسترش تروریزم، فساد گسترده، غصب چهار میلیون هکتار زمین به واسطه گماشته گان شما در تمام بخش ها سایه افکنده است از این لحاظ به گفته های شما مردم باور ندارند.

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا پیمان خریداری پانزده فروند هلیکوپتر میگ هفده را که به ارزش سه صد و چهل و پنج میلیون دالر برای قوای مسلح افغانستان عقد گردیده بود لغو کرد. جنرال طاقت علت آنرا خشنود ساختن نظامیان پاکستانی خوانده میافزاید وزارت متذکره به هیچ وجه حاضر نیست که دوستان دیروزی خود را از خود آزرده سازد. آگاهان امور میگویند اگر سردمداران پنتاگون و قصرسفید بخصوص سناتوران جمهوری خواهان با انجام بازی دوگانه مانع تأمین صلح و ثبات در کشور ما نمیشدند امروز مافیای بین المللی مواد مخدر و داخلی توان کشت دوصد و نه هزار هکتار زمین را در کشور ما پیدا نمیکردند.

سه هفته قبل سه نفر از یک فامیل از کابل به طرف هرات روان بودند در حصه قره باغ بازار غزنی توسط طالبان پایین، تلفنی خواستار پنجصد هزار دالر امریکایی از پدر آنها شدند. پدر آنها نتوانست پول متذکره را پیدا کند، طالبان بعد از سه هفته هر سه تن را سر زده، در یک بوجی زیر یک پل در ساحه ولایت میدان وردک انداخته بودند. از دو نفر مذکور هر کدام سه اولاد و دو اولاد باقی مانده. بیست و هشت روز از عروسی یک تن دیگر آن نو سپری شده بود.

بازرگانان افغانی از ناحیه اخذ اخاذی های غیرقانونی توسط مسئولین بندر تورخم اظهار نگرانی نموده اند مردم می گویند بازرگانان پاکستانی جلغوزه سیاه از ولایات جنوبی به نرخ پائین خریداری بعد از پروسس به مارکیت های جهان به مارک پاکستان صادر سود فراوانی بدست میاورند. اداره حرکت یا سرمایه گذاری علت کاهش سرمایه گذاری را نسبت به سالهای گذشته کشت مواد مخدر، افزایش ناامنی، و گسترش فساد در ادارات دولتی میخواند. معین عواید گمرکات وزارت مالیه یکی از عوامل عمده کاهش فیصدی عایدات را بازبودن مرزها بین کشور و همسایه ها یعنی پاکستان و ایران میخواند میافزایند ما زمانیکه بعضی از شرکت های را مالیه نپرداخته اند بسته مینمائیم سایر ادارات ذیربط دوباره آنها را باز می نمایند. در حالیکه رئیس بانک مرکزی از افزایش یک میلیارد دالر در ذخایر اسعاری خویش خبر میدهد. خلیل صدیق رئیس بانک بین المللی میگوید یکی از عوامل عمده بی ثبات شدن پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ، واردات سالانه افغانستان ده میلیارد و صادرات از کشور ما به خارج کشور کمتر از یک میلیارد دالر میباشد. در حالیکه مردم ما تدویر و دعوت جرگه ها و لویه جرگه را از زمان میرویس خان هوتک تا الحال بزرگترین افتخارات نیاکان خویش دانسته اما دعوت سه هزار تن را که بیش از نود فیصدشان به نسبت عدم آگاهی نداشتن سواد، فشار زورمندان جنگسالاران، مافیای مواد مخدر، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، مداخله ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان صلاحیت اتخاذ تصمیم گیری را نداشته در مورد عقد توافقات بین امریکا و افغانستان یک بازی ریاکارانه خوانده میافزایند بجای مصارف صدها میلیون افغانی از بودجه دولت جامعه مدنی اهل خبره و سایر دانشمندان استادان که خواهان یک افغانستان سربلند آزاد و مترقی میباشند باید دعوت میشدند.

حامد کرزی از گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دعوت نموده که در جرگه مشورتی اشتراک نماید. این دعوت زمانی صورت می گیرد که گروه طالبان با انجام حملات انتحاری در چهارراهی پوهنتون تعلیم و تربیه نزدیک به خیمه لویه جرگه به تاریخ 25/8/1392 ده ها تن را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی ساخته. در این جریان هفده عراده موتر دولتی و شخصی نیز از بین رفت. مردم می گویند در حالی که قوت های امنیتی از تأمین امنیت کامل بعد از ایجاد کمربندهای امنیتی به اشتراک کننده گان جرگه مشورتی وعده داده بودند علت آن چیست که انتحار کننده توانست موتر را غرض انفجار در کمربند اول امنیتی برساند؟

حامد کرزی در جریان صحبت اخیرش از اشتراک کننده گان توافق نامه امنیتی خواست که توافق نامه را به صورت دقیق بخوانند و به کلی خود را مطمئن بسازند. در صورتی که به منافع ملی کشور باشد آن را امضاء نمایند.

داکتر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی و شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی توافق نامه متذکره را به سود کشور خوانده خواهان امضای آن شدند. داکتر مذکور گفت اگر توافق نامه فوق الذکر امضا نشود افغانستان یکبار دیگر در انزوای جهانی قرار خواهد گرفت.

خلاصه اینکه تجربه جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج بیش از چهاردهه بخصوص دوازده سال اخیر ثابت میسازد که راه اندازی جنگ تریاک یا افزایش کشت قاچاق مواد مخدر در کشور جزء اساسی و عمده کشورگشایان بوده آنها توانستند با انجام بازیهای خونین از جمله تشدید نمودن بحران مشروعیت زمینه کشت هزاران تن آنرا در کشور ما مساعد سازند و عاید سرشاری از آن بدست آرند که با تأسف هنوز هم ادامه دارد.

سوال اینجاست چه باید کرد که از این وضع خونین با کاهش دادن مواد مخدر و هراس افکنی مردم و کشور خونین خویش را نجات دهیم؟ به باور آگاهان امور یکی از راه های اساسی رسیدن به اهداف فوق اتحاد و همبستگی تمام نهادها و شخصیت هایی که وجدان بیدار دارند با جلب همکاری صادقانه نیروها، نهادها، سازمان های منطقه و جهان توان آنرا داشته و دارند که زمینه انتخاب افراد شایسته را به مقام ریاست جمهوری شوراهای ولایتی که در سال آینده پیشرو است مساعد سازند، در غیر از آن با نشر و پخش نگرانی های نمایشی و فرمایشی نمیتوان کشور و مردم خویش را از این گرداب های خون و کوره های آتش و بدنامی جهانی نجات داد زیرا که نیاکان ما گفته اند (پیش بی دردان گریبان پاره کردن احمقیست).


November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات