فساد اداري ، مسموم کننده مردم افغانستان
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک


دهم دسامبر ۲۰۱۳ لندن
جوامع بشری در نقاط مختلف جهان سیر نابود کردن فساد اداری را پیموده ودر اکثر نقاط جهان هنوز هم فساد اداری موجود است ولې نه به اندازه کشور ما افغانستان ، در افغانستان فساد اداری امروز به یک نوع فرهنګ زیست تبدیل شده وهر کسې در هر اداره دولتی مصروف ثروت اندوزی و خاکستر به چشمان هموطن خودش می زند و به شکل از اشکال مردم افغانستان را از یک سر مسموم ساخته از طفل کوچک تا پیر مرد می فهمد که راهای زیاد به دست اوردن پول و فریب دادن مردم - ازیت وازار در ارګان های ( قضایی - پولیس - امنیت و اوردو ودیګر ادارات ملکی به حد اعلی ان) اوج ګرفته است و همین مرض یک نوع ویروس فراګیر وکشنده است که همه مردم را ملوث ساخته وبه ان مبتلا اند برای نجات ان فقط یک راه وجود دارد وان هم به تصمیم جمعی مردم افغانستان ارتبات دارد در غیر ان افغانستان را به یک بحران سرتاسري و تا سر حد تجزیه می رود  .
در ابتدا می خواهم تعریف مختصر از  فساد اداری داشته باشم ، وبعدا این فساد را کې ها رایج ساخت وبرای چې؟؟  وبعدا چند نوع است -،  و بل اخره یګانه راه ازبین بردن فساد اداری را برای هموطنان عزیزم مطابق به سویه و فهم خود توضیح وتشریح نمایم .
فساد اداری چې است ؟ ؟ 
فساد اداری انحراف از قانون و اعمال قدرت شخصي ونامشروع از مقام و چوکي می باشد. 
ویا سوی استفاده از اختیارات دولتی به خاطر کسب منافع شخصی است .
در ماده سوم قانون مبارزه با ارتشا وفساد  دربند سوم ان چنین می خوانیم (فساد اداری عمل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولتی وثایر موظفین خدمات ملکی به خاطر به دست اوردن اهداف و منفعت های شخصي وګروهی به اشکال ذیل صورت می ګیرد ) .
فساد اداری عبارت است از حیله ونیرنګ های متنوع دولت وحکومت در به کار کیري از (  زور - قوت - مقام وچوکي - شانتاژ - ) توسط افراد واشخاص منفرد کابینه - پارالمان - قضا - پولیس - امنیت دولتی ووزارت دفاع را با سازمانها و ادارات داخلي وخارجي همه را دربر می ګیرند و این فساد از طریق ( اخذ رشوت - اخازیها - تهدید ها - تطمع کردن ها - خویشاوندي - قوم وسمت پرستی - زبان و ملیت پرستی و پارت بازیها وشناخت های شخصی ) متبلور است و رونما میشود
 فساد اداری را به حیث میرات بزرګ و خطرناک ، پاکستانی ها از طریق ( مجاهدین وطالبهای افغانی به حمایه امریکا وانګریز ) به افغانستان انتقال داد و آورد ،در افغانستان فساد اداری از طرف ( حامد کرزۍ وبرادرانش در قدم اول و بعدا از طرف معاونین کرزۍ و ثالثا از طرف وزرای کابینه کرزۍ ومشاورین وي هم چنان والي ها وولسوالها تا امروز به حیث یګانه منبع و سلاح بران علیه مردم عام افغانستان ) استعمال و استفاده می نمایند ، شما خوب دقیق شویدوقت که منبع ویا راس ګنده باشدویا ( سرچشمه خټ ) باشد تمام بدن کنده وپوده ومریض می شود جامعه از الف تا یا از طفل تا پیرمردترین شخص فاسد شده و این فاسد شدن تمام بدنه کشور از شرق تا غرب از شمال تا جنوب را دربرګرفته موسسه ( یو ایس ای ډي )امریکا در مقام اول وبعدا انجیو ها و سفارت های مختلف غربی که تمویل کننده پروژه های مختلف در افغانستان می باشند برای خود شان سرمایه اندوزی می نمایند واز هر قرارداد نصف پول سرمایه ګذاری شده خود شان به حساب خودشان ویا حساب بانکی کشورهای شان دو باره ری اکسپورت می نمایند وبعدا قراردادیان افغانی از یک دست به دست دوم فروخته ومفاد هنګفت را به دست می اورندو همین علت است که همیشه کیفیت کار بسیار پایین می باشد .
بطور مثال سرک حلقه وي کابل به سرمایه ۲ ملیارد دالر باید ساخته شود و ( یو اس آی ډي )شخص را برنده اعلان می کند که مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر را فورا به حساب بانکی مخصوص در دوبۍ ویا در غرب تحویل نماید ومتباقی پول به اقساط به شرکت قراردادی می دهد ودرین جا قراردادی برای اینکه لا اقل ۵ملیون عاید خالص داشته باشد باید اول کارګران ارزان را باید استخدام نمایند وبعدا مواد بې کیفیت را در اعمار این پروژه به مصرف برسانند و به این شکل که قراردادنموده بود از ان نیز یک اندازه کمتر مواد و مساله باب استعمال می نمایند که این پروژه بعد از یک سال ازبین می رود ، چرا این کار می شود وچرا جلو این نوع فساد را کسې ګرفته نمی تواند
 اول به خاطر اینکه دردولت کسانی نیست که چنین جرات داشته باشد که علیه امریکا ویا غرب اقدام نمایند ویا با انها استدلال نمایند .
دوم انهایکه تمویل کننده است به کسې حق نمی دهند که در امورات وپلان ګذاری شان مداخله نمایند .
سوم موسسه ویا اداره نورم وستندرد در کشور وجود نه دارد که از پروژه های که غرب خودشان می سازد وارسی وتفتتیش نمایند  .
چهارم ادارات دولتی ووزرانیز قبلا حق خود را اخذ نموده ودهان شان قلف وخاموش است .
به مختصر باید اذعان کرد که تمام ادارات دولتی و بعدا تمام موسسات خارجی و غربی ها در ( کرپشن ) یعنی فساد اداری دست باز دارندودخیل می باشند و از داخلی کرده خارجی ها زیاد متهم می باشند ودر قدم دوم وسوم موسسات و شرکت های ساختمانی و اکمال کننده در ان دست دارند  من برای شما دو مثال بسیار کوچک را می اورم (( اجمل خواهر زاده اقای جنرال بابه جان خان  ) و پدر ریس شورای ولایتی وردک از شیخ اباد  ......... شخص موتردارد که تانکر های انتقال تیل دارد ) از برکت انتقالات تیل به ولایات از بګرام صاحبان صد ها ملیون دالر شدن ،چې قسم اول تیل را از اندازه معین ان کم بار می کردن میتر ها نیز چنین عیار شده بود - دوم در راه اکثرا تانکر ها دستوری تخلیه می شد وتاوان ان از مرجع اکمالاتی اخذ می شد وبعدا تقیسم دو می شد - سوم اینکه یک یا دو تانکر را در می دادند و در کل ضرب ۱۰ می ساخت که ده تانکر حریق شده و درایوران  ان نیز زندانی می باشند که هم پول دریوران وهم پول موتر ها پرداخته می شد وباز همه پول که از طریق فساد به دست امده بود بین امریکایی و افغان تقسیم می شد و مثل این ده ها چال ونیرنګ ، همه این کار ها را به خاطر ادامه می داد که از یکطرف مافیا فعال باشد - از طرف دیګر دشمنان دولت همیشه خودرا تمثیل کرده بتوانند و ثالثا هم غربی ها وهم دولتمداران کرزۍ وهم ترانسپورت ها صاحبان سرمایه از باد اورده شوند وبعدا در خاتمه دولت بدنام و ضعیف نشان داده شود ویا دعوت هیات طالبها به اورپا ویا دعوت شخصیت های مختلف از کابل به لندن - ویا دعوت چند نفر خاص برای کانفدریشه بازی به جرمنی ویا باز کردن سفارت به طالبها در قطر نیز یک نوع فساد اداری است که دولت جلو انرا ګرفته نه توانست  .
انواع فساد اداری عبارت اند از ::
فساد تصادفی است - فساد تنظیم شده است - فساد کلان است - فساد خورد است - اختلاس است - سرقت است - ازبین بردن اوراق واسناد است - تجاوز از حدود وصلاحیت های قانون است  استفاده از موقف ومقام است - دوری از وظیفه دولتی به خاطر انجام کارهای شخصی است - کتمان حقایق است - جعل اسناد است - اخذ تحایف به خاطر اجرای کارهای مردم - رشوت است  - تعلل بې مورد در اجرای دوسیه های بندیها ومردم - رویه غیر انسانی ونادرست با مراجعن و عارضین - واسطه شدن به مقامهای بلند پایه به خاطر کارهای مردم در بدل پول که این کار را اعضای پارالمان کشور زیاد مروج ساخته است - دخیل ساختن ملاحظات قومی ، زبانی ، سمتی ، جنسي مخصوصا واسطه شدن دختران وزنان مقبول به خاطر انجام کارها .
حال می پردازم به راهای حل مشکل فساد اداری ::::
راهای حل فساد اداری مربوط است به خود مردم افغانستان ، زیرا مردم نقش تعین کننده دارد اګر ریس جمهوراینده کشور را شخص تعین کند که او یک انسان ( مدبر- جدي - متعهد - وطن پرست  مردم پرست - همه پذیر - بی تعصب- پاک یعنې ( که دستانش به رشوت وخون مردم الوده نه باشد ) ،تحصیل یافته - متخصص - سیاست مدار - اقتصاد دان - مسلمان ناب و دشمن دشمنان رنګ ، رنګ مردم  افغانستان باشد ودر ضمن او بتواند امنیت سرتاسري را در کشور تامین نماید - بیکاری را در وطن لغو نماید - بندهای بزرګ برق را بالای در یای ( کنر - کوکچه - هلمند- مرغاب - پنجشیر ) اعمار نماید واین شخص را باید مردم افغانستان در بین یازده کاندید خود شان تشخیص و انتخاب نمایند که از نظر من بیطرفانه می ګویم که این شخص بیچون وچرا اقای (۰ اشرف غني احمد زۍ می باشد )) و او باید برای ریشه کن ساختن فساد اداری در قدم اول (( قووای مسلح ملي را از نو تشکیل - تربیت وتسلیح نماید )) زیرا بیدون یک قووای مسلح مطمن ملی وغیر وابسطه وغیر جانب دار نمی توانیم هم امنیت خود شان را - هم امنیت مردم عادی را - هم امنیت سرمایه داران وتجار وسرمایه انها را -هم استخراج معادن و ساختمان های بند های برق و دیګر پروژه ها را ګرفته بتواند - هم ترقی را - هم نوسازی وبازسازی را - هم معارف وسیواد اموزی را - هم زراعت واقتصاد را وبل اخره بیکاری را ، ازبین برده نمی توانیم ، قووای مسلح باید به دوره مکلفیت دو ساله برګردانده شود تا اینکه از احتیاج - از ګدایی خارجی ها از شانتاژ و تهدید و اخطار امریکا وغرب فارغ شویم ودر قدم دوم باید ولسوال ها والی ها را از یک سر از افسران نظامی زمان دکتور نجیب ا لله که ( ډی ډی ار ) شدن مقررنمایید زیرا انها با هیچ ګروه مخالفیت دست نه دارد ولې ولسوالها ووالی های امروزی همه دبل ګیم بازی می کنند وازین خاطر امنیت سرتاسري تامین نه می شود  ، کار را باید به اهل کار سپرد زیرا  ( ترکانی د بیزو کار نه دی ) .  

December 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي