محمد عمر ننګیار
مرکه کوونکی : انجنیرعبدالقادرمسعود مرکه کوونکی : انجنیرعبدالقادرمسعود

       

ښاغلی محمد عمر ننګیار د پښتو ادب یوهڅاند لیکوال او تکړه طنزلیکونکی

 
September 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها