قوهء فکری کودک تانرا بلند ببرید
نوشته: گوالیم رابرتس نوشته: گوالیم رابرتس

مترجم: وحید احمد جلال زاده

 

با سپاس از جاوید فرهاد که در ویراستاری متن این کتاب مرا یاری رساند.

 

این کتاب، برای والدینی نوشته شده است که از كودكان شان بهترین توقعات را دارند؛ برای کسانی که میخواهند اطفال شان مثالی از شخصیت و برازنده گی با آیندهء خوب، پراعتماد، محفوظ و منحیث یک فرد کامیاب در جامعه ثابت شوند.

 

"قوهء فکری کودک تانرا بلند ببرید" برای شما می فهماند که چطور میتوانید از جملهء بهترین والدین برای اطفال خویش ثابت شوید؟ کدام روش هایی اند که شما با استفاده از آنها، مسایل روزمرهء خانواده گی تانرا حل نموده و چطور حس اندوختن و تحصیل علم را در آنها پیدا میتوانید؟ چطور به آنها شعور یک زنده گی کامیاب را میدهید؟ چطور آنها را از نعمت آرامش ذهنی، فکری و جسمی سرشار ساخته میتوانید؟ چطور افکار و احساسات منفی، مانند بغض، کینه و عداوت را از مغز شان بیرون ساخته و آنها را برای مبارزه به خاطر یک زنده گی سالم و پر از افتخار آماده ساخته میتوانید؟

 

این کتاب چون آفتابی، شبهای تاریک آرزو ها و امید های والدین را به پایان رسانیده و برای آنها یک صبح پر اعتماد و با مقصد را هدیه میدهد.

 

برای دریافت کتاب جالب "قوهء فکری کودک تانرا بلند ببرید" خط ارتباط ذیل را تعقیب کنید:

 

https://docs.google.com/fileview?id=0BypXtHryqo77YmZiMTU3NGUtZDJkOS00MWNhLTkyMWItYjRkYTFlMDgzMGU1&hl=en&pli=1

 


June 13th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب