فساد اداری و غصب زمین بیداد میکند و اما زمامداران کابل فراافگنی میکنند
نویسنده : مهرالدین مشید نویسنده : مهرالدین مشید

 

 

 

زمامداران کابل در پایان حاکمیت شان به رویکرد تازه یی رو آورده و به گونۀ طفره رفتن از تغییرات بنیادی در نظام حاکم به نوعی فراافگنی ها آغازیده اند تا با خاک انداختن در چشمان مردم افغانستان، ضعف مدیریتی، کم کاری، فساد اداری گسترد، اختلاس و ده ها گونه سؤ استفاده از قدرت خویش را از نظر ها پنهان کنند. بدین بهانه می خواهند تا با با افگندن بار مسؤولیت بر دوش دیگران، خویش را بری ذمه بسازند. رییس جمهور کرزی سال ها است که سخن از محو فساد می زند واما یک گام اساسی و جدی هم برای اصلاح اداری در کشور نگذاشته است. زمانیکه خویش را از آوردن تغییرات بنیادی در دولت مغدور و ناتوان یافت و نتوانست، حوزۀ قدرت شخصی و خانواده گی را به حوزۀ عمومی و ملی انتقال بدهد؛ ناگزیرشد که فریاد بزند که گویا عامل اصلی فساد در کشور خارجی ها اند و با رفتن خارجی ها فساد هم از کشور محو می شود. این حرکت رییس جمهور نوعی جوش و خروش فراافگنانه را در میان اراکین نزدیکش بوجود آورده است. چنانچه مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهوردر کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان سخنرانی می کرد، گفت که یکی از دلایل افزایش نا امنی ها در کشور عدم به محاکمه کشاندن مجرمین اصلی می باشد.او از ارگان های عدلی و قضایی کشور خواست تا در هماهنگی با نهاد های امنیتی عدالت را به گونه یک سان تامین نمایند.آقای فهیم در ادامه گفت: یکی از عوامل بزرگ که امروز ما و شما در افغانستان با مشکل آن مبتلا هستیم و امنیت در جامعه تامین نمی شود، بخاطر این است که عدالت در جامعه پیاده نمی شود ما عملاً می بینیم، نیروهای امنیتی افراد زیادی را بازداشت می کنند به جرایم مختلف از جمله اختطاف، دزدی، قتل، رشوه، اما آنها یک مدتی را در توقیف بسر می برند، اما دوباره رها می شوند، زمانیکه وی رها گردید او جرت می گیرد که جرم خود را بصورت مکرر انجام دهد و اگر قانون بالای آنها حاکم شد و مجازات گردید امنیت در جامعه برقرار می شود(1) 

معاون دوم (*)ریاست جمهوری افغانستان در سیمینار ملی هماهنگی صحی در کابل صحبت می کرد گفت که کمبود ظرفیت ها از مشکلات عمده یی اند که نهاد های افغانستان با آن رو به رو اند. وی افزود که در راستای ارتقای ظرفیت ادارات افغانستان باید تلاش های بیشتر به خرچ داده شوند . آشکار است که هدف اصلی این عالی جنابان از این گونه اظهارات، نه خدمت و ترحم به مردم در راستای اعتلای کشور است ؛ بلکه برای توجیه ناکارایی ها و فساد روزافزون آنان است که در موجی از خویش خوری های خانواده گی، منافع ملی را قربانی منافع شخصی، قومی وگروهی خود نموده اند. از سویی هم این آقایان چنان چشم ها را بر کاغذ ها دوخته اند، درچهار دیوار های طلابی در خود فرر رفته اند، در عقب موتر های شیشیه سیاۀ زره از خود بیگانه گردیده اند که در هنگام عبور از سرک ها هم از فرط شم جرئت نگاه کردن به مردم را هم از دست داده اند . در کابوسی از ابهام منزل گزیده اند که حتا فساد گسترده و غارت های افسانه یی را هم احساس کرده نمی توانند. در موج روابط مافیایی غوطه ور اند، با مافیا های قدرت و ثروت یار و یاور اند و با در دستگاهیان هم آویز و بر دستگاهیان خشمگنین که هرگز مجالی برای درک و تماشای واقعیت های عینی کشور ندارند. از این رو حرف هایی از قبیل عامل فساد خارجی ها اند، محاکمه نکشاندن مجرمان و کمبود ظرفیت ها و غیره به قول جناب خرم قصۀ مفتی بیش نیست. این در حالی است که برادران هر سه جناب در اختلاس و غصب زمین متهم اند . دست داشتن برادر رییس جمهور در اختلاس کابل بانک و عصب زمین های شهرک عینو به همگان آشکار بوده و به همین گونه اختلاس حسین برادر مارشال فهیم در کابل بانک پیشین سخن تازه یی نیست . در کشوری که به قول معاون اول رییس جمهور در ارگان های عدلی و قضایی آن عدالت موجود نباشد؛ چگونه می توان به این سخن مسؤول تصفیۀ کابل بانک باور داشت که می گوید (2): آقای فهیم حدود 19 ملیون دالر و آقای کرزی چهار ملیون دالر قرضه این بانک را دوباره پرداخت نموده اند . نه تنها این که زلمی زابلی (3) رییس کمیسیون سمع سکایات لویه جرگه گفت که برادر رییس جمهور و برادر معاون دوم او در قندهار و بغلان 2500 جریب زمین را عضب کرده اند و مقام های ولایتی توان بازپس گیری آنها را ندارند . مالکان زمین می گویند که در هنگام دعوا برادر خلیلی حاجی نبی امر تبدیلی محکمه را آورد تا دعوا تحت نظر برادرش در کابل به پیش برده شود. حاجی نبی مدعی است که 500 جریب زمین را از نزد کسانی خریده اند که قباله دارند . کمسیون خاص ولسی جرگه (4)تحقیقاتی را که در همکاری با وزارت های عدلیه، داخله، شهرسازی، ارگان های عدلی و قضایی و شاروالی ها انجام داده است.آقای سلجوقی همچنان گفت: تنها در مناطق مختلف شهر کابل چهل هزار جریب زمین با ارزش دولتی از سوی یازده غاصب بزرگ زمین غصب شده اند. این در حالی است که حشمت الله عنایت رییس اداری وزارت زراعت در نشست ولایت کابل گفت که تحقیقات نشان می دهند که هژده هزار تن در غصب زمین های افغانستان متهم اند.وی بر خلاف معلومات ولسی جرگه می گوید که از مجموع تمام غاصبین زمین سه صد و سی تن آنان متهم به غصب زمین در شهر و ولسوالی های کابل می باشند. تنها 228 شهرک بصورت غیر قانونی در کابل ساخته شده است که بیشترین این شهرک ها به رییس جمهور، معاونان و وزرا، رهبران و فرماندهان سابق جهادی و خانواده ها و نزدیکان آنان تعلق دارد .

با این حال این جنابان چگونه می توانند در برابر دلیل اصلی کمبود ظرفیت ها در کشور پاسخگو باشند . در حالیکه برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند که کمسیون اصلاحات اداری با مصرف بیش از سه ملیارد دالر در ده سال گذشته، دستاورد مثبت نداشته است..عبدالروف یکی از این وکلا انتقاد کرد که اکثراً تقرر افراد در پست های مهم وزارت ها به اساس توافقات پنهانی کمسیون اصلاحات اداری با وزرای حکومت صورت می گیرد

عبدالرووف(5)یک عضو ولسی جرگه گفت: عامل چهل درصد موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان را مربوط به کار کرده های همین کمسیون می داند. وی افزود : من یکی از وزارت ها را می گویم که دیگران نیز به این مشکل مواجه می باشند، پنجاه و هفت نفر از اراکین بلند پایه در بخش های عواید وزارت مالیه از ولسوالی خود اش است کاشکی در این جا قوم گرایی باشد من قوم گرایی را قبول می کنم محل گرایی است تقرری ها به اساس لیاقت نیست، گزینش است، جور آمد و رشوه خوری است، جور آمد های پنهانی همرای وزیر است، سیستم است همه زنجیره های مافیایی از طریق کمسیون اصلاحات اداری در وزارت خانه ها تهیه شده است

در کشوری که مقرری ها نه بر اساس ضابطه ها؛ بلکه بر بنیاد رابطه ها صورت میگیرد.  آیا  جنابان آگاهی دارند، از روزی که به افغانستان خواری های غاصبانۀ شرکای قدرت شما مردم متوجه شده اند، نه تنها از زمامداری های شما نفرت دارند؛ بلکه از فرط خشم، استفراغ می نمایند. گزینش اشخاص در مقام های بالایی به اساس رابطه های شخصی، قومی و گروهی در ساختار خانواده گی سبب شده تا افراد متخصص و کارآگاه از صحنۀ فعالیت های دولتی بدور بمانند و عرصه برای شما بیشتر فراهم شود تا در موجی از سفارش های تان فاسد ترین وزرا، معینان، والی ها، قوماندانان و حتا پایین تر از آنان در دستگاۀ فساد آلود شما به نام و نان برسند. از این عمل شما مردم چنان متنفر اند که کار کردن با این نظام چه که حتا از نزدیکی با آن شرم دارند . شاید اوضاع مطابق میل در دستگاهیان باشد که در غارت با یکدیگر شریک هستند و حتا  بر دستگاهیان هم تحمل آن دشوار است . بردستگاهیان از روی علاقه نه؛ بلکه از روی نهایت ناچاری و بی روزگاری و فقر روانسای بر بدنۀ نظام چسپیده اند. در این شکی نیست که عنوان کردن مسایلی مانند کمبود ظرفیت ها تلقین شماری شرکای شما باشد که برای خالی کردن عرصه برای افراد مورد نظر شان، ناگزیر اند تا بگویند، در افغانستان ظرفیت وجود ندارد و ظرفیت سازی نشده است تا جادۀ قدرت برای آنان و وابستگان شان هموار گردد . هر گاه چنین نمی بود، بسیار افراد متخصص در کشور موجود اند که هرگاه فرصت برای شان داده میشد، به مراتب نسبت به خارجی تخصصی تر عمل میکردند . در حالیکه خارجی متخصص به افغانستان نمی آید؛ بلکه آدم هایی می آیند که در کشورهای شان بیکار هستند. این که شماری لیبرال ها و تکنوکرات ها در رکاب نیرو های امریکایی به افغانستان آمدند، با اوضاع افغانستان بیگانه بودند و با کنار گذاشتن کار های شاق در غرب به مقام های بلندی رسیدند که در فساد و غارت حتا دست مافیای جهادی را هم از پشت بستند.

 این شما عالی جنابان هستید که با راندن اشخاص متخصص زمینه را برای ورود شمار مفسدان فراهم ساخته اید که در ظرف چند روز صاحب آرگاه و بارگاه شده اند. آیا گاهی توجهی کرده اید که فلان عزیز شما که دیروز احتیاج به حداقل زنده گی بود و با چشم لطف شما بعد از به قدرت رسیدن به چه ثروت هایی دست یافته است، چه رسد به آنکه از وی سوال کنید؛ این همه را از کجا آورده یی؟ پرسش چه که با لبان خندان دستش را فشرده وبا متلکی به آغوشش می کشید. امروز به لطف نیم نگاۀ  شما بسیار اند، ثروتمندانی در کشور ما که سمارق وار از هر کوی و برزن سر کشیده اند. در حالیکه دیروز به نان خشک احتیاج بودند و اما  امروز خانه ها و اپارتمان ها دارند .

عنوان کردن کمبود ظرفیت برای شما ها آنقدر ناموجه هم نیست؛ زیرا از چهاردیوار های طلایی دیدن مردم امری ساده نیست که فقر جانکاۀ آنان را لمس کنید. از سویی هم از عقب شیشه های سیاۀ موتر های زرۀ لمس کردن سیاه روزی ملتی ناممکن است؛ بویژه زمانیکه عرابه های موتر های شما به جاروب کردن ترافیک آغاز میکند، مردم را به کنار های سرک می روبد، چرخ ترافیک عادی شکسته می شود و در میان تدابیر شدید امنیتی موتر های شما گویی بر سر وسینۀ مردم می شتابند . در چنین شتابی رنج مردم به کلی نادیدنی است و چه رسد که ظرفیت های مردمی را به تماشا بنشینید. الطفات شما به مردم بیشتر از یک لبخند بدتراز نیشخند نخواهد بود. در حالیکه در میان دست فروشان شهر آدم های با شخصیتی اند که تخصص و تقوای آنان افغانستان را می خرد.

از همه شگفت آور این که جناب شما در کنفرانس وزارتی سخن از کمبود ظرفیت به میان آوردید که وزیرش در خویش خواری، اعطای معاش های فوق العاده و کم کاری ها متهم بوده و به دلایل نامعلومی استیضاح او به تعویق افتاد. در حالیکه با فساد بی رویۀ این بزرگوار و همتا های او آبروی ملت افغانستان برده شد و شکوه و وقار مردم افغانستان به بهای فساد آنان معاوضه گردید

آیا شما عالی جنابان و شرکای شما تا کنون دریافته اید که این ملت غیور و با عزت را به گونۀ گوسفندان برای گرگ های گرسنه یی  رها کرده اید که هرگز سیر نمی وشوند و از فرط پروخوری شکم های شان منفجر نمی گردد. به هرمیزانی که مردم بر ضد اینها  فریاد می زنند و داد خواهی میکنند، به همان میزان بر میزان حمایت و پشتیبانی شما از آنان افزوده می شود. این فاسد پروری ها شما سبب شده تا خشم و نفرت مردم نسبت به شما به اوجش برسد؛ هرچند شما رها کردنی نیستید، زیرا حالا مکلف به حفظ سرمایه های مافیایی خویش هستید و با چنگ و دندان باید برای حفظ آن به بقای قدرت خود تلاش کنید تا بار دیگر در پناه ادامۀاین قدرت فاسد از مجازات در محاکم کشور معاف شویدو اما مردم افغانستان که از شما به اندازۀ کافی نفرت دارند، از دوری از شما حتا فخر و مباهات می نمایند. به سرعت فاصله هایی را می شکنند که به نزدیکی شما کوتاه میگردد و بر این کوتاه آمدن های خود می بالند  وآن را مایۀ سرفرازی خود می پندارند. عالی جنابان امروز در کشور فساد اداری در موجی از غارت های بی رویه و غصب زمین ها به شدت ادامه دارد . بجای آنکه گامی برای مهار کردن این مصایب بگذارید با سخنرانی ها کذایی مردم را به فریب می کشانید و با فراافگنی های ناموجه به مانور های تبلیغاتی می پردازید. از خدا بترسید، منافع ملی و حاکمیت ملی را به خطر جدی دچار کرده اید. با این هم بجای حفظ و حمایت از منافع ملی و اقتدار ملی به گونه های دیده درایانه از شرکای مفسدان بلندپایه، غاصبان زمین و تاراجگران ملی پشتیبانی میکنید. با ژست های پررویانه دستان زورمندان فاسد و غاصب را صمیمانه می فشارید و اما نمیدانید که در هر حرکت موج تازه یی از خشم و نفرت مردم بر ضد خود می افزایید. بدانید که این خشم ونفرت دیر یا زود به سیلاب ویرانگر وتوفان خیز مبدل خواهد شد و اولین قربانیانش شما خواهید بود.

1 -  . رادیو آزادی، اخبار،  4  نوومبر

* - .رادیو ازادی ، اخبار صبح ، 30سمبر 2012

2 - . . رادیو ازادی،اخبار صبح ، 29 سپتمبر

3 - رادیو ازادی ، اخبار صبح ، 7 اکتوبر

4 - بیش از یک ملیون جریب زمین دولتی در سرتاسر کشور غصب شده است:غاصبین بزرگ 138999جریب اراضی دولتی، غاصبین که بیشتر از هزار جریب زمین را غصب کرده اند، در بر گیرنده موازی به (109 هزار و 6 صد) جریب اراضی دولتی، عاصبین که از صد الی 999 جریب زمین را غصب کرده اند، در بر گیرندهء 65 هزار و 8 صد جریب اراضی دولتی.غاصبین که از ده الی 99 جریب زمین را غصب کرده اند در برگیرنده موازی 18 هزار و 2 صد و 80 جریب اراضی دولتی. رادیو ازادی،اخبار صبح ، 30 سپتمبر

5 - رادیو ازادی،اخبار صبح ، 30 سپتمبر

 


January 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات