مردم افغانستان بخوبی دریافته اند
فرهاد فرهاد

 

 

ای خدا مارا عجیب ماجراست

                                                 اختیار ریش ما در دست هاست                           هر امیری دست در تاری زده  

                                                در دل هر یکی خاری زده

یا به ما ده اختیار ریش ما

                                                یا به لطفت رفع کن تشویش ما                                                                      ( مرحوم فانی )

مردم  کشورما  و جهانیان حالا به خوبی دریافته اند که کشور کشایان طی بیش از سه دهه بخصوص دوازده سال گذشته با راه اندازی های ریاکارانه از جمله تدویر جلسه بن اول تاالحال نخواستند به تعهدات که برای مردم ما وجهانیان زیرنام مبارزه با مواد مخدر ‚ احیا و بازسازی ‚ حکومت داری خوب ‚ دفاع از حقوق بشر ‚ زن و غیره داده بودند انجام دهند بلکه آنها توانستند با اتخاذ تصامیم پا در هوا ‚ غیر انطباقی ‚ و میخ کوب نمودن گماشه گان فاسد و غیر ماهر خویش بر فرق ده ها ملیون مردم کشور جنت نشان مارا به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر ‚ بازار مصرفی اجناس و مواد خارجی ‚ تهیه کننده مواد خام ‚ آزمایش انواع ایدولوژیها و سلاحهای پیشرفته محاربوی ‚ زمینی هوایی کشورهای پیشرفته جهان مبدل سازند .

حالاکه تشت رسوایی هایشان از بام افتیده چلوصاف شان از آب برآمده غرض اغفال نمودن صدها ملیون مردم و دستیابی به اهداف بیشتر و به بهتر به نشر و پخش سریالهای جدید زده که یکی آن باز کردن دفتر برای طالبان افغانی در قطر میباشد .

درین باره و سایر رویداد های مهم هفته های اخیر ماه جوزا  اول و دوم ماه سرطان مردم و آگاهان امور مسولین نظریات ‚ طرحهای را ارائه نموده خواستم یکبار دیگر در خدمت خواننده گان گرامی قرار دهم.

بتاریخ 1392/3/29 در دوحه کشور قطر دفتری بنام امارت اسلامی برای طالبان افغانی گشایش یافت .

آقای اوباما رئیس جمهور کشور امریکا نخست وزیران کشورهای بریتانیا و پاکستان دفتر متذکره را یک گام مثبت بخاطر آغاز مذاکره غرض تامین صلح در کشور ما خواندند .

رئیس جمهور فدراتیف روسیه درین رابطه اظهار نگرانی نموده مسولین دولت افغانستان در واکنش به اتخاذ تصامیم فوق ذکر مسئله اشتراک نماینده شورای صلح را در آن تحریم نموده  اعضای ولسی جرگه مسئله تصویب امضا تفاهمنامه امنیتی بین دولت های امریکا و افغانستان را به تعلیق انداخت .

حامد کرزی بعد از گفتگوی صلح با نماینده امریکا میگوید خارجی ها با باز کردن دفتر زیر نام امارت اسلامی میخواستند کشور افغانستان را به دوبخش تقسیم و خود شان در غندی خیر نشسته تا بگویند که این کار خود افغانهاست .

سفیر امریکا میگوید که دولت امریکا مخالف تجزیه کشور افغانستان است .

امراله صالح رئیس اسبق ریاست امنیت ملی میگوید که ما قبلا طالبان را به رسمیت نشناخته بودیم حالا نیز به رسمیت نمی شناسم افزود اتخاذ تصامیم فوق ذکر آغاز زمینه سازی برای تجزیه کشورما میباشد .

مردم و آگاهان امور به این باورند وضع موجود نشان میدهد بی باوری ها بین دولت افغانستان و امریکا رو به افزایش بوده از این لحاظ سران امریکا و متحدین آن میخواهند افغانستان را در انزوا قرار دهند تا بتوانند گفتگو های صلح را به بن بست بکشانند .

مسولین دولتی میگویند که امریکائی ها تضمین داده بودند که باز کردن دفتر در قطر برای طالبان به منظور گفتگو میباشد نه بنام امارت اسلامی .

بعد از آنکه مردم درک نمودند که باز کردن دفتر امارت اسلامی در قطر موازی به دولت افغانستان میباشد در داخل و خارج کشور واکنش های شدیدی درین رابطه نشان داده تا بازیگران مجبور شدند غرض کاهش احساسات مردم لوحه امارت اسلامی را بردارند و پرچم آنها را نیمه افراشته ساخته و آنرا اشتباه تخنیکی دولت قطر خواندند .

خبرگزاری رسمی قطر در خبری اعلام کرد که نام دفتر طالبان در دوحه ( دفتر سیاسی طالبان ) است واکنش مردم و آگاهان امور سبب افزایش خشم بازیگران از جمله ادارات استخباراتی منطقه و جهان گردیده بخاطر وادار ساختن مردم افغانستان غرض انجام خواست های شوم شان دست به حملات خونین و گسترش ناامنی ها زده که طی سه هفته اخیر سبب کشته و زخمی شدن صدها تن افراد بیگناه از جمله زنان و کودکان گردید یکی آن ورود گروهای هراس افگنان به دروازه های کاخ یا ارگ ریاست جمهوری ‚ وزارت دفاع و نماینده گی اداره سی آی ای در شهر کابل بوده که ترورستان بتاریخ 1392/4/4 با استفاده از موتر های رنجر ‚ لباس های نظامی کارت های جعلی توانستند از چندین پاستگاه یا پسته های امنیتی عبور و حملات خونین را انجام دهند که این اعمال شان سبب شهادت چهارتن و زخمی شدن چندین تن سربازان امنیتی در محل گردید بعد از برخورد مسلحانه جنگ یک ساعت بعد خاموش گردید .

مردم گذ شتن هراس افگنان را از چندین پسته های امنیتی با وسایل مجهز تخریبی و رسیدن آنها به کاخ ریاست جمهوری سوال برانگیز خوانده از ناحیه گسترش ناامنی ها نگران میباشند . یک سند که بتاریخ 1392/3/29 در ولسی جرگه خوانده شد در آن تذکر بعمل آمده طالبان به اشتراک جنرالان پاکستانی تحت رهبری ملا منصور غرض ترور اعضای ولسی جرگه افغانستان توظیف شده نماینده ریاست امنیت ملی نیز این موضوع را تائید نموده .

سیل خون در کشور جاری است حملات خونین در بعضی از ولایات انجام شده قوای مسلح از دستگیری و سرکوب نمودن ده ها تن  هراس افگنان خبر داده .

سخنگوی وزارت داخله از افزایش بیست و دو فیصد تلفات سربازان در ماه های اخیر خبر میدهد میافزاید تنها در ماه جوزا نود و نه تن سربازان به شهادت رسیده اند .

بتاریخ 1392/4/11 معاون ریاست امنیت ملی علت گسترش خونریزیها را در کشور انتقال قدرت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ‚ مخالفت دولت با باز شدن دفتر در قطر خواند افزود وظیفه اداره ما کشف بوده نه جلوگیری از حوادث و در باره واقعات میدان هوائی کابل ‚ ریاست جمهوری ‚ دادگاه عالی قبلا مکتوبی ادارات مربوط را آگاه ساخته بودیم .

اله گل مجاهد عضو پارلمان به نسبت متهم بودن همکاری با هراس افگنان ‚ عضب زمین وغیره مورد پیگرد قانونی قرار گرفت .

مردم حادثه بین دو سرکه میدان هوائی بگرام را در ساحه پلچرخی که بواسطه یک موتر باربری انفجار داده شد سوال برانگیز خوانده میگویند چندین قطعات نظامی خارجی و داخلی در آن ساحه وجود دارد پس چطور ترورستان توانستند موتر را با مواد منفجره در آنجا انتقال دهند آقای معین مرستیال بتاریخ 1392/4/12 از طریق طلوع نیوز گفت وسایل اطلاعات جمعی خبری به نشر رسانیده که جاسوسان خارجی به دروازه های ارگ و وزارت خانه ها اعمال نفوذ کرده این یک واقعیت است افزود در سال گذشته نیز خبری به نشر رسیده بود که چهل وچهار تن اعضای پارلمان از سفارت خانه های خارجی معاش اخذ مینمایند .

 تلویزیون طلوع خبری را بتاریخ 1392/4/12 نشر در آن تذکر بعمل آمده گرداننده گان تلویزیون طلوع دریافته اند که طالبان طی ده سال گذشته بیش از هفت صدو سی حملات انتحاری را بالای مردم افغانستان انجام داده اند و به نسبت آماده کردن صدها تن بخاطر انجام حملات انتحاری در سطح جهان قرار گرفته اند .

به نسبت بسته نمودن راه های مواصلاتی ولسوالی ازر ولایت لوگر توسطه طالبان باشنده گان آن به قحطی روبرو شده چندین تن از جمله زنان و اطفال از گرسنگی جان دادند باشنده گان متذکره گفته اند که صدها طالب پاکستانی به ولسوالی فوق ذکر هجوم آورده .

لوی درستیز کشور میگوید پاکستانی بالای طالبان کنترول داشته اگر بخواهند میتوانند در یک هفته صلح را در افغانستان تامین نمایند .

سی تن از سران مذهبی پاکستان اخیرا از طالبان خواسته اند که حملات  انتحاری را در پاکستان انجام ندهند زیراکه در پاکستان به گفته آنها حملات انتحاری جواز نداشته و میتوانند این کار را در افغانستان انجام دهند زیراکه کشور افغانستان توسط کشور های خارجی به رهبری ایالات متحده امریکا اشغال شده آقای سجادی عضو ولسی جرگه میگوید اداره ایالات متحده امریکا و سازمان سیآه به نسبت اعمال نفوذ که در دستگاه های استخباراتی و امنیتی پاکستان دارند توان کنترول آنها را داشته میافزاید آنهائیکه متهم به هراس افگنی میباشند عده شان با ادارات فوق ذکر روابط و همکاری داشته سر بالا کردن یک عده آنها از زیر ریش امریکا در قطر یک مثال برجسته میباشد  .

آقای عبدالجبار عضو ولسی جرگه بتاریخ 1392/4/4 از طریق تلویزیون خورشید نظریات خویش را درین رابطه چنین بیان نمود .

کلید جنگ و صلح در دست دیگران است اگر آنها بخواهند جنگ طی  چند ساعت در کشور ما خاموش میگردد افزود همه جهانیان به چشم و سر مشاهده کرده که آقای جان کری همانطوریکه برای طالبان زیرنام امارت اسلامی دفتر باز کرده بود بعد از چند ساعت توانست که بیرق آنها را نیمه افراشته و لوحه آنها را پاک سازد .

در حالیکه طالبان زیر کلمه مقدس صدها هزار تن را به شهادت رسانیده نتوانستند درین رابطه از خود دفاع نمایند .

آقای وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی کشور میگوید یک گروه که چند سال قبل در لست سیاه امریکا ترورست خوانده می شد حالا به حمایت امریکا برضد دولت سوریه می جنگد .

به باور آگاهان امور یکی از عوامل عمده که سبب گسترش خونریزیها در کشورما گردیده افزایش رقابت های توسعه طلبی بین کشورهای امریکا ‚ روسیه ‚ چین ‚ بریتانیا ‚ هند ‚ پاکستان ‚ ایران ‚ عربستان سعودی ‚ و سایرین که مردم ما منحیث توپ قوتبال در پیش پای آنها قرار گرفته که درین بازیهای خونین بازنده میباشند .

روز پنجم ماه سرطان از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جهان تجلیل بعمل آمده در کشورما زمانی ازین روز حرف زده میشود که باوجود سرازیر شدن ملیاردها دالر زیرنام مبارزه با مواد مخدر هنوزهم افغانستان از بزرگترین کشت کننده تریاک در جهان محسوب میشود که از چهار ملیارد دالر عاید آن چهار صد ملیون دالر آن را گروه های مسلح مخالف و حامیان خارجی شان اخذ مینمایند .

مافیای مواد مخدر ‚ اقتصادی ‚ جنگ سالاران ‚ زورمندان توانسته اند با استفاده از قدرت و حمایت ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان هزاران قصر ها ‚ بلند منزلها ‚ شهرک ها ‚ ترانسپورت ها ‚شرکت ها در داخل و خارج کشور ازین مدرک اعمار نمایند .

بیش از یک ملیون معتاد در کشور وجود دارد دولت از تداوی آنها عاجز میباشد مردم از مسولین و حامیان خارجی شان می پرسند که سالانه صدها تن هیروئین و هزاران تن تریاک چرس چطور از راه زمین و هوا به کشورهای اروپا امریکا وغیره انتقال داده میشود ؟.

از جانب دیگر چرا در ولایات کندهار ‚ هلمند ‚ ارزگان ‚ وغیره که قوت های نظامی امریکا ‚ کانادا ‚ بریتانیا مستقر هستند بیش از شصت فیصد مواد مخدر کشت ترافیک و قاچاق میشود ؟

پس معلوم میشود که زیر کاسه نیم کاسه است که قوت های متذکره برای محو و کاهش مواد مخدر در عمل کاری انجام نداده بلکه میخواهند با ادعاهای دروغین مردم کشور و جهان را اغفال نمایند .

آقای احدی وزیر تجارت و صنایع میگوید انکشافات که طی ده سال گذشته صورت گرفته باوجود کمبودی ها میتوان آن را منافع ملی خواند در مقابل احمد ضیا مسعود گفت طی دوازده سال گذشته در ولایت غور سی ملیون دالر و در یک عده ولایات دیگر یک میلیارد دالر مصرف شده این کار چطور منافع ملی میباشد .

ریس پارلمان کشور میگوید حامد کرزی برای ما گفت در توافقنامه امنیتی در رابطه به موضوع تضمین اقتصادی و امنیتی  چیزی ذکر نشده .

نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر اخیرش در دیدار یکه با حامد کرزی زرداری و نواز شریف داشت خواستار افغانستان باثبات شده و  مبارزه با هراس افگنی تاکید نمود .

مردم از تجارب خونین صدها سال گذشته آموخته اند که وارثان مکناتن به وعده های خویش صادق نبوده و نمیباشند .

وزیر مالیه یکبار دیگر توانست رای اعتماد را از پارلمان به دست آرد مردم انجام بازیهای فوق ذکر ‚ مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان ‚ و پا فشاری های مغرضانه یک عده اعضای پارلمان را که زیر نام پوهنتون و دانشگاه ادامه دارد بزرگترین بازیهای ریاکارانه و آب انداختن به آسیاب دشمنان افغانستان دانسته و میدانند

مولوی عبدالرحمن هوتک عضو قبلی گروه طالبان که جدیدا به صفت اعضای کمسیون حقوق بشر توسط  حامد کرزی انتصاب شده مخالفت خود را با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان اعلان نمود

شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه میگوید در حالیکه طالبان با انجام این کار خویش چند دسته شده و در حالت انزوا قرار گرفته اند اما برای رسیدن به تامین صلح و ثبات واقعی صداقت آنها در عملکرد پایداری و ثبات دولت افغانستان در پروسه صلح و سهم گیری فعالانه سازمان ملل متحد اثر گذار بوده و میباشد مردم و اگاهان امور موجودیت ‚ جنگ سالاران ‚ مافیای مواد مخدر ‚ غاضبین ملیونها هکتار زمین ‚ مافیای  اقتصادی ‚ عاملین فساد گسترده ‚ دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی ‚ خصومت های قومی ‚ مذهبی ‚ سمتی ‚ تنظیمی ‚ حزبی ‚ قانون ستیزان ‚ مردم ستیزان ‚ زن ستیزان ‚ فرهنگ ستیزان را ‚ در اریکه قدرت بزرگترین مانع بخاطر رسیدن به صلح ثبات واقعی در کشور میخوانند .

خلاصه اینکه مردم و آگاهان امور حالا به خوبی دریافته  اند که علت چالش های فوق ذکر انجام بازیهای ریاکارانه و خصمانه کشورهای مهاجم و گماشته گان غیر ماهر و فاسد آنها بوده و میباشد .

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش در داخل و خارج کشور بخاطر بیرون رفت ازو وضع موجود ‚ دفاع از افغانستان متحد ‚ سربلند ‚ یک پارچه و هراست از قانون اساسی ‚ دفاع از تمامیت ارضی ‚ استقلال کشور و ایجاد یک اداره سالم کارایی ‚ متکی به قانون ‚ زمینه انتخابات آزاد ‚ شفاف را از قریه تا ریاست جمهوری که در سالهای آینده پیشروست مساعد سازند .

در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور بسوی نابودی ابدی سوق خواهد شد

 
July 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات