لاتهایی که دیپلمات هم میشوند !
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

 

 

گفتگوی کورش زعیم تحت عنوان " دیپلمات‌ها جایگزین لات‌ها شده‌اند" حاوی نکاتی جدی است . نتیجه گفتگو به حل هسته میرسد و به صراحت گفته شده که...:تیم مذاکره کننده ایرانی، برخلاف لاتها و بیسوادهایی که در هشت سال پیش فرستاده می شدند، هم تیم توانایی است و هم به قصد حل بحران و رفع تحریم ها به ژنو رفته است......

 

 

این تناقض را کمی میشکافیم . هرچند درهمان سوال اول خود کورش زعیم ناخواسته به تناقض اشاره کرده است وبه دلایل اصلی مذاکرات دراین دوره اشاره میکند...... احتمال اینکه خطر حمله نظامی یا آشوبهای داخلی تحریک شده از خارج ممکن است بار دیگر بر ما سایه بیاندازد، اقتصاد ایران با ضریب رشد منفی ۴/۵ درصد در حال سقوط آزاد است، تورم بالای ۴۰%، بیکاری در بالاترین سطح در تاریخ ایران، و نیمی از مردم کشور زیر خط فقر هستند. خزانه تهی است، صنعت و کشاورزی نفس های آخر را می کشند، تولید و صادرات نفت در پایین ترین سطح در نیم قرن اخیر، و درآمد ارزی کشور ناچیز و دسترسی مستقیم به همین ارز ناچیز هم ناممکن است. هشتصد میلیارد دلار درآمد کشور توسط دولت گذشته بر باد رفته و هشتصد میلیار دلار سرمایه و دهها هزار از نخبه ترین جوانان و مغزها از کشور گریخته اند.....

 

 

اما بدانید و آگاه باشید که تیم مذاکره کننده در حکومت اسلامی همان لاتهای دیروزی هستند که طی 35 سال حکومت بر سرمردم ایران ؛ به تجربه بلد شدند که چگونه و چرا باید هرآینه دیپلمات هم شد ؟ این تا حدود زیادی درتمام سیستمهای دیگر رایج است . مثلا درکشورآمریکا سیاستمدارخوب کسی است که بتواند هم لات باشد و هم دیپلمات ! ازاجزای منفک هم غافل نیستند . مثل جورج دبلیو بوش پسر، که برخلاف پدرش فقط یک لات بود و ازدیپلماسی هیچ نمیدانست ! ولی شرایطی حاکم بود که خطی مشخص را باید کاخ سفید با همین لات بی سواد پیش میبرد و برد !

 

 

از زمانهای خیلی دورهمیشه درایران لاتها و جاهلها با جریان روحانیت وآخوند رابطه خوبی داشتند و حفره های یکدیگر را پر میکردند . به همین دلیل درحکومت اسلامی به دلیل بافت بیمارِفرهنگی اش پدیده ای به نام لات ؛ جدا ازکل سیستم سیاسی موجود نمیتواند باشد . تقریبا تمام افراد دیپلمات درحکومت اسلامی ازلاتی به دیپلماسی رسیدند و یا بالعکس ! یعنی دیپلماتهایی که باید لاتگری هم بلد باشند . وقتی به موضوع مهمتری مثل "بود ونبودشان" میرسند ؛ مسئله درتوانایی افراد و یا تیمهای مذاکره کننده نیست .اگربتواند بازهم به بازی موش و گربه اش ادامه دهد، اتفاقا با رویکرد دیپلماسی بهتر میتواند کلاه بگذارد . اگرقراراست جام زهر را ناچارا بلع کنند با هرلاتی این یکی دیپلماسی را پیش میبرد وبه قول آن مقام حکومتی که صراحتا گفته بود : حتی اگرجلیلی انتخاب میشد بازهم مذاکره با آمریا دردستور کارنظام بود . بنابراین حکومت اسلامی درشرایطی گرفتارشده است که لاتهایش فقط لباس عوض کرده و دیپلمات شده اند . 35 سال تجربه پراتیک حکومت کردن ؛ این جماعت لاتِ فتوا دهنده را ، به قدرت تشخیص منافع یا خطر واقف کرده است .

 

 

تیمهای مذاکره کننده حکومت اسلامی درطی این سالیان که موش و گربه بازی میکردند ؛ برخلاف نظرکوروش زعیم ؛ فقط مشتی لات بیسواد نبودند که دیپلماسی ندانند . آنها اتفاقا بهترین دیپلماتها بودند برای بازی کردن . درشرایط نفس گیرامروزهمین بهترین دیپلماتهای لات ؛ با اسامی وظاهری متفاوت ؛ باید زمینه های سرکشیدن جام زهر را برای ولی فقیه بسازند . درحکومت اسلامی موجود ایرانی ؛ داشتن سواد دیپلماسی هیچ تضادی با فرهنگ ذاتی لاتی اش ندارد .

 

 

سوابق حضور لاتها در وقایع سیاسی همیشه قابل توجه مراکز قدرت سیاسی بوده است . نامهایی مثل طیب ، شعبان جعفری، در وقایع مربوط به درگیری‌های خیابانی با حزب توده و سایر احزاب و گروههای مخالف و منتقد حکومت پهلوی بارها ذکر شده‌است. در جریان وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جزولاتها افرادی بودند که به نفع محمدرضاشاه به خیابانهای تهران آمدند. اما وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ میان لوطی‌ها دودستگی و بلکه چند دستگی ایجاد کرد : عده‌ای مثل شعبون بی مخ همچنان حامی شاه باقی ماندند و از این طریق به نان و نوایی رسیدند ، جمعی دیگر که شاخص آنها طیب حاج رضایی و حسین رمضان یخی بودند ؛ جزو هواداران خمینی شدند که اولی به همراه حاج اسماعیل رضایی به جوخهٔ اعدام سپرده شد و دومی متواری شد .

 


لاتها درتاریخ سیاسی ایران همیشه در حاشیه و درخدمت سیستم سیاسی بوده اند . با سقوط نظام سلطنتی لاتها رسما از حاشیه خارج و در راس امور سیاسی قرارگرفتند . تیم مذاکره کننده دیپلمات حکومت اسلامی دراین روزها ؛ همان چهره های قدیمی هستند که طی 35 سال گذشته همه با هم ؛ مردم ایران را به خون نشاندند . به مرور زمان آنها یاد گرفتند چگونه باید اصلاح طلب هم شد و حالا با غرب به مذاکره نشسته اند ؛ و بخشی مثل پورمحمدی درترکیب همین دولت دیپلماتِ اصلاح طلب ؛ لات باقی میمانند و سرکوبهای داخلی و اعدامها را افزایش میدهند ! آن دیپلماتهای لات و لاتهای دیپلمات ، در سرکوب مردم همیشه توانایی لازم را داشته اند !

 

 

 

31.10.2013


 


October 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی