لابه‌لاي تيغه‌‌هاي زمردين
جين هيرشفيلد جين هيرشفيلد

جين هيرشفيلد، زادسال1953، شاعر و مترجم آمريكايي بسياري از شعرهايش را
تحت تأثير تمرينات ذن بوديسم و آگاهي از شعر كلاسيك ژاپن سروده است.


November 12th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب