عید قر بانم نگر
نورالدین همسنگر نورالدین همسنگر


عید قربان مبارک !

ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگو
زنده بر گشتن زکوی دوست شرط عشق نیست

عید هم بهانهء است تا سلام وپیامی وتمنیات نیک قلبی خود را نثار هموطنان عزیز خودنماییم.
آری ٬عید قربان ایام خجسته وپر میمنت وپرشکوهترین جلوهءتعبد در پیشگاه خداوند یکتاست.
طنین گامهای پر ابهت عید که گوش جانها را به نوازش گرفته است در دلهای به انتظار نشسته شور وهیجان تازه بخشیده ومارا بسوی رهایی از همه تعلقات ونجات از رنگهای ریایی که نقش  نا ساز گاری در آنها حک شده است فرا می خواند.
عید قربان یاد آور ایثار وفداکاری های انسان در امر اجرای فرمان الهی است که اندیشهءوالای سر سپرده گی را در راه حق ودستیابی به سعادت وبهروزی انسان در افکار ما پرورش میدهد.
این عید  را که یکی از پاکترین عید ها ونقطه عطف توصل به مدارج عالی رهایی از برده گی واسارت ووابستگی های دنیایی وتجلی سر شار از نیروی انسانی در راه محبوب یگانه است بایستی گرامی بداریم وبطور شایسته از آن تجلیل وبزرگداشت بعمل بیاوریم.
بزرگداشت وتکریم ازین شعایر دیرین ٬انجام قربانی ودستگیری دلسوزانه ومساعدت همه جانبه به هزاران یتیم پا برهنه ودرمانده ٬تهیدستان نیازمند بخاطر کسب رضای خداوند بوده و ما را بخاطر خدمتگذاری صادقانه در راه رفاه وآرامی مردم محروم کشور آماده می سازد.
درین امر مقدس باید عزم وارادهء چون ابراهیم داشت که جهل را بپای حقیقت تابناک ٬رعب وهراس را بپای حق وعدالت ٬تحجرو ساده اندیشی را بپای اندیشهءوالای رهایی انسان به قربانی گرفت ومیراث گرانبهایی را از خود به یاد گار گذاشت.
اجازه بدهید تا بدین وسیله عید قربان را از صمیم قلب به همهء دوستان وعزیزان هموطن تبریک وتهنیت گفته وایام مملواز سرور وشادمانی برای شان  آرزو نمایم.
بگذار!مردم رنجدیدهءکشورعزیزما روز های فرخنده ءعید سعید قربانرا در فضای صلح وآرامش ٬صفا و صمیمیت بی پایان و فارغ از تمامی دغدغه های جاری زند ه گی با همدلی ومحبت فراوان سپری نمایند.
عید سعید قربان به همه هموطنان عزیز در داخل وخارج ازمرز های کشور خجسته ومبارک باد!.


عید قربان آمد و حال پریشانم نگر
بر رخ زردم بیا این داغ هجرانم نگر
بغض غم در سینه ام شور قیامت ریخته
زین قساوت نالهءجانسوز پنهانم نگر
جان به لب آمد زدردجور بیداد فلک
اشک حسرت تا سحر در چشم گریانم نگر 
عید قربان آمد وزخم دلم را تازه کرد
داغهای سینه از چاک گریبانم نگر
پای در بند جفای روز گارم ایدریغ
مانده از صبر و قرار این کنج زندانم نگر
برگ بارم غربت بیچاره گی پژمرده شد
در سراب آباد غم این موج توفانم نگر
دیدهءخسته زدرب انتظارم را ببین
این پریشان حالی واین عید قربانم نگر
هالند-اکتوبر ۲۰۱۳


 


October 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان